Akkurat nå er 3 pålogget.

Naturfag

Spekter og farger

06. desember 2015 av naturfaghjelp - Nivå: Vgs

Ta utgangspunkt i H- atomet med flere tenkte elektronskall. Forklar og tegn hvordan de ulike fargene oppsår ved hjel av Bohrs to postulater.


Brukbart svar (1)

Svar #1
08. desember 2015 av Sigurd

Jeg er litt usikker på hvordan dere har formulert Bohrs postulater, og hvor mye dere har lært av kvantefysikk.

Men la oss sitere Wikipedia først (med litt omskriving og forenkling av undertegnede)

Bohrs postulater

1. Av alle mulige posisjoner kan et elektron kun bevege seg i visse tillatte skall med visse energinivåer. Når elektronet er og forblir i et skall, sendes det ikke ut noe stråling (ingen stråling emmiteres) og elektronet har samme konstante energi.


2. Et elektron kan flytte seg til et annet skall med en annen energi ved å absorbere (ta opp) eller emmitere (sende ut) lys med en bestemt frekvens.

Fra kvantefysikk vet vi at hvis energiforskjellen mellom skallene er E, må frekvensen til lysfotonet f være gitt slik at E = hf, der h ≈ 6,63 × 10-34 Js er Plancks konstant

Det vil si; når et elektron befinner seg i et bestemt elektronskall og faller ned til et elektronskall med lavere energi, slik at energiforskjellen mellom skallene er E, vil det sendes ut (emmiteres) et foton med samme energi E. Ved å snu på formelen E = hf, ser vi at frekvensen til fotonet blir f = E/h

Hvis elektronet så faller fra et høyere skall slik at energiforskjellen blir høyere, f.eks. 2E, da blir frekvensen til det emmiterte fotonet også større, f = 2E/h.

Lys med forskjellig farge har forskjellig frekvens! Når lysfotoner emmiteres kan det i prinsippet både være synlig lys (i forskjellige farger) og annen elektromagnetisk stråling (radio, mikro, IR, UV, røntgen, gamma)

Håper dette kan hjelpe deg litt på vei.


Svar #2
17. desember 2015 av naturfaghjelp

Tusen takk for hjelpen, det hjalp veldig mye! :)


Skriv et svar til: Spekter og farger

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.