Akkurat nå er 44 pålogget.

Fysikk

Fysikk rom stoff tid forkurs

12. oktober 2017 av Nygård (Slettet) - Nivå: Vgs
Hei! Er det noen som kunne hjulpet meg med disse oppgave? Jeg vippser??
Vedlagt fil: IMG_0933.JPG

Brukbart svar (0)

Svar #1
15. oktober 2017 av Sigurd

Hei!

Dette er ganske mange oppgaver med ganske ulikt innhold. Si gjerne litt mer konkret hva du lurer på, hvor du står fast og hva du ikke forstår, så hjelper vi deg gjerne! Vis helst hva du har prøvd selv først :)

Noen tips:
Sjekk bevegelsesformlene!
Sjekk ut prefikser!
Regne om størrelser til standard SI-enheter før du setter dem inn i formlene!


Svar #2
16. oktober 2017 av Nygård (Slettet)

Hei!

jeg hadde satt utrolig stor pris på om du kunne laget et løsningsforslag til med på alle oppgaven, sånn at jeg har noe å gå etter.


Brukbart svar (0)

Svar #3
18. oktober 2017 av Sigurd

Hei igjen.

Jeg har ikke lyst til å lage et fullstendig løsningsforslag, for da blir litt av poenget med øvingsoppgavene borte. Les litt i læreboka en gang til for den helt grunnleggende teorien. Kanskje vil du også se videoene til kapittel 1 her.

Jeg har i stedet laget noen hint på den første oppgaven. Se på dem, og vis meg hva du har prøvd, så kan jeg evt. hjelpe deg videre hvis du står fast. :-)

Oppgave 1a:

Hvilke opplysninger har vi fått:
- Farten er 90 km/h. Dvs, v = 90 km/h. For å kunne regne videre, må vi bruke standard enheter (SI). Standardenheten for fart er meter per sekund, m/s. Klarer du regne om 90 km/h til m/s?
(HINT: Hvor mange sekunder er det i en time, og hvor mange meter er det i en kilometer?)
- Vi vet at tiden (for et nys) er t = 0,80 s.

Hva er det vi skal finne?
- Vi skal finne ut hvor langt man kjører i løpet av denne tiden. Vi skal altså finne en strekning s.

Hvordan skal vi finne dette?
- Har du noen formel som sier noe om sammenhengen mellom strekning s, farten v og tiden t?

Oppgave 1b:

Hvilke opplysninger har vi fått?
- Toget har farten v = 120 km/h. (OBS! Regn om til meter per sekund)
- Toget kjører en strekning s = 120 m

Hva er det vi skal finne?
- Vi skal finne ut hvor lang tid toget bruker på denne strekningen. Vi skal altså finne tiden t.

Hvordan skal vi finne dette?
- Har vi noen formel som inneholder strekning s, fart v og tid t?
- Kan vi skrive om formelen slik at den uttrykker tiden, dvs. t = [uttrykk med s og v]


Svar #4
18. oktober 2017 av Nygård (Slettet)

oppgave 1a 

v=90/

3,6 s 

=25 m/s

??


Brukbart svar (0)

Svar #5
18. oktober 2017 av Sigurd

Helt rett! :D
Nå har du farten i m/s og tiden i s. Klarer du da finne strekningen i m?

Svar #6
18. oktober 2017 av Nygård (Slettet)

Er dette rett? jeg synes 31,25 m virker mye

25 m/s / 0,80 s = 31,25 m


Brukbart svar (0)

Svar #7
18. oktober 2017 av Sigurd

Her tar du fart og deler på tid. Hvis vi ser på enhetene, får du da (m/s)/s, som er det samme som m/s^2, det er enheten til akselerasjon og ikke enheten til strekning. Med andre ord ble det ikke helt rett. Prøv igjen!

Svar #8
19. oktober 2017 av Nygård (Slettet)

oppgave 1a 

er dette rett svar? 

25*0,80=20 

 Har du noen flere gode tips på de andre oppgaven også Sigurd?? jeg trenger all hjelp jeg kan få.

jeg må gjøre ferdig oppgeven til i kveld sånn at jeg kan dette, da jeg har prøve i fysikk i morgen.


Brukbart svar (0)

Svar #9
19. oktober 2017 av Sigurd

Ja! :D

Vi har formelen s = vt. Strekning er fart ganger tid.
Vi har funnet at farten er v = 25 m/s, og vi er gitt at tiden er t = 0,80 s.
Da blir strekningen s = (25 m/s) * (0,80 s) = 20 m.

Tenk litt på dette resultatet! I løpet av et nys har du kjørt 20 meter. Du bør altså være VELDIG aktpågivende og varsom når du kjører i så høy fart!


Brukbart svar (0)

Svar #10
19. oktober 2017 av Sigurd

Oppgave 3:

Bruk samme strategi på denne oppgaven.

Hva er du gitt?
-Startfart v0 = 0 m/s
-Strekning s = 15 m
-Tid t = 5,0 s
-Akselerasjonen er konstant (Dvs. endrer seg ikke)

Hva skal du finne?

.....

Har du noen formler som bare inneholder det du skal finne og det du har gitt?

......

Snu på formelen slik at du finner det du er på jakt etter.

......


Svar #11
19. oktober 2017 av Nygård (Slettet)

Tussen takk for raske svar Sigurd:)) dette hadde jeg ikke klart uten dine tilbakemeldinger!!


Svar #12
19. oktober 2017 av Nygård (Slettet)

oppgave 1b

Er dette riktig?

t= 120 m / 33,3 m/s =3,6s


Brukbart svar (0)

Svar #13
19. oktober 2017 av Sigurd

Ja! Veldig bra! :D Siden s = vt, kan vi dele formelen på v på begge sider og finne tiden, t = v

Du bør imidlertid ikke bruke flere likhetstegn i samme regneoperasjon
[Oppdatert: Jeg ser du har fikset på det allerede! Bra!].

Her er en god måte å føre på:
____________________________________

Toget har en fart
v = 120 \text{ km/h} = \frac{120}{3{,}6} \text{ m/s} = 33{,}3 \text{ m/s}
og kjører en strekning
s = 120 \text{ m}

Tiden er da gitt ved

\newline t = \frac{s}{v}=\frac{120 \text{ m}}{33{,}3 \text{ m/s}} = \underline{3{,}6 \text{ s}} \newline \newline \underline{\underline{\text{Toget bruker 3,6 sekunder p\aa \ strekningen}}}


Svar #14
19. oktober 2017 av Nygård (Slettet)

kan jeg bruke formel 1: i bevegelsesligningen eller formel 2: i oppgave 3b?

jeg er litt usiker på denne oppgaven


Brukbart svar (0)

Svar #15
19. oktober 2017 av Sigurd

Jeg vet ikke hvilken formel som er "formel 1" og "formel 2"...

Men du skal finne tiden t, og du har farten v, akselerasjonen a og startfarten v0.
(Når kjelken sklir ned bakken øker farten jevnt. Her kan du glemme tiden og strekningen du ble gitt tidligere, for hvor langt kjelken hadde sklidd etter fem sekunder har ikke noe med den farten/tiden du skal finne nå å gjøre.)


Svar #16
19. oktober 2017 av Nygård (Slettet)

Oppgave 3a

er dette rett??

s=v0t+1/2at2

=0*t+1/2at2

s=1/2at2

a=2s/t2 

= 2*15m / 5,0s2 = 1,2 m/s2


Brukbart svar (0)

Svar #17
19. oktober 2017 av Sigurd

Veldig bra! :D


Svar #18
19. oktober 2017 av Nygård (Slettet)

oppgave 3b

er dette rett

t=s/v

t= 15m / 8,0 m/s = 1,875 s 


Brukbart svar (0)

Svar #19
19. oktober 2017 av Sigurd

Nei, ikke helt. For her har du regnet med at akselerasjonen er null. Når det er akselerasjon, øker farten fra 0 til 8 m/s, og dermed blir tiden litt lenger enn om den var 8 m/s hele tiden. Har du en formel som også inneholder akselerasjon?

(Vi vet jo allerede at kjelken glir 15 meter på 5 sekunder, og kan dermed ikke gli 15 meter på 1,875 sekunder. Du kan ikke bruke strekningen 15 meter i denne delen av oppgaven.)


Svar #20
19. oktober 2017 av Nygård (Slettet)

v=0+at

eller 

s=1/2at2 ?? jeg er usikker 


Forrige 1 2 Neste

Det er 29 svar til dette spørsmålet. Det vises 20 svar per side. Spørsmålet kan besvares på den siste siden. Klikk her for at gå til den siste siden.