Akkurat nå er 116 pålogget.

Andre fag

Ski commune søker etter rektor - Ski ungdomsskole

29. februar 2016 av JonHart (Slettet)

Ski ungdomsskole har 470 elever på 8. - 10.trinn og 55 ansatte, hvorav 2 undervisningsinspektører, en rådgiver og en sekretær vil være din stab. Skolen ligger i Ski sentrum, ca 20 km sør for Oslo i en region som forventes å vokse betraktelig de kommende årene. 

Vår rektor gjennom mange år går av med pensjon og vi skal finne en person som skal sørge for at skolen blir preget av kunnskap og ansvarslæring i et miljø med trivsel og trygghet for alle.

Ski ungdomsskole er i dag en god, utviklingsorientert skole, som benytter ulike nettverk for at Ski kommune skal ha noen av de beste skolene i landet.

Du vil ha et fagnettverk bestående av 11 rektorer, samt andre sentrale ledere innenfor oppvekstsektoren. I tillegg vil du ha jevnlige møter med de andre virksomhetslederne i kommunen. Din nærmeste leder vil være kommunalsjef for oppvekst. 

Skolen har tradisjoner fra 1938, men er modernisert flere ganger, senest i 2014. Skolen har stor satsing på musikk, dans, drama og en lang tradisjon med å sette opp musikaler og forestillinger. 

Generell beskrivelse av ledig stilling:
Som virksomhetsleder/rektor har du drifts- , personal- og økonomiansvar, med tilhørende fullmakter. Kommunens mål for skoleverket og den enkelte skole revideres årlig i samarbeid med den enkelte rektor.
Satsningsområdene for skoleverket i Ski kommune inneværende periode er:
o Læringsmiljø
o Grunnleggende ferdigheter
o Effektivt utviklingsarbeid
o Helhetlig og systematisk oppfølging og evaluering

Det stilles store krav til lederne i Ski kommune. I samråd med kommunalsjef vil det bli utarbeidet en avtale om resultatmål og satsingsområder det er viktig å prioritere. Avtalen tas opp,- og justeres i samtaler med kommunalsjef. 

Vi søker etter en leder som sammen med de 55 ansatte skal sørge for at Ski ungdomsskole skal være blant de beste i landet. Vedkommende må lede og initiere til gode utviklingsprosesser samt inneha pedagogisk-, administrativ - og økonomisk kompetanse.

Arbeidsoppgaver:

- lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for elevenes læring
- videreutvikle det pedagogiske arbeidet og kommunens satsingsområder til beste for elevenes faglige og sosiale utvikling
- lede og utvikle lederteamet på skolen som jobber systematisk og utviklingsrettet
- forvalte skolens totale ressurser på en måte som sikrer god undervisning og læring
- delta og bidra i kommunalsjefens lederteam og rådmannens fellesmøter
- sørge for at skolen deltar og bidrar i tverrfaglig samarbeid i kommunen

Kvalifikasjoner:

- du har relevant høyere utdanning (godkjent pedagogisk utdanning)
- solid skolelederfaring (mastergrad i ledelse vil bli vektlagt)
- du kan vise til god resultater i sammenliknbare stillinger
- administrativ- og økonomisk realkompetanse

Utdanningsretning:

- Pedagogikk

Utdanningsnivå:

- Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

- du er kunnskapsorientert og har god innsikt i forskning på skoleutvikling
- du er motiverende, synlig og tilstede i hele virksomheten
- din lederstil preges av involvering, god kommunikasjon og gjennomføringskraft
- du leder lærerne på en måte som fremmer utvikling og kvalitet i undervisningen
- du er tydelig, omsorgsfull og inkluderende
- du tar strategiske grep for å skape en helhetlig skoledag for elevene og har ambisjoner på deres vegne
- personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

- en utfordrende og spennende jobb sammen med et positivt og høyt kvalifisert personale
 -gode utviklingsmuligheter
- gode pensjonsrettigheter
- en kommune i vekst og utvikling
- Ski kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
- lønn etter avtale
- attester og vitnemål tas med til et evt. intervju
- For mer informasjon, gå inn på vår hjemmeside: http://www.ski.kommune.no/Skoler/skiung/
- Les mer om skolene i Ski her: http://www.ski.kommune.no/Om-- kommunen/Organisering/Virksomheter/Skolene-i-Ski/

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen har en spennende fremtid foran seg. I år er flere områdeplaner vedtatt. Follobanen, med dobbeltspor på strekningen Ski-Oslo S, skal stå ferdig i 2021 og er det største samferdselsprosjektet i Norge. Det forventes en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste 15 årene

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

Apply: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/fcb97aaf615f


Skriv et svar til: Ski commune søker etter rektor - Ski ungdomsskole

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.