Akkurat nå er 52 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen h������������������st 2014. Resultater: 41 til 60 av 78
 • Vilkårlig trekant | Regelbok Matte

  Kompendium
  Vilkårlige trekanter skiller seg fra rettvinklede trekanter, da en rettvinklet trekant har en rett vinkel på 90 grader. En vilkårlig trekant er en fellesbetegnelse for flere typer trekanter. Vilkårlige trekanter omfatter blant annet spissvinklede, stumpvinklede, likebeinte og likesidede trekanter...
 • Kjerneregelen | Regelbok Matte

  Kompendium
  Kjerneregelen er en regel for derivasjon av sammensatte funksjoner i differensialregning. Kjerneregelen gjør det enklere å derivere kompliserte sammensatte funksjoner.Sammensatt funksjonEn sammensatt funksjon er en funksjon som har en annen funksjon inni seg. Det vil si at på plassen hvor x norma...
 • Potensiell energi | Energi

  Kompendium
  Innen matematikk og fysikk er energi alltid enten potensiell energi eller kinetisk energi. Potensiell energi betegnes også som stillingsenergi. Kinetisk energi blir ofte kalt bevegelsesenergi. En gjenstand får potensiell energi hvis den står stille og ytre krefter prøver å bevege på den. Denne kr...
 • Vinkelhalveringslinje | Regelbok Matte

  Kompendium
  En vinkelhalveringslinje er et veldig anvendelig begrep og benyttes mange steder i geometrien, også i trigonometri. En vinkelhalveringslinje er, som navnet viser til, en linje som halverer en vinkel. Til en hvilken som helst vinkel i en hvilken som helst geometrisk figur kan man tegne en vinkelha...
 • Parallelogram | Regelbok Matte

  Kompendium
  Et parallellogram er en firkant, altså en figur innenfor geometri, med fire sider. Et parallellogram hvor alle sidene er like lange kalles en rombe, og en rombe hvor alle vinklene er like (rettvinklet) er et kvadrat. Alle disse deler den egenskapen at summen av de fire vinklene alltid er lik 360 ...
 • Derivasjonsregler | Regelbok Matte

  Kompendium
  Ordet derivere kommer fra latin og betyr å avlede eller utlede. Den deriverte av en funksjon, også kalt differensialkvotienten, beskriver hvordan en funksjon stiger eller avtar. Den deriverte av en funksjon i et punkt forteller hvor mye funksjonen stiger eller avtar i akkurat dette punktet. Deriv...
 • Polygon | Regelbok Matte

  Kompendium
  En polygon er i geometri en lukket figur bestående av et antall sider og kanter. En polygon kalles også en mangekant, og i denne artikelen brukes polygon og mangekant som synonymer.Polygoner er et generelt begrep for mange kjente figurer i geometri, og disse mangekantene kan se ut på mange forskj...
 • Kvadrat | Regelbok Matte

  Kompendium
  Et kvadrat er en firkant, altså en figur innenfor geometrien med fire sider. I et kvadrat er alle fire sidene like lange, og hvert hjørne har en vinkel på 90 grader.Et kvadrat består av fire rettvinklede hjørner, akkurat som i et rektangel. Forskjellen er at i et rektangel er det kun de motståend...
 • Volum av sylinder | Regelbok Matte

  Kompendium
  Volumet av en sylinder er et mål for hvor mye plass i rommet en sylinder (link) opptar, og er derfor en del av det matematiske hovedtemaet romgeometri (link). Bokstaven V brukes ofte i beregninger av volum.Sylinder.Volumet av en sylinder beregnes med en formel som består av sylinderens høyde, h, ...
 • Herons formel | Regelbok Matte

  Kompendium
  Heron var en egyptisk matematiker som har gjort flere betydningsfulle matematiske oppdagelser. Han har også lagt navn til noen matematiske metoder og formler, mest kjent er Herons formel. Herons formel brukes til å beregne arealet av en trekant, både rettvinklet og vilkårlig.Man kan si at Herons ...
 • Stråling

  Kompendium
  Stråling og bølger er veldig nært forbundet. Stråling er bølger, men bølger kan også være noe annet enn stråling.Hva er stråling?Stråling er kort sagt bølger av partikler. Det finnes flere forskjellige typer stråling med forskjellige egenskaper. Man kan grovt dele inn strålene etter hvilke partik...
 • Pyramide | Regelbok Matte

  Kompendium
  En pyramide er en figur i romgeometri. En pyramide kan generelt defineres som en romfigur som går fra en geometrisk grunnflate opp i en spiss. Det vil si at en pyramide kan gå ut fra en trekant, en firkant eller hvilken som helst annen polygon.Pyramide med firkant som grunnflate.Hva er en pyramid...
 • Fusjon | Kjernefysikk

  Kompendium
  Ordet fusjon kommer av det latinske ordet fusio, som betyr smelting. I fysikk brukes ordet om sammensmelting av atomkjerner. Ved fusjon kombineres to atomkjerner til én ny, tyngre atomkjerne. I næringslivet brukes ordet fusjon om sammenslåing av bedrifter eller selskaper.Hva er fusjon?I kj...
 • Newtons lover | Mekanikk

  Kompendium
  Newtons bevegelseslover er tre grunnleggende lover som legger grunnlaget for klassisk mekanikk, læren om hvordan og hvorfor legemer beveger seg.Den engelske fysikeren og matematikeren Isaac Newton offentliggjorde bevegelseslovene i verket Philosophiae naturalis principa mathematica, kjent som Pri...
 • Prosentvis økning | Regelbok Matte

  Kompendium
  Når man jobber med prosentregning kan man snakke om prosentvis økning, også kalt stigning i prosent, eller med prosentvis nedgang. En prosentvis økning og en prosentvis nedgang er alltid positiv (pga. den numeriske verdien i formelen lenger nede).Prosentvis økning, prosentvis nedgang og prosentvi...
 • Omkrets av sirkel | Regelbok Matte

  Kompendium
  Omkretsen av en sirkel er lengden av periferien. Problemet med en sirkelperiferi er at man ikke kan måle den med en linjal, men det behøver man ikke heller for det finnes nemlig en sammenheng mellom radiusen og omkretsen av en sirkel. Denne sammenhengen er tallet pi.Hva er pi?Pi er et såkalt irra...
 • Terning | Regelbok Matte

  Kompendium
  En terning er en figur i romgeometrien. Terninger har seks sider som er kvadrater. Det vil si at en terning har samme høyde, bredde og lengde.En terning kan minne om en annen geometrisk figur, nemlig en kasse. Forskjellen er at bare terningen har kvadratiske sider.Volumet av en terningFordi terni...
 • Femkant - Pentagon | Regelbok Matte

  Kompendium
  I geometri er en femkant en figur med fem sider og fem vinkler. En femkant er dermed en polygon med fem hjørner. En femkant kalles også en pentagon.Femkant.Vinkelsummen av en femkant er alltid 540 grader. Det vil si at hvis man måler alle vinklene i en femkant og legger dem sammen, vil summen all...
 • Derivasjon | Regelbok Matte

  Kompendium
  Ordet derivasjon kommer fra latin og betyr å avlede eller utlede. Når en matematisk funksjon beskriver hvordan et gitt fenomen forandrer seg over tid, er den deriverte funksjonen et uttrykk for hvor hurtig denne forandringen skjer på et gitt punkt. Den deriverte til en funksjon er grunnbegrepet i...
 • Areal av trapes | Regelbok Matte

  Kompendium
  Et trapes er en firkant hvor to sider er parallelle. Arealet av et trapes beregnes ut fra høyden og den gjennomsnittlige lengden av de to parallelle sidene.For å regne ut arealet av et trapes må vi derfor først finne høyden. Høyden er lengden av et linjestykke som går vinkelrett fra den ene av de...