Akkurat nå er 96 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen høst 2014. Resultater: 421 til 440 av 4262
 • Krefter 2

  Foruminnlegg
  To legemer ligger til å begynne med i ro på et vannrett friksjonsløst bord. Legeme a har massen 4m, mens legeme B har massen m. På a virker kraften F, mens 4F virker på B. a) Begge kreftene virker horisontalt. Etter at de to legemene har beveget seg samme tid, t, er sammenhengen mellom fartene? ...
 • Regneoppgave 2

  Foruminnlegg
  En sinkbit med masse 2,876 g slippes ned i overskudd av saltsyre.a) Hvor stor stoffmengde HCl forbrukes i reaksjonen?b) Hvor stort volum H2 (standardbetingelser) dannes det i reaksjonen?c) Salter som dannes i reaksjonen isolerens med krystallvann. Hva blir formelene for salter med krystallvann nå...
 • bevegelse 2

  Foruminnlegg
  Et tog starter fra ro på stasjonen og akselerer med 1, 60m/s2 i 14,0 sekunder. Toget kjører videre med konstant fart i 70 sekunder, før det bremser ned 3, 50m/s2 til det stopper helt ved neste stasjon.a) Skisser en graf av de ulike strekningeneb) Finn den totale distansen toget har tilbakelagt. :...
 • eksamen snart!! - titreringsoppgave

  Foruminnlegg
  Hallo alle sammen! Jeg har en kjemiprøve på mandag. Jeg driver med litt oppgaver, og kom til en eksamensoppgave. Den lyder som følger: Vi skal bestemme konsentrasjonen av en ammoniakkløsning(NH3) ved titrering mot 0,100 M saltsyre(HCl). Vi pipetterer ut 0,025 L ammoniakkløsning i en erlenmeyerk...
 • Eksamen om 3 dager

  Foruminnlegg
  En bil med massen 1100 kg øker farten fra 0 til 50 km/h på 9,0 s. Motoren utvikler en gjennomsnittelig effekt på 57 kW. Hvor stor andel av den energien motoren avgir, blir brukt til å oke bilens kinetiske energi? Får ikke riktig svar på denne her, men tror jeg kanskje roter litt med formlene..
 • Kjemi begreper!

  Foruminnlegg
  ¨Hei! Er det noen som kan klargjøre denne setningen "Arbeid kan være volumarbeid, som skyldes endring i volumet av systemet mot et ytre trykk" Hva er det som menes her?
 • Om pH ;-)(KJEMI)

  Foruminnlegg
  Fra en konsentrert løsning av NaOH blir det laget en 0,1L vannløsning med pH-verdi lik 8,9 og en 0,2l vannløsning med pH-verdi lik 9,4 . De to løsningene blandes. Hva blir blandingens pH-verdi???Hint:svaret skal bli pH=9,16 :-) :-D
 • Kjemi - engelsk!

  Foruminnlegg
  Hei!Leser en artikkel på engelsk og har kommet over noe jeg ikke forstår!"...content of 20g kg ^-1 grain dry weight..."Betyr dette 20 g per kg? Altså 20 g/kg? Eller 20g per 1000g? Er opphøyd i minus 1, forstår ikke helt det..Håper noen kan hjelpe!På forhånd takk :)
 • Organisk kjemi

  Foruminnlegg
  Jeg har et stoff -> CH3-CHOH-CO-CH3 + Cl- (jeg vet ikke helt om Cl- skal være med). Dette stoffet overføres til CH3-CO-CO-CH3. Jeg skjønner ikke helt hvordan dette skjer. Er det en oksidasjon, men ketoner kan vel ikke oksideres? Spalter H2 fra også må det da dannes en dobbeltbinding til O-a...
 • Bevegelse 2

  Foruminnlegg
  Trenger litt hjelp med fysikkoppgaven om bevegelse, har prøvd å løse men føler det er mye feil. Noen som kan hjelpe? (ekstraoppgaven er ikke like viktig, bare hjelp på den om dere orker :)) Takk på forhånd!
 • Likningsett 2

  Foruminnlegg
  Denne er litt vanskeligere enn den forige: Tallene x,y,z.w er alle > 0 . Bestem den minste verdien av x slik at følgende likningsett blir oppfyldt: <equation>y = x - 2003</equation> <equation>z = 2y - 2003</equation> <equation>w = 3z - 2003</equation> Hva...
 • Hvor omfattende er den praktiske delen på eksamen?

  Foruminnlegg
  Er det noen som vet hvor omfattende forsøket på privatisteksamen i naturfag er? Skal man bare utføre forsøket, mens man forklarer det som skjer? Eller må man ha teori, hypotese, hensikt, diskusjon, osv. som på skoleforsøkene?
 • Tips til øve til eksamen

  Foruminnlegg
  Skal ha skriftlig eksamen i politikk og menneskerettigheter neste onsdag. Har noen noe tips hvordan jeg kan forberede meg best mulig?
 • Symbol i kjemi

  Foruminnlegg
  HeisannNybegynnerspørsmål:H3O+ (aq) + Cl- (aq) + Na+(aq) + OH-(aq) --> 2H2O (l) + Na+(aq) + Cl- (aq) Alle disse symbolene bak, aqua osv. osv.Kan noen ta å hjelpe meg med å skrive ned alle "symbolene"/nevningene som finnes?Hva betyr alt?(aq) = løst i vann?(l) = liquid som på norsk b...
 • Organisk kjemi

  Foruminnlegg
  Hva menes med buta?I en oppgave i boken står det at vi skal finne formelen for buta-1,3-diynJeg har klart å finne formelen, men jeg er usikker på hva buta er...?
 • Kjemi hjelp!

  Foruminnlegg
  Dersom du har 5 g PbO2 og utbyttet er 60%. Hvor mange gram er da dannet av PbO2. Hvordan skal jeg løse denne oppgaven?
 • kjemi 1

  Foruminnlegg
  Hei trenger hjelp med en kjemi oppgave Figuren over dreier se om titrering av ammoniakk med saltsyre. - a) skriv riktig reaksjonslikning når ammoniakk reagerer med saltsyre b) forklar hva kurven kan fortelle deg klarer ikke legge inn bilde av kurven men om noen vet eller kan dette, så setter ...
 • biologi 2

  Foruminnlegg
  hei! skal ha en fremføring og jeg er helt lost. Jeg skal snakke om tilpassninger og levevis, hos tyttebærlyng (fjellbjørkskog) og om fjellkråkefot (lav alpin). Om noen her klarer å fordype seg lit i dette hadde jeg satt pris på det. Fordi føler jeg bare finner små ting om det jeg kan skrive om
 • bio 2

  Foruminnlegg
  hei skriver rapport i bio og lurer på noe hva er forskjellen på vannbad ved 40 grader med lys og varmeskap ved 40 grader uten lys. Å hvilke faktorer vil bli hemmet/eller ikke for planten i rørene som plasseres i de to ulike forholdene for å drive fotosyntese?
 • organisk kjemi

  Foruminnlegg
  I en syntese av sykloheksen fra sykloheksanol fikk vi 5 g sykloheksen av 10 g sykloheksanol. Utbyttet i reaksjonen:a) 5%b)50%c)noe mer enn 50 %d)noe mindre enn 50%Jeg trodde b siden når du tar 5 dele på 10 og så ganger det med 100 blir det 50, men det var feil. Svaret er c men det skjønner jeg ik...