Akkurat nå er 9 pålogget.

Kjemi

9 varierte spørsmål i kjemi før eksamen i morgen. VÆR SÅ SNILL OG HJELP!! :)

25. mai 2015 av Geniet (Slettet)

1. Jeg skal skrive reaksjonsligning for en ufullstendig forbrenning. Blir produktet da: CO2 + CO + C, CO2 + CO, CO2 + C, CO + C, CO eller bare C? Må jeg skrive ligninger med alle disse mulige produktene?

2. Når man har en kondensasjonsreaksjon mellom en alkohol og en karboksylsyre, hvilken OH-gruppe fjernes? Er det hydroksylgruppa på syren, eller på alkoholen? Dette er nyttig der jeg skal tegne en kondensasjonspolymer, og er usikker på om jeg skal ha med O eller ikke på endene. Eks: man har etandiol og propandisyre. Blir polymeren med to repeterende enheter da (se endene):

-O-CH2-CH2-O-CHO-CH2-CHO-O-CH2-CH2-O-CHO-CH2-CHO- 

eller

--CH2-CH2-O-CHO-CH2-CHO-O-CH2-CH2-O-CHO-CH2-CHO-O 

3. Dersom man har en aminosyre ved pH på det isoelektriske punktet. Vil alle molekylene være på ioneform (zwitterioner), eller vil noen være på vanlig form (dvs ikke protolysert med seg selv) og noen på ioneform?

4. Hvor langt vekk fra isoelektrisk punkt må man gå før aminosyrene begynner å bli negativt/positivt ladd? Blir de mer og mer positive/negative jo lengre vekk fra isoelektrisk punkt man går?

5. Ved en destillasjon har man en kjølekappe som gjør at gassen som skilles ut skal kondensere til væske. På en eksamen fra tidligere (Høst 2013 Del 1, oppg 1 g)) ble man spurt hvilken vei vannet skal renne. Svaret var oppover pga motstrømsprinsippet. Jeg var av den oppfatning at vannet ikke rant gjennom kjølekappen under destillasjonen. Jeg trodde man fylte kjølekappen før destillasjonen, og lot det ligge i ro der under destillasjonen. Kan noen forklare meg hvorfor det skal renne gjennom, og hvorfor det skal renne oppover? Et av alternativene var nedover, slik at vannet rant fortest mulig gjennom. Dette var feil, men spiller det noen rolle hvor fort vannet renner?

6. Hvorfor tilsetter man salpetersyre når man undersøker en legering?

7. (Se vedlegg). Hvorfor kan man ikke få en hydrogenbinding ved det siste nitrogenatomet (se på fasiten)?

8. (Se vedlegg). Y2 er NADH-H+ og Y1 er NAD+. Da avgis det to H-atomer. Hvor blir det av det siste H-atomet som NADH-H+ gir fra seg? Jeg teller bare ett ekstra i det første produktet.

9. (Se vedlegg). Hvordan kan man regulere pH slik at ingen Ca2+ faller ut som kaliumhydroksid, mens alle Mg2+ faller ut som magnesiumhydroksid? (Titrering med EDTA hvor man skal bestemme innhold av Ca2+, i en løsning med både kalsium- og magnesiumioner (til dere som ikke gidder å sjekke vedlegget))

På forhånd takk! Trenger hjelp raskt ettersom eksamen er i morgen!

Vedlagt fil: Skolediskusjon.no.docx

Brukbart svar (0)

Svar #1
25. mai 2015 av sanz (Slettet)

1. En ufullstendig forbrenning skjer når det er begrenset tilgang på oksygen. Når en slik reaksjon skjer, dannes det CO

C6H8 + 602 --> 8CO + 4H20

Dersom tilgangen på oksygen er svært dårlig, får vi dannet ren karbon

68H8 + 202 --> 8C + 4H20

Det dannes ogå PAH, plyaromatiske hydrokarboner. Mange PAH - forbindelser kan medføre negative helseffekter. De er gifte og flere av dem er kreftfremkallende. 

2. Det spiller faktisk ingen rolle fordi hvis vi lager lengre kjede av disse to, så vil det kondensere på andre enden, og da vil vi miste en H eller OH uansett på begge.

3. På isoelktrisk punkt så er det praktisk alle sammen på ioneform. Det betyr at ladningen er nøytral, men med + og - tilstede. det kan hende det er noen små mengder som ikke er protolysert, men de utgjør ubetydlig del. 

4. Alt kommer an på om stoffet kan ha 2+ ladninger eller flere negative ladninger. Så jo flere ioner det er på molekylet, jo lenger opp/ned må du i ph-skalaen. 

5 Denne er litt vanskelig å forstå hvis du ikke har gjort forsøket. Saken er at når vannet renner nedover, så sender du vann opp mot kjøleren også renner den ned. Problemet er at hele kjølekappet ikke blit fylt med vann når du gjør det slikt. Da renner det små mengder nedover. Derfor skal vannet gå oppover slik at hele kjølekappet blit fylt opp med vann og at det strømmer inn nytt vann hele tiden.

6. Salpetersyre er en oksiderende syre. Altså, den kan oksidere andre stoffer og løse opp feks. Fe.

7 Det vet jeg faktisk ikke. Kan være feil fra fasiten eller ekstremt vanskelig forklaring. 

8

Enzym A reduserer dihydrobiopterin til tetrahydrobiopterin, og er derfor dihydrobiopterinreduktase. Denne reduksjonen er kobla med oksidasjonen av kofaktoren NADH+H+ til NAD+. Y2 er derfor NADH+H+ og Y1 er NAD+.
Enzym B bytter ut et hydrogenatom i fenylalanin med en hydroksylgruppe, og er derfor fenylalaninhydroksylase (PAH). 

9 Dette vet jeg heller ikke.

Håper det hjelper!

Har selv eksamen i kjemi 2 imorgen og er ikke så forbredt. Lykke til! :-)


Skriv et svar til: 9 varierte spørsmål i kjemi før eksamen i morgen. VÆR SÅ SNILL OG HJELP!! :)

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.