Akkurat nå er 2 pålogget.

Helse- og sosialfag

Problemer velferdsstaten?

09. oktober 2016 av marter - Nivå: Vgs
Jeg har en oppgave i samfunnsfag om velferdsstaten, der jeg skal skrive en argumenterende og reflekterende tekst om hvilke utfordringer jeg står overfor i mitt fremtidige yrke (barnehagemedarbeider), med tanke på de probleme velferdsstaten står ovenfor. Er du noen som kan gi meg eksempler på problemer jeg kan skrive?

Brukbart svar (0)

Svar #1
09. oktober 2016 av Sigurd

I disse dager med fokus på statsbudsjett og det hele, kommer det ganske klart frem en del problemer velferdsstaten Norge kommer til å stå overfor. Et google-søk kan gi mange resultater.

Noen jeg kan komme på i farten:
– eldrebølge, vi blir stadig flere eldre (som går på pensjon, trenger sykehjemsplasser, etc.) og færre yrkesaktive. Hvem skal betale for alle de gamle? Dagens unge må antakelig stå mye lenger i jobb før de kan gå av med pensjon

– oljen er fortidens inntektskilde, hvordan skal vi skaffe inntekter til å drive velferdsstaten (sykehus, skole, eldre, trygdeordninger, etc.)  Må vi kutte på noen av velferdsgodene? Kan det f.eks. bli slutt på sykelønn eller barnetrygd?

– miljø, hvordan påvirker global oppvarming samfunnet. Må vi slutte å kjøre bil og reise med fly, vil det bli mer ekstremvær og nasjonale og globale kriser, krig og konflikter? Er luften i byene så forurenset at flere blir syke?

– skole, hva skal man lære i skolen, hva er kunnskap for fremtiden, hva skal dagens unge arbeide med i fremtiden? Den teknologiske utviklingen går stadig raskere, og vi blir samtidig utfordret av internasjonal handel og billig arbeidskraft i lavkostland.

– arbeid, arbeidsledigheten vokser, særlig i sammenheng med fall i oljeprisen. Skattepenger er viktige, og velferdsstaten er dermed avhengig av at folk har jobb og skattbar inntekt. Kan alle arbeide innenfor service-næringer og offentlig sektor? Norge har ganske høyt sykefravær, har vi for gode sykeordninger, slik at folk tar fri for lett? Eller er det et godt tegn med høyt sykefravær, fordi det betyr at enda flere mennesker er i arbeid, også de som lett blir syke?

– likestilling, er kvinner og menn likestilte i Norge? Hva med innvandrere og etniske normenn? Homofile og heterofile? Får det det konsekvenser for samfunnet at store grupper står utenfor arbeid, eller har lavtlønnede stillinger? At noen grupper havner utenfor samfunnet?

Så er spørsmålet hvordan dette kan knyttes til ditt fremtidige yrke. Som barnehagemedarbeider vil du selvfølgelig spille en viktig rolle i utdanningen av fremtidens barn. Kanskje vil barn bruke enda mer tid i barnehage, fordi foreldre må bruke mer tid i arbeid? Kanskje må du jobbe til du er mye eldre enn dagens pensjonsalder? Kanskje vil tiden barna bruker i barnehagen fylles med enda mer læring, blir det mindre tid til lek? Vil du kunne bli erstattet av en robot? Vil samfunnet være mer mangfoldig og ha en større kulturmix?


Skriv et svar til: Problemer velferdsstaten?

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.