Akkurat nå er 8 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen høst 2014. Resultater: 321 til 340 av 4256
 • Oppgave 7.5.5 kjemi 1

  Foruminnlegg
  Hei. Kan noen hjelpe meg med denne opgave
 • Er det noen her som har prøvd seg på å ta opp kjemi 1 (2KJ) som privatist?

  Foruminnlegg
  hvordan gikk eksamen, har dere noen videre tips til meg?? Og hvordan funker egentlig eksamenen? eneste jeg vet er at det er muntlig eksamen.. skal man levere noe leseliste? og jeg som priatist har jo ikke hatt mange forsøkene.. vil sensor utelukke de jeg ikke har hatt da? jeg går jo på vgs nå og ...
 • Kjemi 1 som privatist - hvordan tilegne seg praktisk kunnskap?

  Foruminnlegg
  Jeg skal dette halvåret ta kjemi 1 som privatist, og jeg har fått utdelt bøker. Men det er en praktisk del på eksamen hvor jeg skal vise frem en øvelse, og jeg har ikke mulighet til å øve på disse hjemme. Jeg får lov til å delta i kjemitimene hvor de skal ha øvelser, men siden halve skoleåret har...
 • Hjelp med kjemi2 eksamensoppgave

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg sitter og øver på eksamensoppgaver høst 2011. Trenger hjelp med oppgave 5 i del 2:http://www.udir.no/Upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/H11/REA3012_Kjemi_2_H11.pdfSetter stor pris på hjelp.
 • Oppgave 1.68 Kjemi 1

  Foruminnlegg
  1.) At is smelter når temperaturen er over 0ºC, er en spontan reaksjon. Bruk betingelsene for at det skal skje en spontan reaksjon, og forklar hvordan dette uttrykket kan få negativt fortegn. Jeg skjønner at dette må være en endoterm reaksjon hvor både entalpien og entropien øker, men skjøn...
 • KJEMI VG2 - alkohol

  Foruminnlegg
  Jeg siterer oppgaven: kokepunkett til metanol, etanol og propan-1-ol. Hvilken virkning vi du si at kokepunktet har for varighet av flammen. Og kan man bruke slike tester til å skille mellom en blanding av alkoholene? trenger hjelp asap
 • Privatisteksamen KJEMI 1?

  Foruminnlegg
  Hei, lurte på om noen hadde erfaring med privatisteksamen kjemi 1? 1. Hvilke forsøk som kan komme? 2. Hvilke temaer dere fikk 3. Kommer det ting som ikke står i boka, (i såfall hva)?
 • Litt organisk kjemi og kinetikk

  Foruminnlegg
  1: Hvordan kan en fremskaffe nukleofilen -:NH2?2: Ved et nukleofilt angrep på dette molekylet:H H \____/ /""""" \ H C-- Br / \ H HVed SN1 vil Br forlate molekylet og det vil stabiliseres ved ressonans fra dobbeltbindingen, me...
 • (Kjemi 1) Polare stoffer?

  Foruminnlegg
  Hei, Jeg har et lite spørsmål angående polare stoffer. I læreboka står det at vi vet at H2S er et vinklet molekyl siden det er polart. Det betyr at alle stoffer som ikke er vinklet, er upolare? Men har ikke CO2 en bindingvinkel på 180° og ikke vinklet? Er litt forvirret her. frederick
 • pH-verdi til fenol - kjemi 1

  Foruminnlegg
  Jeg kom over en oppgave i kapittelet om organisk kjemi som går som følger: Hva blir pH-verdien hvis vi løser 2,0 g fenol i 500 mL vann? Ka= 1,1*10-10 mol/L. Jeg setter opp protolyselikevekten: C6H5OH + H2O ⇔ C6H5O- + H3O+, og svaret skal være pH=5,7, men jeg får kun 5,0. Noen som kan hjelpe?
 • Kjemi molaritet, trenger hjelp!

  Foruminnlegg
  jeg trenger hjelp til tre spørsmål!! kan noen hjelpe? 1. En viktig del av kjemifaget er å håndtere kjemikalier på en sikker og trygg måte. er det forskjell på hvordan du skal håndtere 0,10 M HCL og 5,0 M HCl, begrunn svaret. 2. en NaOH-løsning med ukjent konsentrasjon på 20 mL fortynnes til t...
 • Kjemi OL oppgave

  Foruminnlegg
  Trøkker til med en oppgave her, for interesserte:----------------------Gjennom respirasjon (ånding) utveksles gasser i lungene. Ved hvile vil en voksen person puste 0,5 liter luft (78% nitrogen, 21% oksygen, < 1% edel gasser) med en frekvens på 15 åndedrag pr minutt. a)Beregn masse(O2) som når...
 • Kjemi, molare løsninger

  Foruminnlegg
  Trenger hjelp til denne oppgaven: "Til et forsøk trenger du 500 mL ammoniakkløsning med konsentrasjonen 0,2 mol/L. Du kan lage løsningen av Salmi, som inneholder 8 % NH3 (aq). Vi skriver at tettheten til Salmi er 1,0 g/mL. Hvordan vil du gå frem for å lage løsningen?" Takknemlig fo...
 • to enkle spørsmål om organsik kjemi ;-)

  Foruminnlegg
  1- Hvordan påviser vi at en organisk forbindelse innholder en dobbeltbinding? hva kalles en slik reaksjon?2- Hvilkeprodukter kan vi få når metan og klor reagerer med hverandre? skriv reaksjonslikninger og sett navn på forbindelsene ? hvilken reaksjonstype er dette eksempel på?Takk på forhånd;-) ;-)
 • kjemi 1 Løselighet

  Foruminnlegg
  Hei. Kan neon helpe meg med disse oppgavene 1- Hvor mange gram felles hvis 50 mL 0,200 mol/l NaCl blandes med 200 mL 0.100 mol/l AgNO3? 2- Hvor mange liter vann trenges for å løse 5.00 gram CaSO4 ?
 • kjøp av fysikk 2 rom stoff tid, versjoner, etter kunnskapsløftet

  Foruminnlegg
  ønsker å komme i kontakt med folk som ønsker å selge grunnbok/ studiebok i RST fysikk 2 i bergens området, alle henvendelser mottas med takk
 • S2 matte

  Foruminnlegg
  Hei jeg har mattetentamen om 2 dager og sliter virkelig med noen av oppgavene og lurte på om noen der kunne hjelpe meg å løse noen oppgaver :) oppgave 1Tre påfølgende kvadrat tall kan skrives på formen n^2 , (n-1)^2 og (n+2)^2 med for eksempel n=1 får vi kvadrattallene 1, 4 og 9 summen av tre påf...
 • Kjemi, kan noen bekrefte om jeg har valgt riktig alternativ

  Foruminnlegg
  Jeg holder på å gjøre test sp trenger noen som kan bekrefte om jeg har valgt riktig alternativ etter som jeg ikke er sikker. Tusen takk på forhånd.
 • Fremmedspråk nivå 2 (russisk/generelt)

  Foruminnlegg
  Hei dere! Jeg har meldt meg opp til eksamen som privatist i fremmedspråk, russisk, nivå 2. Det jeg lurer på er om noen har erfaring med det å ta nivå 2 i fremmedspråk? Slik som hva vektlegges i den muntlige delen av eksamen? På UDIR så er denne informasjonen utgitt under læreplan for fremmeds...
 • Organisk kjemi... litt utfordrende versjon

  Foruminnlegg
  Vi har fått i oppgave å lokalisere forksjellige funksjonelle grupper i Trazodone, med systematisk navn: 2-{3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one Dette navnet er på engelsk. Strukturen kan finnes her: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Trazodone.sv...