Akkurat nå er 5 pålogget.

Naturfag

grunnstoff

24. februar 2017 av kristinb - Nivå: Vgs

Forklar hvilke grunnstoff som er oksidert, og hvilket som er redusert i reaksjonene:

a)     2Ag+ + Cu → 2Ag + Cu2+

b)    Cu + Cl2 → CuCl2

c)     2Na + Cl2 → 2Na+ + 2Cl–

jeg tror A er oksidert

og C er redusert men klarer ikke utdype dette noe mere, trenger hjelp til å forstå dette. er ikke b nøytral da?


Brukbart svar (0)

Svar #1
24. februar 2017 av Sigurd

SAKSET FRA WIKIPEDIA:
En redoksreaksjon er en kjemisk reaksjon der et stoff blir redusert og et annet blir oksidert. At noe oksiderer betyr at ladningen til stoffet øker, altså at elektroner blir fjernet fra det. Dette kan også dreie seg om et grunnstoff innenfor et molekyl eller salt. Tilsvarende er en reduksjon en reduksjon av ladning.

I oppgave a) har Ag (sølv) først positiv ladning, og har etter reaksjonen mistet (positiv) ladning (dvs, den har fått elektroner med negativ ladning og blitt nøytral). Den er da redusert.
Kobber derimot, Cu, har gitt fra seg elektroner og har fått positiv ladning. Den er da oksidert.

I b) er CuCl2 en ionebinding der Cu-ionet har slått seg sammen med to Cl-ioner. Hvilken er positiv og hvilken er negativ? Hvilken har da blitt oksidert/redusert.

Svar #2
24. februar 2017 av kristinb

:S :S dette var vanskelig. 2NA oksidert og 2CI redusert?


Brukbart svar (0)

Svar #3
24. februar 2017 av Sigurd

Akkurat! Natrium Na startet med å være nøytral, men får siden positiv ladning. Den er derfor oksidert.
Klor Cl var også først nøytral, men får så mer negativ ladning. Den er derfor redusert!

Dette krever litt øving, men etter hvert blir det greit! Jeg lover! :-)

Så var det oppgave b). Hvilke ioner består CuCl2 av. Bruk periodesystemet. Vil klor avgi elektron eller ta opp elektron for å få 8 i ytterste skall?

Svar #4
24. februar 2017 av kristinb

var 2NA oksidert og 2CI redusert svaret på oppgave c? går i surr for meg  her =S

tipper avgi elektron

har lærevansker så dette er vanskelig for meg og skjønne =S


Brukbart svar (0)

Svar #5
24. februar 2017 av Sigurd

Ja, det var riktig på oppgave c!

Kloratomet, Cl, har alt 7 elektroner i ytterste skall (fordi den står i hovedgruppe/kolonne 7 i periodesystemet). Hvor mange elektroner har den igjen i ytterste skall om den avgir et elektron?

Svar #6
24. februar 2017 av kristinb

6?


Brukbart svar (0)

Svar #7
24. februar 2017 av Sigurd

Akkurat! Men atomenes mål her i verden er jo å få åtte!
Tror du fremdeles klor avgir et elektron?

Svar #8
24. februar 2017 av kristinb

nei=)?


Brukbart svar (0)

Svar #9
24. februar 2017 av Sigurd

Yes! Den vil heller ha et elektron til! Fra 7 til 8! :D

Men når kloratomet får et ekstra elektron, hva skjer da med ladningen?


Svar #10
24. februar 2017 av kristinb

overføres fra et stoff til et annet?


Brukbart svar (0)

Svar #11
24. februar 2017 av Sigurd

Ja, elektronet overføres fra kobberatomet, Cu, til kloratomene, Cl.

Kobberatomene mister elektroner mens kloratomene får elektroner.
Er elektroner positivt eller negativt ladet?

Svar #12
24. februar 2017 av kristinb

jeg tror elektronene er positivt ladet


Brukbart svar (0)

Svar #13
24. februar 2017 av Sigurd

Nei :-) Protoner er positivt ladet, mens elektroner er negativt ladet.

Så kobberatomene Cu avgir elektroner og mister derfor negativ ladning, mens kloratomene Cl mottar elektroner og får derfor mer negativ ladning.
Hvilken av dem blir da redusert og hvilken blir oksidert?

Svar #14
24. februar 2017 av kristinb

haha ja selvfølgelig blir de negativt ladet.. tok den nå.

Cu oksidert CI redusert?


Brukbart svar (0)

Svar #15
24. februar 2017 av Sigurd

Ja! Der var vi i mål med oppgave b også! :D

Svar #16
24. februar 2017 av kristinb

Så da er svarene:

I oppgave a) har Ag (sølv) først positiv ladning, og har etter reaksjonen mistet (positiv) ladning (dvs, den har fått elektroner med negativ ladning og blitt nøytral). Den er da redusert.
Kobber derimot, Cu, har gitt fra seg elektroner og har fått positiv ladning. Den er da oksidert

 b )  CuCl2 er  en ionebinding der Cu-ionet har slått seg sammen med to Cl-ioner Så kobberatomene Cu avgir elektroner og mister derfor negativ ladning, mens kloratomene Cl mottar elektroner og får derfor mer negativ ladning.

c) 2NA oksidert og 2CI redusert. Natrium Na startet med å være nøytral, men får siden positiv ladning. Den er derfor oksidert.
Klor Cl var også først nøytral, men får så mer negativ ladning. Den er derfor redusert!

er dette rett? holder det med å skrive slik eller må jeg utdype det mer?


Brukbart svar (0)

Svar #17
24. februar 2017 av Sigurd

Dette er riktig, men i b) har du ikke konkludert med hvem som oksideres og reduseres.
Pass også på å bruke dine egne ord. :-)

Vi skriver forøvrig Na, ikke NA, for natrium :-)

Svar #18
24. februar 2017 av kristinb

takk for hjelp :) jepp skriver om til mine egne ord. =) har et spm til:

I tabellen nedfor mangler enten et navn, eller en forklar i de tomme rutene. Fyll tabellen med riktig navn eller forklaring

forklaring:

''er små partikler man kan finne i atomkjernen og som har en nøytral ladning'' er ikke riktig navn til denne : atomer? 

har jeg forståt det riktig da?


Brukbart svar (0)

Svar #19
24. februar 2017 av Sigurd

Nei! Ikke helt. Nå skal du finne en mindre partikkel som er inne i atomenes kjerne. Atomene består av en kjerne og elektroner i baner rundt denne. Elektronene har negativ ladning. Protoner i kjernen har positiv ladning.

(Til sammen har protonene like mye positiv ladning som elektronene har negativ ladning, så til sammen blir atomet nøytralt)

Men det finnes en type partikler til inne i kjernen til atomene - ikke protoner eller elektroner, men en liknende en som har nøytral ladning!

Svar #20
24. februar 2017 av kristinb

hydrogen?


Forrige 1 2 Neste

Det er 24 svar til dette spørsmålet. Det vises 20 svar per side. Spørsmålet kan besvares på den siste siden. Klikk her for at gå til den siste siden.