Akkurat nå er 49 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen. Resultater: 621 til 640 av 4273
 • Rom stoff tid 2 Oppgave 8.06 Retning på magnetisk kraft

  Foruminnlegg
  Hvordan tegner jeg retningen til den magnetiske kraften når B-feltretningen er skrått nedover, er vannrett mot høyre, og vinkelen mellom dem er 135º? Har jo denne formelen: Fm=qvB*sinα, men får ikke til å tegne kraften.
 • Hva er forskjellen på kjemisk forbindelse, rent stoff (grunnstoff) og blanding? HAR PRØVE OM 2 DAGER!!

  Foruminnlegg
  Hva er forskjellen på kjemisk forbindelse, rent stoff (grunnstoff) og blanding?
 • 2 oppgaver (ph-kapittlet 2KJ) Trenger svar fort, takk :)

  Foruminnlegg
  Oppgave 1: Konsentrasjonen av en løsning av kaliumhydroksid bestemmes ved titrering med saltsyre. En 30,0 mL prøve av KOH (aq) blir nøytralisert av 42,5 mL med 0,100 M HCL (aq). a) Skriv balansert likning for reaksjonen b) Hva er konsentrasjonen av KOH (aq)? Fasit: a) KOH (aq) + HCL (aq) -> ...
 • Jeg har problemer med VISE oppgaver, eks: Oppgave 4.11 Ergo Fysikk 2

  Foruminnlegg
  a) Skriv ned formelen for gravitasjonsfeltstryken i avstanden r fra sentrum av en stjerne med massen M . b) Gravitasjonsfelstyrken er like stor som sentripetalakselerasjonen for en planet i sirkelbane. Bruk dette til å vise at
 • Reaksjonslikgning: 2 NH3 (g) + CO2 (g) → H2NCONH2 (s) + H2O (g)

  Foruminnlegg
  Urea (H2NCONH2) benyttes i store mengder til gjødningsprodukter. Urea produseres industrielt fra ammoniakk og karbondioksid. Reaksjon: 2 NH3 (g) + CO2 (g) → H2NCONH2 (s) + H2O (g) Ammoniakk føres inn i reaktoren med en temperatur på 223,00°C og et trykk på 90,0 atm, og i en ha...
 • Newtons 2. lov - kasser koblet sammen via en trinse

  Foruminnlegg
  Hei. Kan noe verifisere om jeg løste denne oppgave c) riktig? Usikker på om jeg skal inkludere begge massene her, eller kun masse A, i F = ma.
 • Tjener 60 % av folk i Indonesia mindre enn 2 USD hver dag?

  Foruminnlegg
  Se indonesia i den til venstre:http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_percentage_of_population_living_in_poverty
 • Er oppgave 3.15a i Ergo Fysikk 2 uløselig uten å bruke formelen i hintet?

  Foruminnlegg
  En romsonde på 2,0 tonn nærmer seg planeten Venus. Romsonden har farten 10km/s, mens Venus har farten 35km/s i stikk motsatt retning. Romsonden svinger rundt planeten og farer til slutt av gårde i omtrent samme retning som Venus. Vi ser på det hele som et sentralt, elastisk støt mellom romsonden ...
 • Trenger Hjelp, Siste matte innlevering! Mangler 2 oppgaver :)

  Foruminnlegg
  Det er en diff ligning og en oppgave, har lastet den opp på jpg format! Takk på forhånd :)
 • privatisteksamen fysikk 1

  Foruminnlegg
  Hei, skal ha eksamen snart, og lurte på om noen har noen forsøk de kunne delt med meg?
 • liten vgs oppgave

  Foruminnlegg
  ei lita oppgave til de som skal ha eksamen (helst vgs da):Når 10,0 g kobberoksid varmes opp med hydrogengass dannes Cu(s) og 1,26 g vann.Hva er masseprosent Cu i denne oksiden?
 • Benevningsoppgave

  Foruminnlegg
  Holder for tiden på med forberedelser til eksamen i kjemi 2 og gjør i den anledning tidligere eksamensoppgaver.Oppgaven er hentet fra del 2 - vår 2010, 3c3): Får oppgitt at v0 = 70 (mmol/Lmin)3) Hva er det maksimale antallet molekyler som kan reagere per sekund i én mL av reaksjonsblandinge...
 • Osmolar konsentrasjon

  Foruminnlegg
  Jeg skal finne ut den reelle osmolare konsentrasjonen til NaCl i fysiologisk saltvann (0,9 % NaCl) når det osmotiske trykket er 7,29 atm. R = 0,0821 atm, T = 310,15 K, i = 1,86 (Vant hoffs faktoren er ikke oppgitt i oppgaven, men den har jeg funnet i forelesningsnotatene.) "pi" = iMRT ...
 • Surhet

  Foruminnlegg
  Hva med ei lita oppgave til dere som snart har eksamen:Ranger følgende forbindelser (vann, metan, flussyre (hydrogenfluorid) og ammoniakk) etter økende surhet. i) vha pKa og ii) uten pKa
 • jeg trenger hjelp

  Foruminnlegg
  er det noen her som kan tenke seg å gi meg gamle kjemi 2 eksamen for vår 2009 og gjerne med løsnings forslaget ? takk
 • Termodynamikk

  Foruminnlegg
  Hei:) Øver til eksamen i kjemi, og har kommet over en del oppgaver jeg ikke får til, her er en av dem: For reaksjonen PCl5(g) = PCl3(g) + Cl2(g) er ΔGo = 39 kJ. Finn ΔG for reaksjonen ved 25oC når partialtrykka i reaksjonsblandinga er P(PCl5) = 0.0029 atm, P(PCl3) = 0.27 atm og P(Cl2) =...
 • Oppgave om buffere

  Foruminnlegg
  Hei! Øver meg til eksamen. Holder på med en oppgave fra eksamensettet til kjemi 2 vår 2011. Står fast på en oppgave.... Kan noen være så snill å hjelpe meg? :-) Oppgaven ligger vedlagt
 • Praktisk Biologi privatist.

  Foruminnlegg
  Hei Hei skal ta biologi 1 og 2 privat nå til våren og lurer virkelig på den muntlig praktiske delen. Nå er det slik at jeg leser for det meste selv så alt av forsøk og eksperimneter jeg har er fra VGS fra 1og 2 år siden. Lurer da bare på hvor mye praktiske oppgaver det er, og eventuellt om hva s...
 • Henderson Hasselbach likningen

  Foruminnlegg
  Jeg skal snart ha eksamen, og ser på gamle eksamenr at vi typisk får spørsmål:Beregn pH i en buffer af 100 mM bicarbonat. Antag at temperatur er 37C og brug Henderson Hasselbalch ligningen. Antag fysiologisk betingede værdier af pCO2 = 5,3, og [H2CO3] = 0,23*PCO2.Husker ingenting fra kjemien på s...
 • Metallbindinger

  Foruminnlegg
  Virker metallbindinger utelukkende mellom grunnstoffer som er metaller? Er det metallbindinger i halvmetaller eller legeringer? Og et kjapt tilleggsspørsmål: hva betyr det når en løsning har flere faser?