Akkurat nå er 49 pålogget.
Søk på: kjemi 2 eksamen v��r 2014. Resultater: 21 til 40 av 78
 • Halveringstid | Kjernefysikk

  Kompendium
  I denne artikkelen tar vi for oss halveringstid i fysikk. I kjernefysikk er halveringstid et mål for hvor raskt et radioaktivt(link) stoff brytes ned.I medisin og biologi er halveringstid den tiden det tar før konsentrasjonen av en substans, særlig et legemiddel eller et giftstoff, er halvert i b...
 • Typetall | Regelbok Matte

  Kompendium
  Typetall i matematikk er et av de såkalte statistiske mål, og er derfor et viktig begrep innen deskriptiv statistikk. Men hva menes med et typetall, og hva benyttes typetall til?Hva er typetall?I et observasjonssett er typetallet det tallet eller den verdien som forekommer flest ganger. Man kan h...
 • Sekskant - Heksagon | Regelbok Matte

  Kompendium
  I geometri er en sekskant en figur som har seks sider og seks vinkler. Figuren kalles også heksagon eller hexagon. En sekskant er altså en polygon med seks hjørner.Sekskant.En sekskant har en vinkelsum på 720 grader. Hvis man finner vinklene på alle hjørnene i en sekskant og regner sammen summen ...
 • Produktregelen | Regelbok Matte

  Kompendium
  Produktregelen er en regel som benyttes i differensialregning. Den gjør det enklere å derivere en funksjon som er et produkt av to funksjoner. Dette gjøres ved å betrakte funksjonen som to funksjoner som ganges sammen.Som eksempel kan vi se på en funksjon h(x), som er et produkt av de to funksjon...
 • Alfastråling | Stråling

  Kompendium
  Alfastråling er et biprodukt av alfahenfall, en radioaktiv spaltning som foregår når en heliumkjerne sendes ut fra atomkjernen. Alfahenfall skjer når tunge atomkjerner blir ustabile og sender ut alfapartikler med stor fart. En alfapartikkel er en atomkjerne bestående av en positivt ladet heliumkj...
 • Kontinuitet | Regelbok Matte

  Kompendium
  Kontinuitet er et viktig begrep i matematikk. Det betyr at en funksjons graf ikke har noen hopp. En graf er kontinuerlig hvis den er sammenhengende og ikke plutselig hopper fra et punkt til et annet uten punkter i mellom. Man skal altså kunne følge grafen med en blyant uten å måtte løfte blyanten...
 • Impuls | Mekanikk

  Kompendium
  Innen mekanikk er impuls en fysisk størrelse som bestemmes av et legemes masse og hastighet. Impuls kalles også bevegelsesmengde.Impuls regnes ut med følgende formel:p er impulsm er masse i kgv er hastighet (velositet) regnet i m/sImpuls er alltid uendret når legemet ikke påvirkes av noen ytre kr...
 • Cosinussetningen | Regelbok Matte

  Kompendium
  Cosinussetningene beskriver sammenhengen mellom vinkler og sider i alle trekanter.I motsetning til sinus, cosinus og tangens som kun benyttes i beregning av rettvinklede trekanter gjelder cosinussetningen i alle trekanter.Som utgangspunkt kan alle tre vinkler og sider beregnes, men man skal ha mi...
 • Parabel | Regelbok Matte

  Kompendium
  En parabel er en geometrisk figur som er symmetrisk rundt et toppunkt, som enten er maksimum eller minimum. Den grafiske fremstillingen minner om en munn som enten er sur eller glad. En sur munn kalles for en konkav parabel og en glad munn kalles for en konveks parabel.Parabelkurver forekommer of...
 • Trykk | Termodynamikk

  Kompendium
  Innen fysikk er trykk et mål for hvor stort press en overflate blir utsatt for. Trykk er definert som kraft delt på areal. Måleenheten for kraft er newton (N). Standardenheten newton per kvadratmeter er den samme som kilogram over meter ganger sekund i annen. Det vil si at en kraft på 1 N akseler...
 • Enhetssirkelen | Regelbok Matte

  Kompendium
  Enhetssirkelen er et viktig begrep for å forstå hvordan man gjør trigonometriske utregninger. Enhetssirkelen er utgangspunktet for å definere de trigonometriske funksjonene sinus, cosinus og tangens. Forstår man enhetssirkelen er det enklere å forstå utregninger med sinus, cosinus og tangens.Det ...
 • Rektangel | Regelbok Matte

  Kompendium
  Et rektangel er en firkant, altså en figur innenfor geometrien med fire sider. Karakteristisk for et rektangel er at alle de fire hjørnene er vinkelrette (90 grader), og at de motstående sidene er parallelle og parvis like lange.Et rektangel kan derfor minne om et parallellogram der de motstående...
 • Potensregning | Regelbok Matte

  Kompendium
  Potensregning handler om regning med potenser. Du kan lese mer om hva en potens er i artikkelen Potensregler.En potensfunksjon er veldig vanlig innenfor potensregning i matematikk.PotensfunksjonVi starter med å stille spørsmålet; hva er det en potensfunksjon uttrykker?En potensfunksjon kan for ek...
 • Renters rente | Regelbok Matte

  Kompendium
  Renters rente, som også ofte skrives rentesrente, er en del av renteregning. Uttrykket kan kanskje høres skremmende ut, men det er egentlig ikke så komplisert.Renters rente betyr rett og slett at kapital forrentes flere ganger, og at man må betale eller får renter av rentene. Når rente legges til...
 • Kjegle | Regelbok Matte

  Kompendium
  En kjegle er en figur i romgeometrien som består av en sirkel som går opp i en spiss.Kjegle.En kjegle er definert av høyden av kjeglen, og av størrelsen av sirkelen i bunnen. Det finnes også en geometrisk figur hvor toppen av kjeglen er ‘skåret av’. Det kalles en avkortet kjegle og de...
 • Hypotenus | Regelbok Matte

  Kompendium
  Hypotenusen er den lengste linjen i en rettvinklet trekant.Rettvinklet trekant med hypotenusen og katetene markert.En rettvinklet trekant består av tre sider. To sider ligger vinkelrett på hverandre, den tredje er hypotenusen. De to vinkelrette sidene kalles katetene.Hypotenusen ligger alltid på ...
 • Effektiv og nominell rente | Regelbok Matte

  Kompendium
  Rente er kostnaden for å låne penger, det vil si det ekstra låntageren må betale til långiveren som godtgjørelse for å få låne penger. Når man låner penger til en bank eller finansinstitusjon i form av sparing, får man betalt renter. Når man låner penger fra banken eller finansinstitusjonen, må m...
 • Sylinder | Regelbok Matte

  Kompendium
  En sylinder er en figur innen romgeometri (link) som består av to like sirkler forbundet av en buet overflate. En sylinder har altså samme form som et rør som ikke har hull i endene, akkurat som en hermetikkboks som man finner i butikkene.Sylinder.Sirklene er plassert like over hverandre, så man ...
 • Areal av trekant | Regelbok Matte

  Kompendium
  Arealet av en trekant er kort sagt hele overflaten som trekanten inneholder. Det er den todimensjonelle mengden materiale som trekanten består av, og areal er derfor ofte oppgitt i eller .For alle trekanter gjelder den generelle formelen for arealet A:h er høyden i trekanteng er grunnlinjen.Man ...
 • Ohms lov | Elektrisitet

  Kompendium
  Ohms lov beskriver sammenhengen mellom elektrisk spenning, motstand og strømstyrke (strøm). Den sier noe om forholdet mellom spenningen og strømmen som beveger seg gjennom et materiale. De fleste elektriske kretser følger Ohms lov, men det hender vi ikke kan bruke den. Ohms lov er ikke egentlig e...