Akkurat nå er 30 pålogget.

Religion

Religion og etikk

10. desember 2015 av Elev78 (Slettet) - Nivå: Ungdomsskole
Hva betyr religion og etikk?

Hvordan kommer dette frem til Kristendommen? Kom med eksempler.

Noen som forstår hva den siste spørsmålet menes med? Kom gjerne med innspill...Takk :)

Brukbart svar (2)

Svar #1
10. desember 2015 av Sigurd

Først en liten kommentar! Dette ble et veldig langt innlegg, men likevel er dette bare overflatisk. Jeg vil anta at det står mer nyttig informasjon om religion og etikk i læreboka di, eller kanskje dere har snakket om det på skolen? Les så mye du orker, og så håper jeg at det kan være litt til hjelp og inspirasjon i det videre arbeidet! =)

Hva betyr religion og etikk?

La oss starte med religion. Her er det nok mange som vil svare forskjellig. Spør du en sterkt troende kristen, vil religion kanskje handle om å «være nær Jesus», å gå i kirken hver søndag, be flere ganger om dagen og følge alt som står i Bibelen. En "litt-av-og-til"-kristen, vil kanskje si at religion handler om julefeiring og om nestekjærlighet. En buddhist vil kanskje snakke om å nå en full opplysthet og nirvana. En ikke-troende vil kanskje si at religion handler om menneskelig oppspinn for å gi den ellers uforklarlige tilværelsen mening.

For å gå (litt) mer vitenskapelig til verks; la oss se hva Wikipedia sier

Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn det fysiske. Religioner presenterer gjerne svar på menneskers eksistensielle undring, og inkluderer som oftest tro på Gud/Guder eller andre overfysiske vesener. Dette skiller «religion» fra «livssyn» som ikke nødvendigvis inneholder tro på noe ikkefysisk.

Så kort sagt handler religion om å tro (på noe overmenneskelig, f.eks. en gud), og hvordan denne troen virker på vår hverdag.

Hva så med etikk? Etikk er sterkt knyttet til moral, og handler på mange måter om hva som er rett og galt. Er det f.eks. rett å stjele (selv om du gir det du stjeler til fattige?), eller er det greit å snike på bussen (hvis det bare er deg vil ingen merke det, men hva om alle plutselig begynte å snike?). Er det galt å lyve (uansett om det er en "hvit løgn"?) Dette er eksempler på noen etiske dilemma, dvs når det er en konflikt mellom rett og galt. Kanskje er begge deler like rett og begge deler like galt.

Noen legger vekt på at det er rett å følge sin plikt (en handling er god om den er godt ment). Andre er mer opptatt av konsekvensen av handlingene sine (en handling som var godt ment behøver ikke være god).

Vår gode venn Wikipedia har som vanlig en definisjon:

Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».

Etikk er den norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst eller filosofisk grunnlag: læren om rett og galt.

 Kort sagt, etikk er læren om rett og galt.

Hvordan kommer dette frem til Kristendommen?

Nå som vi har sett litt hva religion er, og hva etikk er, kan vi kanskje se om vi finner dette i noen av de store verdensreligionene. På skolen har/skal dere sikkert arbeide med både kristendom, islam, jødedom, hinduisme, buddhisme og andre religioner og livssyn. Jeg kan komme med noen eksempler fra f.eks. Islam, så kan du selv se om du finner noe som passer for kristendommen! Bruk det du har lært om kristendom og se om du kjenner igjen religion eller etikk!

Religion: Det handler om å tro på f.eks. en gud (Allah) og at hans profet var Muhammed. Det handler om et hellig skrift og en troslære, Koranen. Hvordan griper dette inn i en troende muslims hverdag? Jo, det kan handle om bønn 5 ganger om dagen, det kan handle om å gå i moskeen hver fredag, lære vers koranen, feire Ramadan, reise på pilegrimsferd til Mekka, betale almisse (velferdsskatt) til fattige og syke, og så uendelig mye mer... Her er det selvsagt også store forskjeller mellom familier og ulike tradisjoner.

Etikk: Sier Islam noe om hva som er rett, og hva som er galt? Absolutt. Det er riktig å tro på Allah, og galt å drive med blasfemi (gudsbespottelse). Det er riktig å bry seg om andre og være en god muslim (f.eks. ved å betale almisse, men også ellers). Det er riktig å ta av seg skoene før man går inn i moskeen. Det er riktig å spise halal-mat. Og selvsagt mye mer. Spesielt for Islam er også at alle dine handlinger blir "skrevet ned". Om du har vært god (dvs. handlet "etisk rett" i samsvar med Islams etikk), vil det gi en bedre tilværelse etter Allahs dom.


Skriv et svar til: Religion og etikk

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.