Akkurat nå er 30 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen. Resultater: 521 til 540 av 4275
 • Kjemieksamen høst 2013

  Foruminnlegg
  Noen som har hatt eksamen nå til høsten? Hvordan gikk det? :-)
 • kjemi- regne oppgaver

  Foruminnlegg
  Hei, har noen mulgighet til å forklare med denne oppgaven, sitter fast på den :(
 • Kjemi 1 (kap 1-9)

  Foruminnlegg
  Noen som har notater fra ett eller flere av kapitlene i kjemi 1? Og er det noen som har hatt heldagsprøve i kjemi 1? tips?? :)
 • Teori likespenning - Batteri 2

  Foruminnlegg
  1. Tre batterier med en indre spenning E = 1,5V og indre resistans på Ri = 0,2 ohm, blir koblet til ytre belastning Ry = 10 ohm. Regn ut hovedstrømmen I, klemmespenningen Uk og kortslutningsstrømmen Ik når: -Batteriene er parallellkoblet -Batteriene er seriekoblet 2. På et moderne 12V blyb...
 • 2 Spørsmål Likevekt

  Foruminnlegg
  1. Rekn ut K for jamvekta: PbI2 + CO32– -> 2I– + PbCO3 Hva skal jeg gjøre her? Vet at jeg skal sette høyre siden i telleren og venstre siden i nevneren, så kommer jeg ikke lengre, skal vel finne noen tall, men skjønner ikke hvilke. 2. Finn verdien av K for denne jamvekta...
 • 2. verdenskrig i norge

  Foruminnlegg
  Hva var Norges rolle i andre verdenskrig? Hva var de viktigeste begivenhetene i løpet av årene tyskerne okkuperte Norge under krigen?
 • likning med 2 x på hver side!

  Foruminnlegg
  Jeg har snart tentemen, og hadde blitt glad hvis noen kunne hjelpe meg med å forstå dette: 2x-3=x+1
 • Privatist eksamen i Engelsk vg 1

  Foruminnlegg
  Hei, har privatisteksamen i Engelsk ganske snart! Hvilke spørsmål og oppgaver er vanlige å få?
 • Hjelp til oppgave i kjemi

  Foruminnlegg
  Hei, hadde en oppgave på en prøve som var som følgende: Du har 0.3 liter med løsning PH 8.6. Du tilsetter så 1 liter vann. Hva er på PH nå?Fasiten sier PH skal bli 9.2, men dette gir da ikke mening?
 • praksis separasjonsmetoder i kjemi

  Foruminnlegg
  Tenkte at jeg skulle lage en liste over separasjonsmetoder som vi har da jobbet med i skolelabben. Dette håper jeg blir nyttig for de som er privatister. Jeg håper også at noen kan komme med innspill slik at jeg lærer en eller to ting ekstra.1. DESTILLASJON Destillasjon er en separasjonsmetode br...
 • basic kjemi! kjemi1

  Foruminnlegg
  er atommasse det samme som g/mol? hvis hydrogen har atommasse på 1.008u, betyr det at det er 1.008gram stoff i 6.022*10^23 atomer? altså 1.008gram stoff i 1 mol?
 • Navnsetting organisk kjemi

  Foruminnlegg
  Har noen oppgaver jeg ikke er helt sikker på.. blander litt regler, tror jeg.CH3COCH(CH3)CH2CH3- heksan-2-on ? fordi den har en CO gruppe vil vel si at det er keton, og får endelse -on?glyserol- C3H8OH ? er sikker på at det er alkoholCH3COOCH2CH2CH3- propylmetanat? Tror det er en ester, pga -COO-...
 • kjemi 1 hjelp

  Foruminnlegg
  hei jeg har en inlevering men klare ikke den siste spm. håper noen kan hjelpe meg Vi lager to løsninger på laben - en løsning med sterk syre med en konsentrasjon på 0.00001 M, og en løsning med svak syre med en konsentrasjon på 12 M. gitt disse konsentrasjonsforskjellene, har vi nå forandret de...
 • Organisk Kjemi [GK]

  Foruminnlegg
  Før prøven vi nå skal ha skal vi bla. vite: *Kjenne til hva som er felles for alle organiske stoff, og vite hva som er opphavet til begrepet organisk. Noen som kan hjelpe meg med å besvare det..???
 • IMO - 2007 - Oppgave 2

  Foruminnlegg
  La A,B,C,D og E være fem punkter slik at ABCD blir et parallellogram og BCED blir en syklisk firkant. La videre µ være en linje gjennom A. Anta at µ skjærer linjestykket DC i et indre punkt F og skjærer linjen BC i G. Anta videre at EF = EG = EC. Vis at µ er halveringslinjen til vinkel DAB.
 • Fysikk 2 krefter og friksjon

  Foruminnlegg
  Vis at bilens maksimale fart gjennom en dossert sving når det virker friksjon, kan uttrykkes som vmaks= √gr(sina + μcosa)/cosa - μsina Hint: Lag figur, og tegn på komponentene til horisontale og vertikale krefter. Takk på forhånd.
 • NMC - 2007 - Oppgave 2

  Foruminnlegg
  Vis at for en hver n eksisterer det et "non-degenerate" konvekst n-gon der sidene og diagonalene har heltallige lengder.
 • Kraft og bevegelse (Fysikk 2)

  Foruminnlegg
  Størrelsen av luftmotstanden på en skumgummiball er F = kv2 der k = 8,7 · 10–4 Ns2/m2 og v er farten til lufta som strømmer forbi ballen. Ballen har massen 8,0 g. a) Finn den største farten skumgummiballen kan få hvis den faller loddrett gjennom lufta. Skumgummiballen blir hengt ...
 • Fysikk 2 oppgave

  Foruminnlegg
  kan noen svare på denne? fasit sier 5%. Vennene mine og meg får 11%
 • Sette opp reaksjonslikninger i kjemi

  Foruminnlegg
  Hei,Jeg jobber med Kjemi nå, og strever veldig med dette med å sette opp reaksjonslikninger. Har lett og lett på internett, men har enda ikke fått noe klart svar på hvordan dette egentlig fungerer. Etter hva jeg tror må det vel være et system på det? For eksempel:H2S + So2 --> H2O + SHvordan v...