Akkurat nå er 2 pålogget.

Kjemi

Hydrogenperoksidinnholdet i en apotekvare

26. oktober 2014 av vg3bruker (Slettet)

Har nettopp hadd et forsøk der vi skulle finne masseprosenten av hydrogenperoksid i en apotekvare etter x år:

Apotekene selger «Hydrogenperoksid NAF 3 %» beregnet til bruk som gurglevann etter fortynning. Hydrogenperoksid (H2O2) er bakteriedrepende. I denne aktiviteten kan du kontrollere innholdet av H2O2 i en slik flaske ved å titrere med KMnO4(aq) som standardløsning. I sur løsning skjer denne redoksreaksjonen:

  +VII                               –I                                           +II                       0
2MnO4−(aq) + 5H2O2(aq) + 6H+(aq) → 2Mn2+(aq) + 5O2(g) + 8H2O(l)

Ved titreringen trenger du ikke å tilsette indikator, for MnO4−(aq) er sterkt rødfiolett og omdannes til fargeløst Mn2+.

Problemstilling

Er det samsvar mellom den oppgitte masseprosenten av H2O2 i varen fra apoteket og det du finner ved titrering av løsningen?

Utstyr

Fellesutstyr

?   Hydrogenperoksid NAF 3 % fortynnet 1 : 40

?   2 M H2SO4*

?   0,020 M KMnO4*, kaliumpermanganatløsning

Utstyr for gruppen

?   pipette, 25 mL

?   målekolbe, 250 mL

?   kolbe, 250 mL

?   byrette i stativ

?   målesylinder, 10 mL

?   vaskeflaske

* Oppskriftene står på side 195.

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Skyll pipetten flere ganger med litt av hydrogen-peroksid-løsningen. Overfør så 25,0 mL av løsningen til en kolbe. Tilsett 8 mL svovelsyre.

2) Fyll byretten med KMnO4-løsningen. Titrer den fortynnede hydrogenperoksidprøven til blandingen i kolben er blitt svakt fiolett. Noter titrervolumet.

3) Gjenta punkt 1 og 2 minst én gang.

Resultater og spørsmål

a) Oppgi antall milliliter brukt KMnO4(aq) i hver titrering og beregn gjennomsnittet.

b) Beregn stoffmengde KMnO4 brukt i titreringen.

c) Hva er molforholdet mellom permanganat og hydrogenperoksid i reaksjonen? Beregn stoffmengde H2O2 i den fortynnede løsningen.

d) Beregn stoffmengde H2O2 i 25 mL av den fortynnede apotekvaren og i 100 mL ufortynnet apotekvare.

e) Beregn masseprosent H2O2 i apotekvaren når vi gjør den forenklingen at tettheten er 1,00 g/mL.

f)  Hva er din konklusjon på problemstillingen?

Anvendelser og sammenhenger

g) Hva skjer med en H2O2 -løsning under oppbevaring? Skriv reaksjonsligning. Hvordan bør en hydrogenperoksidløsning oppbevares?

Jeg lurer på hvorfor titreringen skal foregå i surt miljø???


Brukbart svar (0)

Svar #1
26. oktober 2014 av Kjemilærer

Hei!

Dersom du ser på reaksjonsligningen ser du at der er brukt H+ på venstre side i ligningen. dette er for at oksygenet i permanganat skal danne vann i reaksjonen. Vi ser dette ofte når oksyanioner skal reduseres, sur løsning for "å bruke opp" oksygenet. I nøytral eller basisk løsning ville vi fått en helt annen reaksjon, denne/disse reaksjonene ville ikke gått så langt mot høyre og ville derfor være ubrukelige til kvantitativ analyse.


Svar #2
26. oktober 2014 av vg3bruker (Slettet)

Tusen takk for hjelp! men hvorfor skal titreringen foregå  sakte i starten?


Brukbart svar (0)

Svar #3
26. oktober 2014 av Janhaa

katalysator


Skriv et svar til: Hydrogenperoksidinnholdet i en apotekvare

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.