Akkurat nå er 131 pålogget.

Matematikk

Eksamen del 2 forklaring

17. mai 2018 av Hannan - Nivå: Vgs
Hei
Kom opp i r1 og fikk høre at man på skrive hva man gjør på geogebra på del 2. Hva må man da då med? Er det nokk å si hvilken kommando man bruker, eller må man forklare hvorfor man bruker den også?

Takk på foehånd

Brukbart svar (0)

Svar #1
18. mai 2018 av Sigurd

Generelt vil jeg si «ja takk, begge deler». At du bruker et matematisk språk og forklarer fremgangsmåte vil vise matematisk kompetanse, og kan igjen bidra til å løfte besvarelsen. For detaljer anbefaler jeg å lese eksamensveiledningen for matematikk R1, utgitt av UDIR.

Her er noen utdrag jeg har sakset, som kan være interessante.

I noen oppgaver vil en «prøve-og-feile»-metode være naturlig. For å få full uttelling ved bruk av en slik metode må kandidaten argumentere for strategien og vise en systematisk tilnærming.

Framgangsmåte, utregning og forklaring skal belønnes – også om resultatet ikke er riktig. Ved følgefeil skal sensor likevel gi uttelling dersom den videre framgangsmåten er riktig og oppgaven ikke blir urimelig forenklet.

Du kan altså bli belønnet, selv om du regner feil, hvis forklaringen er god.

For grafisk løsning står det blant annet:

Hvis kandidaten bruker grafiske løsningsmetoder, må kandidaten argumentere for løsningen og forklare figuren. 

Nødvendig mellomregning og forklaring er påkrevd for å vise hva som er gjort, både i Del 1 og i Del 2 av eksamen. Evnen til å kommunisere matematikk er viktig her. Kandidaten skal presentere løsningene på en ryddig, oversiktlig og tydelig måte. Mangel på konklusjon, benevning, bruk av nødvendig notasjon og liknende kan føre til lavere uttelling ved sensuren. 

Mellomregning og mellomresultater må tas med i rimelig omfang – også når kandidaten bruker digitale verktøy.

Når kandidatene bruker digitale verktøy, kan de for eksempel ta skjermdump av det som er gjort i det digitale verktøyet, lime det inn i et tekstdokument og så knytte nødvendige kommentarer til løsningen.

Ved tegning av geometriske figurer med dynamisk geometriprogram («Tegn ...») under Del 2 av eksamen tillates alle funksjonstaster/kommandoer direkte brukt i programvaren. Eksempler på slike er funksjonstaster/kommandoer som tegner normaler, halverer vinkler, lager midtnormal, tegner parallelle linjer, og så videre.

Kandidatene må legge ved en oversikt over hva som er gjort i programvaren, i besvarelsen sin.

Ytterligere detaljer, og også eksempler på besvarelser på oppgaver med digitale verktøy finner du altså i eksamensveiledningen. Den er tilgjengelig på UDIRs nettsider. 


Svar #2
18. mai 2018 av Hannan

Tusen takk!

Svar #3
19. mai 2018 av Hannan

Lurer på hva jeg skal gjøre i 5c

Fant i a en parameterfremstllling for L:

X= -4+6t , y= 5+6t

Vedlagt fil:image.jpg

Brukbart svar (0)

Svar #4
19. mai 2018 av Sigurd

Du kan f.eks. bruke at skalarproduktet mellom to vektorer er null når vinkelen mellom vektorene er 90 grader.
Siden E ligger på linja, kan vi skrive at punktet E = (-4+6t, 5+6t).
Prøv nå å finne en verdi for t som gir null skalprodukt.

Svar #5
19. mai 2018 av Hannan

Tenker at AE er forskjell mellom punkt E og A og AB er 1,1. Får t=-2 som er feil. Tar med veldig av hva jeg gjør.
Vedlagt fil:image.jpg

Brukbart svar (0)

Svar #6
19. mai 2018 av Sigurd

Jeg ser at du har byttet om 6 og 12 i siste linje i utregningen (du skal dele på 12).

Men du bør kontrollere utregningen av vektor AB. Ellers riktig fremgangsmåte, tror jeg.

A(-3,-2)
B(3,4)

AB = [3-(-3), 3-(-2)]

Svar #7
19. mai 2018 av Hannan

Tror det er noe feil med min vektor AE?

AE=E -A = ( -4+t,5+t) - (-3,-2)
= [-1+t, 7+t]

?

Brukbart svar (0)

Svar #8
20. mai 2018 av Sigurd

Ser rett ut. Bare at du tidligere har brukt 6t.

Når du har funnet t, setter du inn i punktet til E for å finne koordinatene.


Svar #9
20. mai 2018 av Hannan

Fikk rett svar ! :)

Lurer på en til oppgave 7b. I a fant jeg at sannsynligheten får blå øyne er 64%. I b bruker jeg bayes og får 34% men svaret skal være 50..?
Vedlagt fil:image.jpg

Brukbart svar (0)

Svar #10
22. mai 2018 av tuffla

Hei.

7b.
70% av jentene har blå øyne, dette er 0,6 • 0,7 = 0,42 = 42% av alle elever.
Guttene utgjør 40%, og av dem har 55% blå øyne= 0,4 • 0,55 = 0,22, eller 22% av alle elever.

Så det er 100% - 42% - 22% som ikke har blå øyne, dvs. 100% - 64% = 36% av alle elever.
30% av jentene har ikke blå øyne, dette utgjør 0,6 • 0,3 = 0,18, dvs. 18% av alle elever.
45% av guttene har ikke blå øyne, dette er 0,4 • 0,45 = 0,18, dvs. 18% av alle elever.

Vi ser at andelen av alle elever som er jenter og ikke har blå øyne er identisk med andelen
av gutter som ikke har blå øyne, så hvis en tilfeldig person trekkes ut, og ikke har blå øyne,
er det 50% sjanse for at dette er en gutt, og 50% sjanse for at det er ei jente.

Håper det hjalp litt.


Brukbart svar (0)

Svar #11
23. mai 2018 av tuffla

Hei igjen.

Vi må finne sannsynlighetene for IKKE blå (⊄B) før vi bruker Bayes setning her.
Vi må også snu om på setninga for å finne P av gutt, gitt ikke-blå.
Det er det siste uttrykket oppå brøkstreken her som er ukjent, eller X:

P(\nsubseteq B|G) = \frac{P(\nsubseteq B) \, \cdot P(G|\nsubseteq B))}{P(G)} \: \: \: \: \: \: \: \: 0,45\, =\, \frac{0,36\, \cdot X}{0,40}

Hvis vi snur litt på dette for å finne x, får vi at:

0,45\,\cdot 0,40 =\, 0,36\, \cdot X\\ \\ X =\frac{0,45\cdot 0,40}{0,36}\: =\: \frac{0,18}{0,36}\: =\: 0,5


Skriv et svar til: Eksamen del 2 forklaring

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.