Akkurat nå er 250 pålogget.

Kjemi

forklaring på hvordan man løser oppgaven

07. juni 2018 av wondeerin

Hva er pH - en i 1 mol/L  saltsyreog 1/mol/L eddiksyre

hvordan løser jeg oppgaven? 


Brukbart svar (0)

Svar #1
07. juni 2018 av Janhaa

pH i 1 M sterk syre = 0

med 1 M svak syre => pH i blanding litt < 0  


Brukbart svar (0)

Svar #2
08. juni 2018 av tuffla

Hei.

Saltsyre er ei sterk syre, som dissosierer fullstendig i vann, den går over til H+ ioner og Cl- ioner:

HCl  → H+(aq) + Cl-(aq)

For hvert mol med HCl som løses i vannet, får vi 1 mol H+ og 1 mol Cl-.
Det er konsentrasjonen til H+ ionene man måler pH en til med f.eks.
pH-papir eller pH-meter.

Når vi skal regne ut pH, har vi en del formler, f.eks. at:

pH = -log[H+], der [H+] er konsentrasjonen til H+ ioner i mol per liter (mol/L eller molar, M).

For saltsyra er [H+] her 1 M.

pH= -log(1) = 0

Eddiksyre regnes som en svak syre. Bare noen få av molekylene til eddiksyre dissosierer
i vann. 

CH3COOH → CH3COO-(aq) + H+(aq)

Så for hvert mol med eddiksyre vi løser i vannet, vil bare noen gå over til CH3COO- (acetat-ioner) og H+ (syre-ioner).

For svake syrer bruker man syrekonstanten, Ka for å regne seg fram til konsentrasjonen. Som regel er syrekonstanten til den svake syra oppgitt i oppgaven hvis du får en oppgave som denne. Men den er ganske godt kjent, og er på 1,8 • 10-5 . 

Syrekonstanten er regnet ut fra hva forholdet er mellom CH3COOH, H+ og CH3COO- ved likevekt, slik:

K_{a}=\frac{[CH_{3}COO^{-}] \cdot [H^{+}]}{[CH_{3}COOH]}

Metoden forå finne ut konsentrasjonen til H+ ionene, er at du setter [H+] = [CH3COO-] = x, og konsentrasjonen til CH3COOH til 1 - x (vi har løst 1 mol av disse i 1 liter vann), når likevekt i løsniga er nådd:

Stoff          H+           CH3COO-          CH3COOH

Start          0                  0                          1

Likevekt     x                  x                       1 - x

Så da kan vi sette opp at 

K_{a}=\frac{[CH_{3}COO^{-}] \cdot [H^{+}]}{[CH_{3}COOH]} = \frac{x\cdot x}{1-x}=\frac{x^{2}}{1-x}

Da får vi at:

K_{a}=\frac{x^{2}}{1-x}=1,8\: \cdot \: 10^{-5}

Det vi så vanligvis gjør, er å si at x er mye mindre enn 1 (fordi så få molekyler dissosierer), så vi kan se bort fra x i nevneren i uttrykket over, og da får vi at:

\frac{x^{2}}{1}=1,8\: \cdot \: 10^{-5}

x2 = 1,8 • 10-5, så

x = √1,8 • 10-5 ≈ 0,0042426

Siden x = [H+], så har vi funnet at [H+] ≈ 0,0042426

pH = - log[0,0042426] ≈ 2,4.

Så i denne løsninga er pH omtrent 2,4.

Si fra hvis du bare vil ha den minimale versjonen, uten forklaringa.


Skriv et svar til: forklaring på hvordan man løser oppgaven

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.