Akkurat nå er 87 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen høst 2014. Resultater: 461 til 480 av 4262
 • Likning vg 2

  Foruminnlegg
  HeiKan noen hjelpe meg med følgende likning. Har prøvd og prøvd(x*x)/(0,833-x) = 1,8*10^(-5)Fasit: x = 0,00386
 • Fasit til eksamen vår 2011 i Matte 1T

  Foruminnlegg
  Heijeg etterlyser fasit i eksamen for vår 2011 i matte 1T.Har noen løsningsforslag?
 • Hjelp til oppgave 3.6.4, Kjemi 1 - Kjemien stemmer.

  Foruminnlegg
  "Det er kjent at ved romtemperatur er ett av stoffene CF4, CBr4 og CCl4 en gass, ett er en væske og ett er et fast stoff. Kan du avgjøre hvilken tilstand hvert stoff har?"Svarte selv at CF4 er fast, CCl4 er væske og CBr4 er gass fordi CF4 har høyest differanse i elektronegativitet, så C...
 • Fysikk 2 heldagsforbredelser

  Foruminnlegg
  Hei...Jeg skal ha fysikk heldagsprøve, og jeg må forbrede meg, men jeg vet ikke helt hva jeg skal gjør for å komme mest mulig forbret. Er det noen som har noen råd?Jeg slitter litt med å få forstå deler av kapittel 2 i ergo fysikk 2. Er det noen som har noen sider som kan forklare det bedre?.
 • Kjemi hjelp

  Foruminnlegg
  Hvorfor er det gunstig i Pravastatin å bruke selve natriumsaltet istedenfor selve syra i tabelleten? (Pravachol) På forhånd, takk!
 • Organisk kjemi

  Foruminnlegg
  Hei! har prøve imorgen, og lurte på om noen her kunne forklare stereoisomer for meg, gjerne med et eksempel. Har også noen oppgaver jeg lurer på:1. Hvilken av disse forbindelsene har cis- og transisomerer? A: Diklorbenzen, B: 1-klorpropen, C: 1,2-diklorpropen, D: dikloretyn2. Hvilken av disse...
 • kjemien i celleånding:)

  Foruminnlegg
  ved oksidatov fosforylering i mitokondriene transporteres protoner inn til matrix gjennomATPen ATPaseproteinkanalerribosomer(feil)I overgangstrinnet blit pyruatoksidert til en acetylgrupperedusert til en acetylgruppeoksidert til melkesyreoksidert til etanol
 • kjemi, glass

  Foruminnlegg
  Hei! Jeg sitter og leser om glassproduksjon og de kjemiske sammensetningene disse materialene kan ha. Det jeg ikke forstår (er ikke realfagsstudent) er hvorfor ...-karbonat og ...-oksid, for eksempel kaliumoksid og saltet kaliumkarbonat (begge brukt om pottaske som modifikator i glassproduksjon),...
 • Kjemi: bindinger

  Foruminnlegg
  HeiAlkaner er lite reaktive pga enkelbinding, og de brenner. Alkener er mer reaktiv pga dobbelbinding og alkyner er enda mer reaktive pga trippelbinding. Men brenner alkener og alkyner? akkurat som alkaner? Brenner alkaner bedre enn alkener og alkyner? eller motsatt?Hva med benzen? altså aromatis...
 • Kjemi oppgave

  Foruminnlegg
  Oppgaven er løst :-P
 • a=b, 2=1

  Foruminnlegg
  Vis at a=b, tilsvarer 2=1.
 • Bruk av GIS på muntlig eksamen - privatist

  Foruminnlegg
  Hei ! Jeg lurer på om det er nødvendlig for en privatist som skal opp til muntlig eksamen i Geografi, at man skal kunne GIS? Eller om det er vanlig/forventlig at man skal kunne kompetansemålene tilknyttet første kapittel om digitale kunnskaper? Eksamen på mandag, så hadde satt pris på en rask ...
 • pH ved protolyse i 2 trinn??

  Foruminnlegg
  Hei! Trenger hjelp med denne:Finn pH-verdien i 0,05 M H2SO4 når vi regner med at a) syren protolyserer fullstendig i to trinnJeg prøvde å sette det opp som at konsentrasjonen av HSO4^- er 0,05 M etter den første protolysen. Deretter regnet jeg andre protolysetrinn slik: HSO4^- + H2...
 • organisk kjemi: systematisk navn

  Foruminnlegg
  står litt fast her. hva er det systematiske navnet for vedlagt forbindelse? kan det stemme at det er 3-propylbut-2-enol?
 • Dele eller gange med 2???

  Foruminnlegg
  Kalkvann er en mettet oppløsning av kalsiumhydroksid, Ca(OH)2. Ved romtemperatur måles pH= 12.3 i kalkvann. Hva er Konsentrasjonen av OH og Ca i den mettede løsningen. Ligning blir sånn her hvis jeg ikke tar helt feil: Ca(OH)2 -> Ca +2 OH1.7 er poH så tar jeg 1.7 opphøyd i 10 for å finne konse...
 • Nøtt: Stabilitet 2

  Foruminnlegg
  To nøtter denne gangen.1. Hvilken forbindelse, A eller B, vil danne det mest stabile kationet ved fjerning av Cl-, og hvorfor?2. Hvilket hydrogenatom, A eller B, vil fjernes i hovedproduktet når følgende forbindelse gjennomgår en E1-eliminasjon, og hvorfor?
 • Entalpi, Kjemi 1

  Foruminnlegg
  Når metanol forbrenner fullstendig, skjer denne reaksjonen; 2CH3(l)+3O2(g) ------> 2CO2(g) + 4H2O(l) delta H = -1452 Hva er forbrenningsentalpien for metanol?
 • kjemi, molar løsning

  Foruminnlegg
  Til et forsøk trenger du 500mL ammoniakkløsninger med konsentrasjonen 0,2 mol/L. Du kan lage løsningen av Salmi, som inneholder 8% NH3 (aq). Vi sier at tettheten til Salmi er 1,0 g/mL. Hvordan vil du gå frem for å lage løsningen? (Molar masse NH3 er 62,01)takker for alle svar :-)
 • Trenger hjelp med denne kjemi oppgaven:)

  Foruminnlegg
  Gitt likevekten: Ved 250°C er likevektskonstanten for denne reaksjonen 0,040 M. a) Hvilken mengde klor dannes når 208 g fosforpentaklorid varmes opp til 250°C i en beholder med et volum på 10,0 L? b) Det viste seg at du klarte å samle opp 30 g klorgass etter reaksjonen. Hva var utbyttet a...
 • alkoholers egenskaper kjemi 1

  Foruminnlegg
  hvordan varierer kokepunketer for envedige alkoholer og hva har det å si for varigheten og fargen på flammen?