Akkurat nå er 47 pålogget.

Fysikk

Fysikk forsøk

06. februar 2018 av oppgittstudent - Nivå: Vgs

Hei!

Lurte på om noen kunne hjelpe meg med denne rapporten :)

Den er selvsagt ikke ferdig, men jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre med tallene jeg har kommet fram til, noen som kan hjelpe meg?

Takk for alle svar!

Eva


Brukbart svar (1)

Svar #1
08. februar 2018 av Sigurd

Hei!
Her er noen tips:

Prøv først å regne ut akselerasjonen til klossen. Du vet strekningen, du vet tiden, og du vet også sluttfarten (den er null, da er klossen i ro). Du trenger en bevegelsesformel som inneholder akselerasjon som ukjent, slik at du kan snu på formelen og sette inn de størrelsene du kjenner for å regne ut akselerasjonen.

Hvilke krefter virker på klossen etter at den har forlatt foten, og hvor store er kreftene? Tegn en figur.
Når du har regnet ut akselersajonen i hver av målingen dine, kan du bruke Newtons 2. lov til å regne ut kraftsummen som virker på klossen i hver av målingene.

Det finnes en sammenheng mellom friksjonskraft, friksjonstall og normalkraft. Bruk denne til å beregne friksjonstallet i hvert av tilfellene du har målt. Til slutt kan du oppgi svaret som gjennomsnittet av alle målingene med absolutt eller relativ usikkerhet (slik som vi gjorde sist).


Svar #2
08. februar 2018 av oppgittstudent

Så jeg skal ikke tenke noe på tabellen over friksjonstall som opplyser om noen typiske verdier, som at 'tre mot tre' = 0,3?


Svar #3
08. februar 2018 av oppgittstudent

Jeg skjønner ikke hvorfor jeg trenger å regne ut kraftsummer for å få til å regne ut friksjonstallet? Ser ikke helt sammenhengen, og finner heller ikke ut om hvordan jeg finner R og N når de ikke er nevnt noe sted..


Brukbart svar (1)

Svar #4
08. februar 2018 av Sigurd

Først: Du kan ikke bruke den bevegelseslikningen du har funnet, for den inneholder startfarten vo, og den vet du ikke. Du vet bare sluttfarten v. Så se om du finner en annen bevegelseslikning som ikke inneholder startfart, men sluttfart i stedet. (Kanskje må du sette en bevegelsesformel inn i en annen, hvis læreboka ikke alt har utledet det. Evt. se Wikipedia)

Her må vi se på situasjonen etter at du har sparket klossen og gitt den fart. Etter at klossen først har begynt å gli, virker ikke "kraftpåvirkning" lenger. Da virker bare friksjonen horisontalt. Så summen av krefter blir faktisk her lik friksjonskraften. Vi må altså regne på kraftsummen for å finne friksjonskraften, og måten vi finner friksjonstallet er ved å bruke friksjonskraften og normalkraften.

Du har også glemt å tegne på tyngdekraften.
Siden klossen bare sklir langs gulvet, og ikke beveger seg vertikalt, må normalkraften være like stor som tyngdekraften (Newtons 1. lov vertikalt). Du kan altså regne ut normalkraften ved å regne ut tyngdekraften!

Da har du altså:
– Akselerasjonen a som du finner fra målingene dine med riktig bevegelsesformel
– Friksjonskraften er lik kraftsummen på klossen, som du finner fra Newtons 2. lov F = ma
– Normalkraften N er lik tyngdekraften G=mg, fra Newtons 1. lov
– Friksjonstallet er \mu = R/N


Svar #5
08. februar 2018 av oppgittstudent

Men startfarten vil jo være 0 når den står i ro før jeg sparker den, hvordan vet jeg når jeg skal bruke hva?

Så jeg skal bruke balanselikning 5:

som blir 

a = (vt/s) - 2s x t^2/s ?


Brukbart svar (0)

Svar #6
08. februar 2018 av Sigurd

Vi har på en måte to situasjoner i dette forsøket. Først akselererer du klossen med foten din fra ro til en fart vi ikke kjenner. Deretter slutter foten din å gjøre jobben, du starter klokka og klossen glir bortover gulvet mens friksjonen bremser klossen helt til den er i ro igjen. Så vi deler opp bevegelsen i to: før du starter klokka (mens du sparker) og etter du har startet klokka (når klossen glir).

Situasjonen der du sparker / gir klossen fart, er ikke den vi ser på. Vi ønsker å finne friksjonstallet, så da er det lurt å se på situasjonen etter at klossen har forlatt foten. Grunnen til at vi gjør det, er fordi her virker bare friksjonen, og da kan vi regne ut denne med Newtons 2. lov. Hvis vi hadde tatt med situasjonen der du sparker, ville det blitt for komplisert til at vi kunne klart å regne på det - for du sparker antakelig med ulik kraft i løpet av sparket, noe som gjør det vanskelig å regne på.

Altså: Startfarten etter at du har startet klokka, er ikke null. Sluttfarten etter sparket, er startfarten før gliding.

Riktig formel, men ikke helt riktig regnet. Du må først flytte over ledd, slik at leddet som inneholder akselersjon står alene på den ene siden. Deretter kan du dele på t2 og gange med 2 for å bli kvitt faktorene. (På akkurat samme måte som når du løser likninger, men nå er a den ukjente i stedet for x, og alle de andre bokstavene er kjente tall)


Svar #7
08. februar 2018 av oppgittstudent

men hvis jeg flytter over a, blir det 

s*a = vt - (1/2) * t^2 

som blir

a = (vt/s) - 2s x t^2/s ?


Brukbart svar (0)

Svar #8
08. februar 2018 av Sigurd

Her får du ikke lov til å "dra" a ut av leddet -1/2 at2, fordi 1/2, a og t2 er ganget sammen. Du har bare lov til å flytte over ledd det står + eller - mellom (og da må du bytte fortegn).

Hvis det ikke står + og - mellom, er de ganget sammen. Da må du gange/dele for å bli kvitt dem.

s = vt-\frac{1}{2}at^2 \text{ ... Flytter over } s \text{ og } -\frac{1}{2}at^2 \text{, og bytter fortegn}\\ \frac{1}{2}at^2 = vt -s \ \ \ \ \ \ \text{... Ganger med 2}\\ at^2 = 2(vt - s)\\ at^2 = 2vt - 2s \ \ \ \ \text{ ... Deler med }t^2\\ \\ a = \frac{2vt-2s}{t^2} = \frac{2v}{t}-\frac{2s}{t^2}


Svar #9
08. februar 2018 av oppgittstudent

Åja sånn å forstå! Skal prøve :)


Svar #10
08. februar 2018 av oppgittstudent

Så alle akselerasjonssvarene blir negative?


Brukbart svar (0)

Svar #11
08. februar 2018 av Sigurd

Ja, i forhold til "positiv bevegelsesretning". Det er fordi friksjonen virker i motsatt retning av bevegelsen, og bremser klossen. Altså minker farten, og dermed blir akselerasjonen negativ.

Du kan godt fjerne minustegnet og si at askelerasjonen er positiv motsatt vei, eller du kan beholde minustegnet og si at den er negativ i forhold til bevegelsesretningen.


Svar #12
08. februar 2018 av oppgittstudent

Jeg får akkurat samme tall som da jeg regnet ut iste, bare at de er negative istede for positive, er det mulig å bruke balanselikning 2, men siden vi vet at akselerasjonen minker farten så det blir negativt, så skriver vi - forran? eller blir det feil?


Brukbart svar (0)

Svar #13
08. februar 2018 av Sigurd

De to bevegelseslikningene er ganske like, med forskjell av minustegn i stedet for plusstegn. Grunnen til at du får samme her, er fordi startfarten her er null. Hvis den ikke hadde vært det, ville det blitt forskjellige svar.


Svar #14
08. februar 2018 av oppgittstudent

Okei skjønner! Hvordan er dette? Trenger bare hjelp med selve utregningen så skal jeg få til resten av rapporten selv :)


Brukbart svar (0)

Svar #15
08. februar 2018 av Sigurd

Det ser fint ut. Jeg har ikke kontrollregnet alle tallene, men formlene ser riktige ut.

Noen ting: Friksjonstallet er ikke negativt, så du må bruke absoluttverdien (den positive verdien) av friksjonskraften når du regner ut denne.

Kreftene (Normalkraften / Tyngdekraften) måles i N, ikke kN. Det er fordi kN betyr 1000 Newton.


Svar #16
08. februar 2018 av oppgittstudent

#15

Noen ting: Friksjonstallet er ikke negativt, så du må bruke absoluttverdien (den positive verdien) av friksjonskraften når du regner ut denne.

Skjønner ikke helt hva du mener med denne? At friksjonstallene i tabellen må være positive? og hvilken positive verdi?


Brukbart svar (0)

Svar #17
08. februar 2018 av Sigurd

Ja. Når du regner ut my, må du bruke R/N, uten minustegn, for det er ingen retning på friksjonstallet (slik det er en retning på kraften)

Svar #18
08. februar 2018 av oppgittstudent

Okei, men så man skal ikke tenke på friksjonstallwt man finner i tabellen «tre mot tre» ? Eventuelt hva skal man bruke disse til?

Takk for hjelp :)

Svar #19
08. februar 2018 av oppgittstudent

Så det blir slikt mener du?

og da igjen blir (største - minste verdi)/2 egentlig = -0,07, men det skal fortsatt være positivt?


Brukbart svar (0)

Svar #20
08. februar 2018 av Sigurd

Riktig.

Grunnen til at du fikk negativ verdi i absolutt usikkerhet nå, er at du tok (minste verdi - største verdi), ikke (største verdi - minste verdi). Bytter du rekkefølgen får du + 0,07, og da blir det rett. :-)


Forrige 1 2 Neste

Det er 22 svar til dette spørsmålet. Det vises 20 svar per side. Spørsmålet kan besvares på den siste siden. Klikk her for at gå til den siste siden.