Akkurat nå er 3 pålogget.

Fysikk

Bevegelse 2

18. april 2018 av oppgittstudent - Nivå: Vgs

Trenger litt hjelp med fysikkoppgaven om bevegelse, har prøvd å løse men føler det er mye feil. Noen som kan hjelpe? (ekstraoppgaven er ikke like viktig, bare hjelp på den om dere orker :))

Takk på forhånd!


Brukbart svar (0)

Svar #1
26. april 2018 av tuffla

Hei.

Tenk deg at du kun ser på den delen av støtet som foregår fra kula slynges ut, til den begynner
å falle nedover og når samme vertikale høyde som den ble slynget ut fra.

Den vil da ha beveget seg 0 m vertikalt, i en parabol-kurve.

Oppoverfarta ved start er den delen av fartsvektoren for peker oppover, gitt ved v · sin(30) = 2,5 m/s.

Vi kan da bruke formelen

s = v0t - 1/2 g t2  for å finne ut hvor lang tid det tar før kula når samme hløyde som før. Sett s = 0,

Da får vi at

1/2 gt2 = v0t
Siden t = 0 ikke kan være det vi er ute etter, får vi at

1/2 gt = v0
altså at:

t = 2 v0 / g = 5 / 9,81 = 0,5097 sek

Farta til kula nedover nå er 2,5 m/s. Høyden er 1,8 m.

Det som gjenstår nå, er at kula skal falle ned til bakken. 

Vi får at

s =  v0t - 1/2 g t2 , der s =1,8 m, g = 9,81, og t er ukjent.

Da får vi etter hvert ei andregradslikning, som kan løses med
den velkjente formelen. Men la oss først sette inn tallene:

-.1,8 = - 2,5t - 4,905 t2   | Merk her at s og v er negative

Eller at

4,905 t2 + 2,5 t .-1,8 = 0, bare positiv t er gjyldig her

Vi finner at t = 0,4024 sek

Samlet tid kula har brukt er derfor:

0,5097 + 0,4024 = 0,9121 sek

For å finne hvor langt støtet ble, må vi finne
den horisontale komponenten til utgangsfarta, 
som er v = 5 · cos (30) = 4,3301 m/s.

Vi kan så bruke s=vt formelen:

s = v · t = 4,3301 · 0,9121= 3,9495 m ≈ 3,95 m

Støtet ble på ca. 3,95 m

Det kan hende utregninga mi er feil, men, men.

Den stemmer ganske bra med din :)


Brukbart svar (0)

Svar #2
26. april 2018 av tuffla

Vi får de samme tallene, og jeg tror tanken bak beregningene følger samme metode:

1) Finn tid fram til kula når samme høyde som ved start

2) Finn tid fra da til kula teffer bakken

3) Finn horisontal fartsvektor

4 ) Legg sammen tidene fra 1) og 2)

5) Multipliser resultatene fra 3 og 4


Brukbart svar (0)

Svar #3
26. april 2018 av tuffla

Oppgave 2

Tror du glemte å dele diametern på 2 for å finne radien i a) der.

I b) snur du feil på formelen. Omløpstida skal være 1:954,93.
Det gir ingen mening å si at en tørketrommel som surrer rundt
1200 ganger per minutt bruker nesten 1000 sek på 1 runde.

Jeg er ikke helt sikker på om du også må gjøre rpm til rps i
denne formelen, altså finne antall rotasjoner per sekund, ikke
bruke rotasjoner per minutt (minutter er ikke en SI-enhet).
Hvis det er slik, må du gange det jeg viste over med 60, 
omløpstida skal vel komme ut i sekunder, og ikke minutter?

Du får dermed en følgefeil når du skal beregne a i slutten av oppgave b).
men der har du til gjengjeld brukt riktig tall for r, som er 0,2. Aksellerasjonen
her er nok ganske mye større enn den du har funnet.


Skriv et svar til: Bevegelse 2

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.