Akkurat nå er 41 pålogget.

Guide til LaTeX i forumet

For den viderekomne LaTeX-bruker

Vi har installert en MimeTex-plugin som gjør det mulig å lage simpel latex i forumet:

equation-tag svarer til den normale equation-tag i LaTeX. Eksempel: <equation>LaTeX kode her</equation>

math-tag svarer til den normale $ $-tag i LaTeX (inline matematikk) (Skrives med < > omkring)

For nybegynneren

Først og fremst uttales LaTeX: la-tekk

Kort fortalt er LaTeX er "tekstbehandlingsprogram" som gjør det mulig å skrive matematiske uttrykk pent. Prøv å forstille deg hvor vanskelig det ville være å skrive nedenstående uttrykk med alminnelige tastaturtegn:

LaTeX-formel

LaTeX gir deg mulighet for dette og mye mer meg relativt få midler. For eksempel er alt som skal til for å skrive ovenstående: \lim_{h \to 0} \frac {f(x_0 + h)-f(x_0)} {h} med equation-tags omkring.

Hva kan jeg?

MimeTex er ikke 100% som LaTeX men basisfuksjonalitetene er de samme, og dersom du har god kjennskap til LaTeX kan du bare skrive løs. Merk at equation-tagen i forumet svarer til en LaTeX-tag med dettes begrensninger.

Miniguide til nybegynneren:

Om du ikke har god kjennskap til LaTeX følger her en liten miniguide til hvordan du skriver LaTeX. Prinsippet er at man kan få de fleste matematiske symboler frem ved å skrive \ (back-slash) og deretter den engelske forkortelsen for symbolet. Deretter følger innholdet til symbolet med en eller flere { }. Du skriver bare løs på den samme linjen og dersom du vil lage et linjeskift bruker du \\ i koden (du må ikke bruke Enter til å lage linjeskift!). Du kan skrive så mange mellomrom du har lyst til, da dette ikke har noen effekt på resultatet.

Når du har skrevet koden din, kan du bruke forhåndsvisningen til å sikre deg at det sammenheng mellom det du vil det skal stå og det som faktisk kommer ut. I begynnelsen kan man lett bli irritert over at bare en enkel tastefeil eller feilplassert parantes kan splitte opp hele koden. La meg allerede nå også minne om nedenstående regel:

Store og små bokstaver har forskjellig betydning.

Matematiske uttrykk

Nedenfor finner du koder til de mest brukte symbolene:

\frac{teller}{nevner} Setter inn en brøk 

\sqrt{...} Setter innholdet under en kvadratrot

\sqrt[n]{...} Setter innholdet i n'te rot

\lim_{...} Setter inn et grensesymbol. Innholdet i parantesene er plassert under lim-symbolet.

\sum_{lower limit}^{upper limit} Setter inn et sumsymbol med nedre og øvre grense

\int_a^b Setter inn et et integral fra a til b

\overline{...} Setter inn en linje over uttrykket.

\underline{...} Setter inn en linje under uttrykket.

\overrightarrow{...} Setter inn en pil over uttrykket.

\rightarrow{...} Setter inn en pil over uttrykket.

Hvis man vil ha hevet eller senket skrift, tall eller uttrykk gjøres det på følgende måte:
^{eksponent} Setter innholdet i parantesen som en eksponent.

_{subskrift} Setter innholdet i parantesen som en subskrift.

Matematiske symboler og funktioner

All tekst blir oppfattet som matematiske symboler og blir derfor skrevet med kursiv. Hvis du vil skrive spesialsymboler med tekst skal det derfor en \ foran. Hvis du for eksempel vil skrive

LaTeX-sin

gjør du det ved å skrive \sin(\pi). På denne måten angir du at det er bestemte funksjoner du henviser til.

De mest brugte matematiske symboler kommer her:

\cdot Gangetegn

\to Pil som brukes til å angi grenseverdi

\infty Uendeligsymbol

Lyst til å lære mer?

En full LaTeX-installasjon kan med fordel brukes hvis man skal lage lengre matematiske, fysiske eller kjemiske rapporter eller prosjekter. Fordelen ved å bruke LaTeX fremfor f.eks. Word, er at man har fullstendig styr på layoutet og at mange elementer, for eksempel innholdsfortegnelse og litteraturliste, kommer så lett som ingenting.

Skal du i gang med LaTeX finnes det også en mer komplett introduksjon til det her.

Var dette svaret brukbart for deg? Ja / Nei