Akkurat nå er 17 pålogget.

Historie

Utviklingen av staten Norge fra vikingsamfunn til norgesveldet

29. september 2016 av Ruki1108 (Slettet) - Nivå: Vgs
Hei

Jeg sitter helt fast, oppgaven er så vid at jeg ikke klarer å få begynt.
Er det noen som kan hjelpe meg igang - eller med å forstå oppgaven bedre?
Oppgave 1
Tema: Vikingtid og middelalder

Forklar utviklingen av staten Norge fra vikingsamfunn til Norgesveldet og vurder påvirkningen fra Europa. Drøft religionen(e)s betydning for denne prosessen, og på hvilke konsekvenser denne fikk for det senere Norge som stat og som ide.Du anbefales å formulere svaret som en artikkel, på maks 2 sider, 1,5 linjeavstand, 12 pkt Times New Roman. Artikkelen skal danne grunnlag for et manusfritt muntlig innlegg på maks 10 minutter, etter avtale med faglærer.

Tekstkilde du kan bruke til å støtte eller utdype din presentasjon:
Angrepet på Lindisfarne kloster i 793:
”I dette året opplevde innbyggerne i Northumbria illevarslende tegn: himmelen ble opplyst av lyn som etter hvert forvandlet seg til ildsprutende drager som fløy gjennom luften. Etter dette omen ble landet rammet av stor hungersnød; og litt senere samme år, den 8. juni, ble Guds kirke på Lindisfarne ødelagt av plyndrende hedninger som voldtok og slaktet ned folket.”
Alcuin, Epistulae

”Og så kom de til kirken i Lindisfarne, la alt øde med blodig plyndring, trampet på de hellige steder med skitne føtter, gravde opp altrene, og stjal alle skattene i den hellige kirken. De drepte noen av brødrene; noen førte de med seg i lenker; mange ble jaget ut, nakne og med skjellsord haglende over seg; og noen ble druknet i havet.”
Simeon, History of the Church of Durham


For denne oppgaven er følgende kompetansemål særlig aktuelle:

Hovedområde
Kompetansemål
Hovedområde 1
• gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen
Hovedområde 2
• gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
Brukbart svar (0)

Svar #1
09. oktober 2016 av Sigurd

Hvis du enda ikke har kommet helt i gang:

Jeg ville begynt med å finne noen fakta om hva som kjennetegner staten og samfunnet i vikingtiden og frem til norgesveldet. Finn en god historiebok og les deg litt opp, og bruk gjerne andre kilder for å spe på med litt andre vinklinger.

Ved å lese noen av overskriftene til læreboka Historie VG2 kan man få et raskt overblikk - og hovedlinjene går kanskje fra småkonger og høvdingmakt til samling og kristning:

–Høvdingmakt og krigerkultur
–Vikingskip og sjømannskap
–Oppsving i fjernhandelen
–Samlingen av Norge
–Fra hedendom til kristendom - brudd og kontinuitet
–Harald Hardråde - den siste vikingkongen
–Storhetstiden 1217-1349

Du kan lytte til denne læreboken på disse nettsidene


Svar #2
13. oktober 2016 av Ruki1108 (Slettet)

Takk for tips. Jeg sitter bare med følelsen av å ha lest så utrolig mye uten å få noe med meg eller lese noe som er relevant. Jeg har vel kanskje lært en del om vikingsamfunnet, men kommer ikke videre. Klarer ikke forklare utviklingen, foreløpig har jeg kun skrevet om vikingtiden generelt, men hva videre? 

Jeg er ikke noe flink til å lese, eller det vil si jeg faller ut, glemmer det jeg har lest. må lese det samme gang på gang på gang for å fortså hva setningene egentlig betyr og bare en A4 side kan ta en evighet for meg å forstå. Jeg syntes stoffet er så tungt at jeg rett og slett ikke får det til. Jeg trenger direkte hjelp med hva jeg skal skrive og det vil dessverre ikke læreren gi meg, for jeg skal jo tenke selv... Problemet er at jeg ikke klarer å tenke!

Oppgitt :(


Brukbart svar (0)

Svar #3
13. oktober 2016 av Sigurd

Jeg forstår det kan være utfordrende. Føler du det samme om du lytter til en lydbok? For meg var det ofte en ålreit måte å avveksle lesingen på. Det kan være lurt på tenke litt over hva man er på jakt etter før man begynner å lese. Du er jo interessert i samfunnet, styre, religion og kontakt med Europa, og hvordan det endret seg fra 700-tallet til 1200-tallet. Da kan det være lurt å lete etter fakta om dette mens du leser/lytter. Se på overskriftene – omtaler dette avsnittet noe som kan være relevant? Er det verdt å lese det i detalj? Skumles for å få en oversikt. Kanskje kan du skrive ned noen stikkord eller faktasetninger undervegs? Jeg vet det er lettere sagt enn gjort, men prøv å finne en lesestrategi/studieteknikk som fungerer for deg – ikke vær redd for å prøve noe nytt når du ser at det gamle ikke fungerer!

Hvis du har klart å skrive en del om vikingsamfunnet, så er du alt godt i gang. Noe av poenget med oppgaven er nok at du selv skal tenke og se sammenhenger og forskjeller – det er ikke sikkert dette står i klartekst i lærebøkene. De gir fakta om perioden, og så må du prøve å se likheter og forskjeller. Vi snakker om kompetanse på flere nivåer – å gjengi fakta krever litt mindre enn å tenke og reflektere selv.

Jeg har dessverre ikke så mye kompetanse i historie selv, men jeg kan gjøre et forsøk på å lede deg litt videre. Nedenfor har jeg ramset opp en del spørsmål jeg tenker kan være relevante. Dette er mest åpne fakta-spørsmål. Prøv å svare på spørsmålene for hver periode. Sammenlikne deretter svarene. Ser du noen endring, noen utvikling? Du kan ta utgangspunkt i dette og flette det sammen til en sammenhengende tekst.

Altså, mitt tips er: Finn først fakta – se deretter nærmere på faktaen og prøv å reflektere litt rundt den for å finne noen sammenhenger.


– Hva har du funnet ut om samfunnsstrukturen i vikingtiden?
– Hvem styrte i landet på slutten av 700- og starten av 800-tallet?
– Hvordan levde folk? Var de dataingeniører og konsulenter i bemanningsbyråer, eller hadde de andre måter å skaffe seg levebrødet sitt?
– Hvordan var det med lov og dom? Fantes det politi, fengsel eller liknende?
– Hvordan var kvinnenes stilling?
– Hvordan er forskjellen mellom fattig og rik?
– Hvordan var det med religion og (over)tro?
– Hvordan var kontakten med Europa på denne tiden? Levde nordmenn isolert fra omverdenen eller kunne de bli påvirket av europeerne?

La oss flytte oss et århundre frem i tid, til 900-tallet og frem mot år 1000.
– Hva skjedde med Norge i år 872. Hvordan påvirket det maktstrukturen? Hvordan (og hvem) var styret nå? Hva var forskjellen mellom styret nå og styret hundre år tidligere?
– Hvordan var hverdagen til folk flest nå? Ble den påvirket av styreendringen?
– Kan du finne ut noe om Olav Tryggvason og Olav (den hellige) Haraldson. Var de noen gang i utlandet? Plukket de opp noe der som de ville ta med seg til Norge?
– Hva skjedde på Stiklestad i 1030. Hva stod slaget om?

Hvis vi nå ser på resten av tiden frem til storhetstiden. Hvordan var styre, hverdag og religion i denne perioden?
– Hvordan ble Olav Haraldsson legendeliggjort i perioden etter 1030? Hvorfor skulle noen ha interesse av at han ble "den hellige"? Hvilken betydning hadde dette for maktstrukturen og styret i landet?
– Hva var forskjellen i troen til folk flest nå og tidligere? Hadde den nye troen påvirkning på hverdagen til vanlige folk? (Hvorfor sluttet mange plutselig å jobbe på søndager?)
– Skjer det noe med kvinnenes rettigheter?
– Skjer det noe med lover og regler?
– Er det noen forskjeller mellom fattig og rik?

Se til slutt på samfunnet i dag? Hvordan er styret i dag? Hvordan er troen i dag? Hvilke verdier har vi i dag? Kan dette ha blitt påvirket av utviklingen i middelalderen?

Når du har sett på alt dette, tror jeg du har et godt grunnlagg til å svare på selve oppgaven.


Skriv et svar til: Utviklingen av staten Norge fra vikingsamfunn til norgesveldet

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.