Akkurat nå er 48 pålogget.

Kjemi

Uorganisk Analyse

12. november 2020 av ingebinge12

Slitt lenge med denne oppgaven nå? Noen som kan hjelpe meg?

Du har to kolber med ett oppløst salt i hver kolbe. Begge løsningene er fargeløse. Under følger ei liste med mulige salter:

NaOH

NaHSO4

NH4Cl

Na2CO3

AgNO3

CuSO4

1. Du overfører litt løsning til hvert sitt reagensrør og tilsetter noen dråper av syre-base-indikatoren bromtymolblått (BTB).

I det ene røret blir løsningen farget gul, i det andre blir den farget blå.

Hvilke av saltene på lista kan du nå utelukke ut fra opplysningene ovenfor?

2. Det er to salter på lista som kan gi gul farge med BTB.

Foreslå en enkel kjemisk test du kan utføre på skolelaboratoriet for å avgjøre hvilket av disse to saltene det er i den ene kolben.

Forklar hvilke observasjoner du vil gjøre.

3. Du heller de to opprinnelige løsningen sammen i et begerglass. Da gjør du disse observasjonene:

- Det blir brusing av gass

- Gassen er fargeløs

- Du kjenner ingen lukt fra løsningen i begerglasset.

- Det blir ikke dannet bunnfall.

Skriv reaksjonslikning for reaksjonen der det dannes gass.

Hvilke salter er oppløst i de to kolbene?


Brukbart svar (0)

Svar #1
12. mars 2021 av Trollet (Slettet)

1) Sett opp likninger for hver av de stoffene etter reaksjon med vann mellom anionene (negative ionene) og kationene (positive ioner), og du får følgende:

Na+ + H2O <-> Ingen reaksjon = Nøytral (grønn)
OH- + H2O <-> H2O + OH- = Basisk, men utelukkes da dette er en sterk base.

Na+ + H2O <-> Ingen reaksjon = Nøytral (grønn)
HSO4- + H2O <-> SO42- + H3O+ = Sur til nøytral (gul)

NH4+ + H2O <-> NH3 + H3O+ = Sur
Cl- + H2O <-> Ingen reaksjon (da dette vil i teorien, og ikke i praksis gi den sterke syra HCl).

Na+ + H2O <-> Ingen reaksjon = Nøytral (grønn)
CO32- + H2O <-> HCO3- + OH- = Basisk (blå)

Ag+ + H2O <-> Ingen reaksjon, da sølv reagerer ikke med vann
NO3- + H2O <-> Ingen reaksjon (da det i teorien vil dannes syra HNO3, noe som ikke skjer i praksis, og NO3- - ionene er lettløselige i vann).

Cu2+ + H2O <-> Ingen reaksjon, Cu2+ reagerer ikke med vann
SO42- + H2O <-> HSO4- + OH- = Basisk til nøytral (da reaksjonen kan gå motsatt eller stoffene nøytraliserer seg)

Utfra disse opplysningene, kan du utelukke (tror jeg) alle stoffene bortsett fra stoffene NH4Cl og Na2CO3

2) Denne er jeg litt usikker på, men kan ta en spansk en og foreslå flammetest, gitt at stoffene NaHSO4 og NH4Cl begge gir sur løsning. Det vi kun vet, er at natriumsalter vil gi sterk gul flamme, mens NH4-salter er ikke kjent hvilke farge de gir ved flammetesten.

3) Om det dannes brusing, skyldes det dannelsen av CO2-gass, og det er kun salter av karbonat som danner slik (ved tilsetting av f.eks. konsentrert svovelsyre). Det gir denne reaksjonslikningen:

Na2CO32- + H2SO4 <-> Na2SO+ CO+ H2O

Gassene som dannes, ifølge denne reaksjonslikningen, er farge- og luktløse.

Siden det ikke dannes bunnfall, må det bety at saltene består av lettløselige ioner, som natrium-saltene. NH4-salter er også lettløselige, og danner heller ikke bunnfall. Heller ikke salter som inneholder nitrat-ioner. Men utfra opplysningene ser det ut til at det landes på stoffene Na2CO3 og NH4Cl som alternative salter i blandingen.

Må unnskylde på forhånd om mine vinklinger til disse spørsmålene er feil - er lenge siden jeg har holdt på med uorganisk analyse i kjemien, så mine kjemikunnskaper her kan være rustne.

Mvh

Trollet


Skriv et svar til: Uorganisk Analyse

Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet. Klikk her for å logge inn.
Har du ikke en bruker på Skolediskusjon.no? Klikk her for å registrere deg.