Akkurat nå er 101 pålogget.

Kjemi

Redoksreaksjoner

23. september 2018 av seal

Innholdet av Fe(II) i en løsning kan bestemmes ved redokstitrering med permanganat. En
løsning av kaliumpermanganat blir titrert ned i prøveløsningen. Da vil Fe(II) bli oksidert til
Fe(III). Prøveløsningen er tilsatt svovelsyre. Reaksjonen som skjer i titrerkolben, er
MnO4-- + 5Fe2+ + 8H+ --> Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O


Ragnar skal finne innholdet av jern i et barberblad ved redokstitrering med permanganat.
a) Først løser han opp barberbladet med masse 0,630 g, slik at han får en prøveløsning med
Fe(II)-ioner. Til dette bruker han svovelsyre. Verken saltsyre eller salpetersyre er egnet til
denne oppløsningen, fordi de vil gi uønskede reaksjoner som vil ødelegge analysen. Forklar
hvilke reaksjoner dette er. Skriv balanserte reaksjonsligninger for disse reaksjonene.

---

I fasit står det at saltsyra vil oksideres til Cl2 og at salpetersyre vil oksidere all Fe2+ til Fe3+, men jeg forstår ikke hvordan man kommer fram til dette, slår man opp i noen form for tabell elelr skal man bare vite det? Forstår heller ikke hvorfor det er ødeleggende for analysen.

Takk for svar :)


Brukbart svar (1)

Svar #1
26. september 2018 av tuffla

Hei.

Grunnen til at oksidering skjer, er at permanganat (MnO42-) er sterkt oksiderende. Det vil si at det oksiderer (=øker oksidasjonstallet) til stoffer.

Når saltsyre, HCl, løses i vann, dannes det H+ og Cl- ioner. Cl- ioner blir da oksidert, av permanganationene, til Cl(0), og så slår to Cl(0) seg sammen til klorgass, Cl2. Dette er uønsket, fordi du da må jobbe med forsøket i et avtrekksskap for å unngå å bli forgiftet. Den andre grunnen er at siden Cl- ionene blir oksidert av MnO42- ionen, så vil det påvirke reaksjonen over, det vil kreve mye mer permanganat for å få jernet oksidert, så det blir svært vanskelig å lage en balansert likning som stemmer. Vi kan med andre ord ikke lenger si at 1 mol MnO42- vil overføre 5 mol Fe2+ til 5 mol Fe3+, fordi mange MnO42- ioner vil oksidere Cl- til Cl2.

Når man løser salpetersyre, HNO3, i vann, får man H+ og NO3- ioner. Her vil du også få et uønsket resultat, fordi du vil få dannelse av NO2 gass når permanganationene oksiderer nitrationene, NO3-. Også her er det slik at reaksjonen mellom permanganat og nitrationer vil kreve mer permanganat, noe som gjør det vanskelig å lage ei balansert likning for reaksjonen.

Det er heller ikke anbefalt å bruke konsentrert svovelsyre, H2SO4, i denne titreringa. Dette fordi denne syra er sterkt oksiderende (H+ ionene), og dehydrerende, du vil få utdamping av vann i reaksjonen. Når vannet fordamper under reaksjonen, blir det svært vanskelig å bestemme volum. Sulfationene, SO42- blir derimot ikke så lett oksidert som Cl- og NO3-. Så hvis man bruker fortynnet svovelsyre som H+ kide, vil man få til den beste titrering av de som er tilgjengelig med disse tre sterke, vanlige, mineralsyrene. Når syra er svakere, vil du i liten grad få utdamping av vann, så da kan volumene bestemmes mer nøyaktig.


Svar #2
26. september 2018 av seal

Tusen takk for svar!


Skriv et svar til: Redoksreaksjoner

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.