Akkurat nå er 41 pålogget.

Opphavsrett

Innholdet på Skolediskusjon.no er beskyttet av norsk lov om opphavsrett og administreres av Better Students ApS, Søren Frichs Vej 42P, 8230 Åbyhøj, Danmark.

Vi er ansvarlige for egenprodusert innhold, men som tjenesteutbyder er vi jf. §17 i E-handelsloven ikke ansvarlige for informasjonen som tilføyes til Skolediskusjon.no av sidens brukere.

Hvis du mener at ditt opphavsrettslig beskyttede verk er blitt lagt ut på Skolediskusjon uten din tillatelse, skal du sende en e-mail til [email protected] eller et vanlig brev til vår adresse. Vi vil deretter hurtigst mulig behandle din innsigelse. 

Regler for kopiering av tekster fra Skolediskusjon.no

Til privat bruk

Artikler, guides, kompendier m.m. på Skolediskusjon.no stilles til rådighet for visning/lesning. Det er tillatt å ta kopier på papir (utskrift) til privat bruk. 

Det er også tillatt å ta digitale kopier til eget personlig bruk eller til personlig bruk for husstanden. 

Uddannelsesinstitutioner

Eksemplarfremstilling av papirkopier/prints fra denne hjemmesiden til undervisningsbruk på utdannelsesinstitusjoner og internt administrativt bruk er tillatt med en aftale med Skolediskusjon. Eksemplarfremstillingen skal skje innenfor de rammer som er nevnt i avtalen.

Du kan kontakte oss for å få en avtale om bruk av materiell ved å kontakte oss på [email protected] eller ved å sende et vanlig brev til vår adresse.

Det er ikke tillatt å gjøre materialet tilgjengeligt på offentlige intranett og/eller offentlige sider. Legg i stedet en link til det pågjeldende materialet på Skolediskusjon.no. 

Øvrige formål

Det er ikke tillatt å kopiere, gjenutsende, laste opp, sende, overføre eller distribuere innholdet på Skolediskusjon, herunder tekst, bilder eller annet, til kommersielle eller offentlige formål.

Links og feeds til Skolediskusjon.no

Enkeltstående bruk av dype links eller privat bruk av RSS-feeds er tillatt, men systematisk bruk av dype links og/eller RSS til kommersielle formål må kun skje etter forutgående skriftlig avtale.

Links fra Skolediskusjon.no til øvrige sites
Better Students ApS er ikke ansvarlig for innholdet på eller tilgjengeligheten av nettsider som Skolediskusjon.no lenker eller henviser til. Dette gjelder også for annonser.