Akkurat nå er 22 pålogget.

Fysikk

Fysikk spørsmål!

31. januar 2018 av oppgittstudent - Nivå: Vgs

Hei! Jeg sliter veldig med fysikk, og gikk glipp av øvingstimen, er det noen her som kan hjelpe meg? :) 


Brukbart svar (0)

Svar #1
31. januar 2018 av Sigurd

Hei!

Vi hjelper deg gjerne, men vil helst unngå å gi et fullstendig løsningsforslag på alle oppgavene. Litt av vitsen er jo at du skal prøve deg selv. Så det er fint om du formulerer hva konkret du lurer på. Vis gjerne hva du har prøvd eller tenkt, så kan vi hjelpe deg videre der du står fast. :-)

Noen tips til disse oppgavene, er å se litt nærmere på Newtons tre lover.


Svar #2
31. januar 2018 av oppgittstudent

Da har jeg prøvd å svare som jeg forsto oppgavene, usikker på alle men veldig usikker på når det kommer til oppgave 1 og hvordan illustrasjonen skal være, og retning på pilene :) 


Brukbart svar (0)

Svar #3
31. januar 2018 av Sigurd

Hei igjen!
Her kommer noen kommentarer og tips til alle oppgavene. Si ifra hvis du står fast, og vis gjerne hva du prøver, så hjelper jeg deg videre.

I oppgave 1a har du funnet de riktige kreftene. Men tenk på hvordan pucken beveger seg vertikalt (loddrett) når den glir bortover isen. Hva sier Newtons 1. lov om summen av kreftene da? Hva kan du si om lengden av kraftvektorene?
Det er mer riktig å tegne tyngden med angrepspunkt i "balansepunktet" til pucken. Altså at pilen starter i midten av pucken, og ikke så langt til venstre som du har tegnet den.
Normalkraften U virker helt riktig fra underlaget og oppover. Det er vanlig å plassere også denne nærmere midten av pucken (ikke så langt til høyre som du har tegnet den).
Du kan godt også tegne kreftene litt lenger, så det blir lettere å sammenlikne størrelsene/lengdene deres.

I oppgave 1b har du også funnet to av kreftene som inngår (tyngden og normalkraften). Men hva sier Newtons 1. lov? Stemmer det du har tegnet med hvordan pucken beveger seg vertikalt?
Friksjonskraften er en egen kraft. Hvilken effekt har friksjon på puckens bevegelse (tenk på forskjellen av å la den gli på is og på asfalt)? Hvilken retning tror du den virker?

I oppgave 2 vil jeg at du skal bruke Newtons første og andre lov til å argumentere for svarene dine. Sjekk om du er enig med deg selv i alle de tre områdene etter argumentasjonen.

oppgave 3 har du tenkt og regnet veldig godt. Men legg merke til at Newtons 2. lov krever summen av krefter. På massen har vi en "snorkraft" fra kraftmåleren som virker oppover, men også tyngdekraften som virker nedover. Så summen av krefter er ikke 35 N. Prøv å regne ut tyngdekraften, og finn summen av kreftene.

I føringen bør du forresten skrive enheter, som N(ewton) og kg med rette bokstaver, og ikke kursiv. Størrelser, som Fa, og m, skal derimot være i kursiv, slik som du har gjort det. Altså skriver vi F = 35 N.

oppgave 4 kan du i formeleditoren skrive \overline og trykke på mellomrom for å få en "strek over".
Se forøvrig at det ikke er tiden du skal finne gjennomsnittet av, men friksjonstallet. Det vil si at det ikke er noen enhet (du har skrevet 0,29 sekunder, det skal bare være 0,29). Du kan skrive \mu for å få my-tegnet vi ofte bruker for friksjonstall.

Du har regnet ut gjennomsnittet av friksjonstallet riktig, men du bør føre det litt penere. For i første linje skriver du at gjennomsnittet er summen av alle tallene, men du har ikke delt på antallet. Skriv f.eks. som en brøk:

\overline{\mu} = \frac{\text{verdi+verdi+verdi+...}}{\text{antall}}

Kontroller at største avvik fra middelverdien faktisk er 0,02.
Du kan også regne ut avviket ved å ta
 \Delta \mu=\frac{\text{st\o rste verdi - minste verdi}}{2}

Du gjør riktig i siste linje, men kontroller regningen din og tallene du setter inn.
For å få det riktige delta-tegnet, kan du skrive \Delta, med stor D i formeleditoren.


Svar #4
01. februar 2018 av oppgittstudent

Takk for hjelp!

Har prøvd å rette etter beste evne. Skjønner fortsatt ikke hvorfor jeg skal plasserer pilene der de er og hvor lange de pilene skal være og hvilken retning de skal. Har prøvd å lese i fysikkboken, men fant ingen god forklaring på det, kunne du forklart meg kort å enkelt?

Og jeg skjønner fortsatt ikke helt oppgave 2, fordi jeg ikke skjønner hvordan jeg skal bruke de lovene til å forklare en graf, siden jeg aldri har gjort det før, kan  du heller komme med et eksempel? 

Takk :)


Brukbart svar (0)

Svar #5
01. februar 2018 av Sigurd

Godt! Du har rettet mye!

FØRST LITT FORKALRING AV KRAFTVEKTORER:

– Lengden på pilen sier noe om hvor stor kraften er. Lengre pil betyr større kraft. To piler som er like lange, er derfor like store. Hvis jeg drar deg svakt i nesa, vil pilen være liten. Hvis jeg drar deg hardt i nesa, vil pilen være stor.

– Pilens retning viser hvilken retning kraften virker. Om jeg drar deg i nesa, vil kraften virke vekk fra ansiktet ditt. Hvis jeg dytter deg på nesa, vil kraften virke mot ansiktet ditt.

– "Angrepspunktet" til kraften er der kraften virker. Hvis jeg trykker deg på nesa, vil kraften virke på nesa di, og det vil være angrepspunktet. Altså begynner pilen i nesa - der du blir "angrepet".
Tyngdekraften er derimot litt vanskeligere, for egentlig virker den jo litt på nesa, litt på ørene, litt på skuldrene, litt på fingrene, litt på magen, litt på knærne og litt på føttene. Men vi kan ikke tegne uendelig mange små piler, så vi samler all kraften i ett punkt når vi tegner kraftvektoren. Da starter pilen i det såkalte "tyngdepunktet" (angrepspunktet til tyngden). Dette er som regel midt på gjenstanden. Tyngdepunktet er balansepunktet. Så tenk at du skal balansere en gjenstand på tuppen av fingeren. Hvor måtte du lagt gjenstanden for at den skal være i balanse (prøv med blyanten din og se om du finner balansepunktet/tyngdepunktet). På en skisse behøver dette bare være sånn omtrentlig. Men på pucken, som er helt symmetrisk, blir det i midten.

– Normalkraften som virker oppover er skyvet på pucken fra underlaget. Det er den som gjør at pucken ikke faller ned gjennom gulvet, men blir liggende der. Den virker egenltig litt under hele pucken, men i stedet for å tegne uendelig mange små piler, samler vi all kraften i én pil. Siden denne skal motvirke tyngdekraften, bør den være like under tyngden. Hvis normalkraften hadde virket på høyre side, og tyngden på venstre side, ville pucken begynt å rotere (Prøv gjerne med blyanten på bordet, om du dytter fremover på den ene enden, og bakover på den andre enden, vil blyanten rotere. Hvis du dytter fremover og bakover på midten av blyanten, vil den bli liggende i ro)

LA OSS SE PÅ OPPGAVENE NÅ:

Oppgave 1 a er nå riktig

Oppgave 1b er nå nesten riktig. Du har tegnet friksjonen riktig, den virker motsatt vei av bevegelsen og bremser pucken i horisontalretningen. Men du har gjort en feil: Kraften fra underlaget må være like stor som tyngdekraften. For nå har du tegnet G større enn U, og ifølge Newtons 2. lov, skal pucken akselerere nedover. Men pucken beveger seg ikke ned i gulvet. Du må altså gjøre U like stor som G for at Newtons første lov skal gjelde (ingen bevegelse vertikalt betyr summen av krefter er null vertikalt).

Oppgave 2
Newtons 1. lov sier at et legeme har konstant fart når \Sigma F = 0.

Grafen viser \Sigma F. Så du må altså finne ut hvor grafen er null for å finne ut hvor farten er konstant.

Først er \Sigma F =-10, og så går den nedover til \Sigma F =-30 etter 2 sekunder. Deretter går den opp til \Sigma F =0 etter 5 sekunder, og så går den videre opp til \Sigma F =40 etter 8 sekunder.

Oppgave 3

Husk at g = 9{,}81 \text{ m/s}^2, ikke 35 N.
Det virker to krefter på loddet, F = 35 N oppover, og G = mg nedover.
Summen av kreftene blir \Sigma F = F-G.
(Minustegn fordi G virker i motsatt retning)

Oppgave 4

 \Delta \mu ER den absolutte usikkerheten, ikke det største avviket fra \overline{\mu}. Du må altså ikke dele på 2 igjen.

Så når du finner den relative usikkerheten, må du ta
 \frac{\Delta\mu}{\overline{\mu}} = \frac{0{,}025}{0{,}29}

Når du regner fra desimaltall til prosen, f.eks 0,04310, må du multiplisere med 100. Så 0,04310 = 4,31% (ikke 1%)


Svar #6
01. februar 2018 av oppgittstudent

Takk igjen! Da begynner det vell å bli någenlunge rettere :)

Oppgave 3

I boken står det at g = 9,81 N/kg

og at et resultat av en formel er

G=mg

G=20kg*9,81N/kg = 0,20kN

Hva kommer det av at det stå forskjellige enheter, kommer det ann på hva oppgaven spør om, altså g har ikke alltid en fast enhet for eks. m/s?

Oppgave 4 

Jeg viste egentlig det med prosentregningen, men misforsto noe i boken :)


Brukbart svar (0)

Svar #7
01. februar 2018 av Sigurd

Hei igjen.

Jeg ser ikke at du har gjort noen rettelser i den siste filen, men:


m/s2 og N/kg er faktisk to måter å skrive akkurat samme enhet. Det kan vi se ved å regne på enhetene i Newtons 2. lov:

\\\Sigma F = ma \ \ \ \Rightarrow \ \ \ a =\frac{\Sigma F}{m} \\ \ \ \ \Rightarrow \ \ \ \text{Akselerasjonsenhet} = \frac{\text{Kraftenhet}}{\text{Masseenhet}}\ \ \ \Rightarrow \ \ \ \text{m/s}^2=\text{N}/\text{kg}

Så du kan velge hva som passer deg best. g kalles både tyngdeakselerasjonen og gravitasjonskonstanten.

Legg merke til likheten mellom G = mg og Newtons 2. lov ∑F = ma. Med a = g (tyngdeakselerasjonen)


Svar #8
01. februar 2018 av oppgittstudent

Beklager valgte feil fil, her er den :)

Åja skjønner, takk!


Brukbart svar (0)

Svar #9
01. februar 2018 av Sigurd

Nå er nesten alt riktig.

Det gjenstår imidlertid litt på oppgave 3. Du har referert til Newtons 2. lov, men skrevet opp Newtons 1. lov. Heisen beveger seg ikke med konstant fart, fordi den akselererer. Akselerasjon betyr fartsendring.

Du må regne med ∑F = F - G, men du har regnet med F - g. Du kan ikke ta kraft minus akselerasjon. Du må ta kraft minus kraft. Du har altså fått feil kraftsum. 
Etter at du har funnet kraftsummen, må du regne ut akselerasjonen med Newtons 2. lov (slik du gjorde i de forrige filene, men du må bytte ut kraften du hadde da med kraftsummen ∑F)

I oppgave 4 kan du se litt på begrepsbruken. Der du skriver "største avvik", mener du antakelig "absolutt usikkerhet". Se om du også finner en feil i føringen på de to linjene under den siste røde boksen.


Svar #10
02. februar 2018 av oppgittstudent

Oppgave 3

Mener du slik?

Jeg la merke til etter jeg sendte filen at jeg skrev -0,6, men det skal selvfølgelig stå -1,06.

Oppgave 4

Det var slik de skrev ene svarsetningen i fysikkboken ''Det største avviket fra middelverdien er 0,23 s for 11,62 s. Den absolutte usikkerheten er altså halvparten av dette avviket...''

Hvorfor blir det feil å skrive begynnelsen av setningen i min sammenheng? Har det noe med at jeg allerede har regnet ut den absolutte usikkerhetne?

Og jeg kan ikke se noe feil i føringene mine? Hva mener du?


Brukbart svar (0)

Svar #11
02. februar 2018 av Sigurd

Ja, nå er oppgave 3 helt rett! (Bare -0,6 m/m2 rettes til -1,06 m/s2)

Det er mulig boka har definert absolutt usikkerhet litt annerledes enn det jeg er vant med. På vgs er det vanlig å definere absolutt usikkerhet som halvparten av forskjellen mellom maks og min. Dette blir jo da (omtrent) det samme som største avvik fra gjennomsnittet.

Altså: Absolutt usikkerhet er halvparten av variasjonsbredden (maksverdi minus minverdi), men ikke halvparten av største avvik.

På de to linjene under boksen skriver du

\\ \overline{\mu}=\frac{0{,}31-0{,}26}{2} \\ \\ \overline{\mu}=0{,}025

Men gjennomsnittet har du jo regnet ut over, til 0,29. Feilen er altså at du egentlig skulle skrevet
\\ \Delta \mu=\frac{0{,}31-0{,}26}{2} \\ \\ \Delta \mu= 0{,}025

På linjen "Den absolutte usikkerheten er 0,025 for 0,29. Den relevante usikkerheten blir da:" mener du antakelig den relative.

Godt jobbet!


Svar #12
02. februar 2018 av oppgittstudent

Okei skjønner, takk for all hjelpen!

Skriv et svar til: Fysikk spørsmål!

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.