Akkurat nå er 42 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen vår 2014. Resultater: 321 til 340 av 4274
 • (Kjemi 1) Polare stoffer?

  Foruminnlegg
  Hei, Jeg har et lite spørsmål angående polare stoffer. I læreboka står det at vi vet at H2S er et vinklet molekyl siden det er polart. Det betyr at alle stoffer som ikke er vinklet, er upolare? Men har ikke CO2 en bindingvinkel på 180° og ikke vinklet? Er litt forvirret her. frederick
 • pH-verdi til fenol - kjemi 1

  Foruminnlegg
  Jeg kom over en oppgave i kapittelet om organisk kjemi som går som følger: Hva blir pH-verdien hvis vi løser 2,0 g fenol i 500 mL vann? Ka= 1,1*10-10 mol/L. Jeg setter opp protolyselikevekten: C6H5OH + H2O ⇔ C6H5O- + H3O+, og svaret skal være pH=5,7, men jeg får kun 5,0. Noen som kan hjelpe?
 • Kjemi molaritet, trenger hjelp!

  Foruminnlegg
  jeg trenger hjelp til tre spørsmål!! kan noen hjelpe? 1. En viktig del av kjemifaget er å håndtere kjemikalier på en sikker og trygg måte. er det forskjell på hvordan du skal håndtere 0,10 M HCL og 5,0 M HCl, begrunn svaret. 2. en NaOH-løsning med ukjent konsentrasjon på 20 mL fortynnes til t...
 • Kjemi OL oppgave

  Foruminnlegg
  Trøkker til med en oppgave her, for interesserte:----------------------Gjennom respirasjon (ånding) utveksles gasser i lungene. Ved hvile vil en voksen person puste 0,5 liter luft (78% nitrogen, 21% oksygen, < 1% edel gasser) med en frekvens på 15 åndedrag pr minutt. a)Beregn masse(O2) som når...
 • Kjemi, molare løsninger

  Foruminnlegg
  Trenger hjelp til denne oppgaven: "Til et forsøk trenger du 500 mL ammoniakkløsning med konsentrasjonen 0,2 mol/L. Du kan lage løsningen av Salmi, som inneholder 8 % NH3 (aq). Vi skriver at tettheten til Salmi er 1,0 g/mL. Hvordan vil du gå frem for å lage løsningen?" Takknemlig fo...
 • to enkle spørsmål om organsik kjemi ;-)

  Foruminnlegg
  1- Hvordan påviser vi at en organisk forbindelse innholder en dobbeltbinding? hva kalles en slik reaksjon?2- Hvilkeprodukter kan vi få når metan og klor reagerer med hverandre? skriv reaksjonslikninger og sett navn på forbindelsene ? hvilken reaksjonstype er dette eksempel på?Takk på forhånd;-) ;-)
 • kjemi 1 Løselighet

  Foruminnlegg
  Hei. Kan neon helpe meg med disse oppgavene 1- Hvor mange gram felles hvis 50 mL 0,200 mol/l NaCl blandes med 200 mL 0.100 mol/l AgNO3? 2- Hvor mange liter vann trenges for å løse 5.00 gram CaSO4 ?
 • Kjemi, kan noen bekrefte om jeg har valgt riktig alternativ

  Foruminnlegg
  Jeg holder på å gjøre test sp trenger noen som kan bekrefte om jeg har valgt riktig alternativ etter som jeg ikke er sikker. Tusen takk på forhånd.
 • Fremmedspråk nivå 2 (russisk/generelt)

  Foruminnlegg
  Hei dere! Jeg har meldt meg opp til eksamen som privatist i fremmedspråk, russisk, nivå 2. Det jeg lurer på er om noen har erfaring med det å ta nivå 2 i fremmedspråk? Slik som hva vektlegges i den muntlige delen av eksamen? På UDIR så er denne informasjonen utgitt under læreplan for fremmeds...
 • Organisk kjemi... litt utfordrende versjon

  Foruminnlegg
  Vi har fått i oppgave å lokalisere forksjellige funksjonelle grupper i Trazodone, med systematisk navn: 2-{3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one Dette navnet er på engelsk. Strukturen kan finnes her: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Trazodone.sv...
 • spørsmål alkoholer og spektroskopi kjemi vg3

  Foruminnlegg
  Hei!Jeg hadde satt stor pris på om noen kunne hjelpe meg med noen spørsmål1) fra en oppgavefasit fikk jeg vite at propan-1-ol forbruker dobbelt så mye dikromat som propan-2-ol ved oksidasjon. Spørsmål: hvorfor bruker den primære alkoholen dobbelt så mye? er det fordi det er mest hydrogen her? for...
 • Kjemi

  Foruminnlegg
  hei! Kan noken hjelpe meg med denne oppg? du tilset fast NiBr2 i begerglaset. Det vert danna eit botnfall. Skriv netto ionelikning for reaksjonen. Hvor mange gram NiBr2 må du tilsette for at felling skal være fullstendig?
 • Kjemi

  Foruminnlegg
  Noen som vet hvordan denne oppgaven kan løses? En beholder inneholder 0.30 mol av gass A ved 0.50 atm trykk. En annen beholder inneholder 0.60 mol av gass B ved 1.00 atm trykk. Temperaturen i begge beholderne er 25 °C. Hva er volumet av beholderen som inneholder gass B? Gass A overføres til...
 • KJEMI

  Foruminnlegg
  Nå har jeg sittet i litt for lang tid med en oppgave og håper indelig at noen kan hjelpe meg:DOppgaven lyder slik:Adrenalin, C9H13O3N, er en svak organisk base, og molekylet kan ta opp ett proton. Adrenalinet løser deg dårlig i vann, men lett i syre. En uren prøve av adrenalin med masse 0,700 g b...
 • "Nøtt"/Øvelsesoppgave: Organisk kjemi

  Foruminnlegg
  Hadde denne på lur og tenkte de som skal ha eksamen i kjemi kanskje ville ha nytte av den. Kan legge ut fasit om det trengs.Syntese av organiske løsemidlerVi behandler propan (A) med flere reagenser etter tur.Først lar vi propanen reagere én gang med bromgass. Reaksjonen startes med UV-lys. Vi få...
 • Kjemi oppgåve hjelp ekstraheres

  Foruminnlegg
  hei! jeg sliter utrolig mye med dette oppgåven her, og har prøvd å få til i flere timer :( så håper noen som kan hjelpe meg, og tusen hjertelig takk for hjelpen:) oppgåven er som følge: anta at 750 mg koffein er løst opp i 50 ml vann. hvor mye koffein som kan ekstraheres ut av denne løsningen n...
 • Kjapty praktisk kjemi tema indikator!!

  Foruminnlegg
  Titrer ukjent blanding NaOH med (COOH)2*2H2O bruker indikator fenolftalein. Burde ikkje denne gå frå rosa til fargelaus (fasit viser frå fargelaus til rosa)
 • Kjemi 3KJ: likevekter i vann

  Foruminnlegg
  Heiregner med at det finnes noen her som kan få "kjemien til å stemme".Har prøve på fredag og trenger å få svar på noen oppgaver.Vis utregning :)Oppgave 1 (2.44)Bestem løslighetsproduktkonstanten for BaSO4.Begerglass: 450 mL 1,00 M BaCl2tilsetter 90 mL 0,0002 M K2SO4.Hva er Ksp for...
 • Kjemi syrer og baser og titrering og pH

  Foruminnlegg
  Har noen spørsmål angående titrering: 1) Jeg skal titrere. For eks. 0,100 M NaOH mot HCl for å finne konsentrasjonen på syra, HCl. Også skal jeg før jeg starter tilsette en indikator som jeg vet ca. slår om farge ved ekvivalenspunkt. Men jeg vet jo ikke pH? Hvordan avgjør jeg ekvivalenspunkt? ...
 • Fullstendig forbrenning, HJELP ! kjemi 1

  Foruminnlegg
  oppgaven:100g etan tilsettes 400g oksygen. blandingen antennes og vi antar fullstendig forbrenning. hvor mange gram karbondioksid kan maksimalt bli dannet?prøvde meg litt:Masse:C: 12,01*2 =24,02 gH:1,008*6= 6,048gO: 16*2= 32getan(C2H10)