Akkurat nå er 6 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen høst 2014. Resultater: 301 til 320 av 4280
 • framlegg i kjemi 1 tropinsyre

  Foruminnlegg
  Hei [??] Skal ha et viktig framlegg i kjemi 1. Jeg trenger hjelp med å finne bra problemstillinger til de aktuelle målene i læreplan. Jeg har lagt til dokumentet med oppgaven her. Det ligger noen aktuelle mål i dokumentet som jeg bør ha med i presentasjon. Lurer på om det også er mulig å få et l...
 • Trenger tips til Fysikk 1 eksamen som privatist

  Foruminnlegg
  Hei, alle fysikere :mrgreen:jeg skal ta fysikk 1 som muntlig eksamen (privatist) og trenger tips og råd til hvordan jeg bør forbrede meg i dette faget? Jeg leste kapittel 1 igår som omhandler bevegelseslikninger. Idag har jeg tenkt å regne oppgaver for dette kapitlet. Sentrale ting i dette kapit...
 • Kjemi 1 - konsnetrasjon

  Foruminnlegg
  Hva er konsentrasjonen av natriumioner i mol/L for en 2 % løsning av natriumhydroksid? Molar masse for NaOH er 40 g/mol.
 • Gåte: Kjemi rampestrek

  Foruminnlegg
  Her er eit sett med kjemiske jamvekter ( ja, eg veit eg bruker resonanspiler):NaHCO3 (aq) <--> Na+(aq) + HCO3-(aq)CH3COOH (aq) <--> CH3COO-(aq) + H+(aq)HCO3-(aq) + H+(aq) <--> H2CO3(aq)H2CO3(aq) <--> H2O(l) + CO2(g)blid familiemedlem tar opp --> Risting --> trykk --&...
 • kjemiske bindingar - kjemi 1

  Foruminnlegg
  Hei. Bindingar mellom molekyl er svake bindingar. Men kan noe forklare meg denne setningen: Det skal mindre energi til for å bryte ei binding mellom molekyl enn ei binding mellom atoma i sjølve molekylet.? Eg forstå ikkje heilt kva dei meinte med den setningen.
 • Kjemi - innlevering hjelp

  Foruminnlegg
  Hvordan endres løseligheten av saltet hvis det løses i en løsning av eddiksyre? Begrunn svaret. a) AgCl b) CaCO3 c) Fe(OH)3
 • Kjemi- Flammeprøver forsøk

  Foruminnlegg
  Hei, Jeg hadde et forsøk i flammeprøver på skolen og skal nå skrive en rapport. Det er to ting jeg lurer på: 1. Hvorfor spiller det ingen rolle hvilket anion det er i saltet? 2. Hvorfor har alle grunnstoffer ulike fargespektre?
 • Stryker i kjemi. Hjelp! (pH)

  Foruminnlegg
  Jeg stryker nesten i kjemi og hittil i år har jeg klart meg med å se på andre under prøver. Jeg skal ikke studere kjemi videre, det eneste jeg vil er å stå faget så jeg kan gå videre til å studere noe jeg ikke trenger kjemi for engang. Jeg meldte meg på faget fordi jeg tenkte det ville være gøy, ...
 • Kjemien stemmer, oppgave 8.5.11

  Foruminnlegg
  Sliter med denne oppgaven. Skjønner ikke hvordan jeg skal komme meg fram til svaret. Oppgaven går følgende: Kalkvann er en mettet oppløsning av kalsiumhydroksid, Ca(OH)2. Ved romtemperatur måles pHtil 12,3 i kalkvann. Hva er [OH-] og [Ca2+] i den mettede løsningen?
 • Enkle organisk kjemi oppgaver.

  Foruminnlegg
  Noen som kan hjelpe meg, har et par oppg. som jeg ikke får helt til.Propan kan brukes som utgangsstoff for syntese av Aceton med Propan-2-ol som mellomprodukt. 1) Hvilken reaksjoner må vi da gjennomføre? 2) I en fabrikk der Aceton fremstilles med Propan som utgangsstoff, får man 1,20 kg A...
 • Hjelp!! Øver til Kjemi prøve

  Foruminnlegg
  Hei, jeg øver til kjemi prøven og sitter fast med et opgave i boka, kan noen værsåsnill forklare/svare på følgende oppgave: Et Sølvoksidbatteri består av (Zn) og sølvoksid Ag2O, med kaliumhydroksid (KOH) som elektrolytt. a) Hva er batterkapasiteten når batteriet inneholder 1,00 g Ag2O og Zn i o...
 • Kjemi 1 spørsmål

  Foruminnlegg
  Heisann. Er på 8 kapittel om syrer og baser i Kjemi 1.Oppgaven er 8.4.5 og oppgaven er slik:Konsentrasjonen av alle løsninger nedenfor er 0,1 mol/L. Ordne hvert sett med løsninger i rekkefølge etter økende pH.a) Na2CO3 (aq), NaNO3 (aq), NaHSO4 (aq), NaHCO3(aq)Det første jeg ville ha gjort er å fi...
 • kjemi forsøk på virkning av kjemske likevekt

  Foruminnlegg
  Hva slags ion er [Fe(SCN)[2+?
 • Kjemi 1 - Privatisteksamen

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg skal nå snart opp i muntlig praktisk kjemi 1 eksamen og er mildt sagt litt bekymra. Er det noen som har vært oppe i det som kan dele sine erfaringer, speiselt om uforbredte deler, og spørsmål fra sensor? Takker!
 • Kjemi 9. klasse

  Foruminnlegg
  Hei.Da jeg skulle hjelpe en venninne i niende klasse med noen kjemilekser, glemte jeg alt jeg hadde gjort i fjor. Er heller ikke i besittelse av skolebøker her jeg er nå. Håper noen kan svare meg likevel. Jeg syns oppgavene hørtes litt rare ut, men sånn er nå det.1: Hvorfor kan ioner i en saltløs...
 • Organisk kjemi 3KJ!

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg trenger en del hjelp med den organiske kjemien. Noen spm: *Kan butandion fremkomme i cis- og trans? *Trenger man ikke påpeke -COOH-gruppens plassering i en karboksylsyre? Jeg mener siden man sier at den alltid skal være terminal. Da har jeg nemlig store problemer med å se for med en tri...
 • Kjemi - trenger hjelp fort

  Foruminnlegg
  Konsetrasjonen av alle løsningene nedenfor er 0.1mol/L. Ordne hvert sett med løsninger i rekkefølge etter økende pH. a) Na2CO3, NaNO3, NaHSO3, NaHCO3 b) NaCl, NH4Cl, CH3COONa c) NH4NO3, KCl, K2CO3 Trenger spesielt hjelp med b) og c)
 • Vannløsninger av Mg(no3)2 og Naf

  Foruminnlegg
  Hei. Har en kjemi-innlevering og skjønner ingenting. Vi blander vannløsninger av Mg(No3)2 og Naf, og får ett hvitt bunnfall. Skriv navnet og formelen for dette bunnfallet + reaksjonslikningen for fellingen, både på ioneform og som fullstendig reaksjonslikning. Kan noen hjelpe meg?
 • balansering av reaksjoner kjemi

  Foruminnlegg
  Al(s) + Cl2(g) -> AlCl3(s) Kan noen hjelpe meg å skrive halvreaksjonene for oksidasjonen og reduksjonen og balansert redoksreaksjon og forklare hvorfor koeffesientene blir som de blir
 • Fellings reaksjon. kjemi 1

  Foruminnlegg
  Oppgaven går ut på å finne mengde Pb(NO3)2 som skal til for at det skal bli en utfelling i NaCl, har fått oppgitt 0,04L 0,05 Mol / L NaCl og 0,02L X Pb(NO3)2Pb(NO3)2 + NaCl = PbCl2+Na(^+) + 2NO3^- korrekt sålangt?[CL] = 0,05*0,04/0,06 = (0,03333 mol / L)^2 så likningen som jeg tror den skal være...