Akkurat nå er 29 pålogget.

Rettslære

Uaktsomhet eller forsett?

21. april 2018 av Hannan - Nivå: Vgs

Hei. Her en en oppgave jeg trenger å løse.

Peder Ås var på fest på et tettsted utenfor Ås. Det ble drukket en del alkohol. Ut over kvelden ble det mye krangling mellom flere av de mannlige festdeltakerne. Peder ble også innblandet i dette. Han følte seg utrygg og bestemte seg for å dra hjem. 

Utenfor lokalet hvor festen ble holdt hadde flere ungdommer samlet seg. Da de så Peder kom de løpende og ropte at de skulle ta ham. Peder ble redd og løp mot bilen sin, som stod parkert noen hundre meter lenger borte. De andre løp etter ham. 

Peder rakk å låse seg inn i bilen, men turte ikke kjøre, ettersom han hadde drukket en del alkohol. 

Ungdommene samlet seg rundt bilen og gjentok at de skulle ta ham. Karl Kaspersen var anfører for gjengen og stilte seg foran bilen. Han bad de andre finne noen steiner. Da de begynte å knuse sidevinduene, ble Peder livredd. Han startet bilen, ruste motoren og brukte hornet for å få Karl til å flytte seg, uten at det hjalp. Peder begynte å kjøre og forsøkte alt han kunne å styre utenom Karl, men klarte det ikke. 

Karl falt og ble overkjørt av bilen. 

Peder skjønte han hadde skadet Karl. Han var livredd for at de andre ville komme etter ham i bil, og kjørte av gårde i stor fart. Etter å ha kjørt ca to kilometer ble han stoppet i en politikontroll. Det viste seg at han hadde 1,5 i promille. 

Neste dag døde Karl av skadene han fikk da han ble overkjørt. 

Drøft om Peder kan straffes for forsettlig eller uaktsomt drap på Karl Kaspersen, og om han har gjort seg skyldig i noen brudd på vegtrafikkloven.

Holder på med å finne ut om Peder Ås kan straffes for drap. Bruker §281 om uaktsom drap, men får problemer med å bevise at Peder Ås faktisk har handlet uaktsomt når jeg ser på ordlyden i §23 om uaktsomhet. Kan noen hjelpe? :)

Takk på forhånd!


Svar #1
21. april 2018 av Hannan

Har prøvd å løse oppgaven så godt jeg klarer, men er forsatt usikker på hvordan bevise uaktsomheten i drapet. Når jeg drøfter forsett opp mot §22 i vegtrafikkloven, får jeg også problemer. Skal forsett drøftes i vegtrafikkloven i det hele tatt? 

I delen om uaktsomhet skrev jeg: Peder Ås har vært uaktsom når han overkjørte Karl, da han prøve så godt han klarte å styre utenom. Er det god nokk begrunnelse for skyldkravet?


Brukbart svar (0)

Svar #2
23. april 2018 av tuffla

Peder bryter vegtrafikkloven med en gang han setter seg i bilen.Han har drukket, og har promille. Promillen er høyere enn 1,5, som vises ved kontrollen. Derfor ryker førerkortet.

Bilen han sitter i kan ansees som et våpen, så straks han starter den og begynner å kjøre er han ansvarlig for de skader bilen eventuelt kan forvolde. Han prøver å styre unna Karl, men kjører ham likevel ned. Han forvolder skade, men hadde ikke til forsett å skade. 

Man kan ta hensyn til hvilken sinnstilstand Peder er i, og man kan argumentere for at han handler i nødverge.Begge deler vil virke formildende ved utligning av straff. Men det er hevet over tvil at Peder Ås kan straffes for uaktsomt drap, eller for vold med døden til følge.

Det er videre opp til vitneførselen om Peder vil bli trodd på at han var livredd og om han vil bli trodd på at han forsøkte å unngå å skade Karl. Hvis vitneførselen svekker saken til Peder, risikerer han faktisk også å bli tiltalt og dømt for forsettlig drap.


Brukbart svar (0)

Svar #3
24. april 2018 av tuffla

"§ 281. Uaktsom forvoldelse av død

Med fengsel inntil 6 år straffes den som uaktsomt forvolder en annens død."

Se også:

"§ 274. Grov kroppsskade

Grov kroppsskade straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død, og for øvrig om den

a) har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall,

b) er begått mot en forsvarsløs person,

c) har karakter av mishandling,

d) er begått av flere i fellesskap,

e) er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne, eller

f) er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.

Den som volder betydelig skade på en annens kropp eller helse, straffes med fengsel inntil 15 år."

Merk punkt f) og siste ledd i paragrafen.Uantsomheten og bruken av "særlig farlig redskap" alene kan gi Peder Ås en straff på inntil 15 års fengsel. Siden Ås også ved uaktsomhet har forvoldet en annen persons død (§281) skal han i tillegg idømmes inntil 6 års fengsel, totalt 21 års fengsel.

Hvis drapet eller kroppskaden er gjort med forsett, vil ikke dette svekke grunnlaget for straffeutmålingen over.


Brukbart svar (0)

Svar #4
24. april 2018 av tuffla

Hovedbestemmelsen for drap finner man i §275:

"§ 275. Drap

Den som dreper en annen, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år."


Svar #5
24. april 2018 av Hannan

Takk. Men hvordan drøfter jeg uaktsomhet i paragraf 281? Har ikke lært å drøfte det før denne oppgaven.
Peder har vel ikke ocerkjørt Og hvis Peder handlet i nødverge, da vil det foreligge en straffefrihet grunn? Hvordan kan ha da dømmes etter 281?


Brukbart svar (0)

Svar #6
25. april 2018 av tuffla

Han kan få straffefrihet DERSOM retten finner at han handlet i nødverge. Men dette er ikke noe Peder sjøl kan avgjøre, fordi det finnes mange vitner til det som skjedde. Retten skal i utgangspunktet ikke feste større lit til Peders vitnemål enn noen andres vitnemål.

Det er klar uaktsom å kjøre ned en person som står rett foran bilen din, når du ser at han står der. Det spiller ingen rolle om du tuter med hornet eller sier at du ikke klarer å svinge unna. Peder oppgir i tillegg at han "gasser på" for å komme unna, altså holder han gasspedalen inne når han kjører over Karl.

Det er all grunn til å tro at de mange vitnene til det som skjedde vil kalle dette en uaktsom handling, det vil si en hensynsløs handling.

Hvis bilen hadde vært en kniv, ville Peders "forsvar" vært omtrent dette:

Jeg hadde kniven i slira, men jeg måtte komme meg vekk. Så jeg trakk den fram og veivet den foran meg. Jeg var livredd. "Kom dere unna", ropte jeg, Men Karl bare sto der og ropte "Ta ham, ta ham!". Så jeg hugg ham ned så blodet sprutet, og stakk kniven dypt inn i brystkasen på ham, før jeg stakk av. Senere ble jeg stoppet av politiet som målte promillen min til 1,5.

- Etter min mening ligger Peder veldig svakt an her. Han volder skade, forlater en person i hjelpeløs tilstand, og senere dør personen av skadene han er påført. 

Det vil klart være formildende at Peder føler seg truet, han kan forsøke å appellere om nødverge, men dette blir ikke avgjort av ham, men av retten. 


Brukbart svar (0)

Svar #7
25. april 2018 av tuffla

Til svekkelse for Peders apell om nøverge er det jo at det er han som har det særlig farlige våpenet, og bruker det. Hvis han skulle kunnet forsvare en likeverdighet i trusselen fra Karl, måtte vel Karl stått foran bilen med et skytevåpen. Men det gjorde han jo ikke, så vidt vi vet. 

Det at andre personer enn Karl knuser rutene og er en større trussel for Peder enn Karl, gir ikke Peder rett til å skade eller drepe Karl i nødverge.


Brukbart svar (0)

Svar #8
26. april 2018 av tuffla

Hva vil skje med saken til Peder, hvis det dukker opp vitner som sier at:

Vi forsøkte å stoppe ham fra å kjøre i fylla, og så startet han bilen og drepte Karl?

Da har vi et klart tilfelle av overlagt drap.


Skriv et svar til: Uaktsomhet eller forsett?

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.