Akkurat nå er 37 pålogget.

Kjemi

Kjemi 2 eksamen, Høst 2018

05. mai 2019 av seal

Hei!

Jeg har noen spørsmål angående en par oppgaver fra eksamenssettet i kjemi 2 fra høsten 2018.

Oppgave 5 d)

 Mikrobiologiske brenselceller (elektrolyseceller) kan brukes til å rense vann for organiske stoffer.
Ved den ene elektroden bruker mikroorganismene de organiske stoffene og vann til å produsere karbondioksid. Samtidig dannes det også hydrogenioner, H+, og elektroner, som vil danne hydrogengass ved den andre elektroden.


For å få elektrolysereaksjonen til å gå må cellen bruke en ekstern spenningskilde på ca. 0,3 V. Oksygengass, O2, verken forbrukes eller produseres i noen av reaksjonene.
Anta at det organiske stoffet som blir brukt er butansyre, C4H8O2.


? Skriv halvreaksjonen som foregår ved katoden

 ? Skriv halvreaksjonen som foregår ved anoden

Her er det reaksjonen ved anoden jeg sliter med, forstår ikke helt hvordan den skal se ut. 

Oppgave 5e):

Mineralet pyritt har kjemisk formel FeS2. Mikroorganismer er viktige i forvitring av pyritt. Den ubalanserte reaksjonen for forvitring av pyritt kan skrives slik:


FeS2(s) + O2(g) + H2O(l) --> Fe(OH)3(s) + SO42-(aq) + H+(aq)


Svovel har oksidasjonstall -I i pyritt. Både jern og svovel blir oksidert, mens oksygen blir redusert.
Bruk oksidasjonstall, og balanser reaksjonslikningen

-- her får jeg ikke oksidasjonstallene til å stemme overens med hverandre når jeg balanserer. Har funnet ut at oksidasjonstallet til jern øker fra +2 til +3, oksidasjonstallet til svovel øker fra -1 til +6, og oksidasjonstallet til oksygen minker fra 0 til -2. Får likevel ikke til å balansere dette slik at like mange elektroner som oksideres blir redusert. 

Oppgave 3 d)

 For å øke utbyttet i en syntese av isobutylpropanat (ester laget av propansyre og 2-metylpropan-1-ol) tilsettes propansyre i overskudd. Etter ferdig syntese løses alt i diklormetan i en skilletrakt. Det tilsettes mettet K2CO3(aq). Skilletrakten ristes og til slutt dannes to faser som vist i figur 11.


? Forklar hva som skjer med propansyre ved denne behandlingen.

Jeg antar at diklormetan er brukt som løsemiddel, men skjønner ikke helt hvordan det å tilsette K2CO3 vil øke utbyttet av syntesen. Vil ikke propansyren gi fra seg H+ til karbonat-ionet slik at det dannes CO2? hvordan har dette innvirkning på syntesen?

Tusen takk på forhånd!


Svar #2
05. mai 2019 av seal

Tror det står feil i overskriften på dokumentet i linken, fordi det løsningsforslaget tar for seg oppgaver fra eksmenssettet fra våren 2018, ikke høsten. Dette er eksamenssettet fra høsten.


Skriv et svar til: Kjemi 2 eksamen, Høst 2018

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.