Akkurat nå er 12 pålogget.

Regler for informasjonskapsler og personvern

Regler for informasjonskapsler

1. Generelt

1.1
Disse reglene for behandling av personopplysninger («personvernregler») beskriver hvordan Better Students ApS («skolediskusjon.no», «oss», «våre», vi») innhenter og behandler opplysninger om deg.

1.2
Personvernregler gjelder personopplysninger du oppgir til oss, eller som vi samler inn via hjemmesiden www.skolediskusjon.no ("hjemmesiden").

1.3
Skolediskusjon.no er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Alle henvendelser til Skolediskusjon.no kan gjøres via kontaktopplysningene som står oppført under pkt. 7.

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn, til hvilke formål, og hva som er rettsgrunnlaget for behandlingen

2.1
Når du besøker hjemmesiden, samler vi automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av hjemmesiden, f.eks. om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkebegreper du eventuelt bruker på hjemmesiden, hvilken IP-adresse du har, inkludert nettverksplasseringen din, og opplysninger om din datamaskin.

2.1.1
Formålet er å optimalisere brukeropplevelsen og hjemmesidens funksjonalitet. En slik behandling av opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre interesser i å forbedre hjemmesiden, samt vise deg relevant innhold.

2.1.2
Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning paragraf 6, første ledd, bokstav f.

2.2
Når du oppretter en profil eller kommuniserer med oss på hjemmesiden, samler vi inn de opplysningene du selv oppgir, f.eks. navn, utdanning, e-postadresse, spørsmål og svar du publiserer i forumet, hvilket innhold du leser, samt opplysning om den IP-adressen du leser innholdet fra.

2.2.1
Formålet er at vi skal kunne levere den profilen du har opprettet, og for øvrig oppfylle vår avtale med deg. IP-adressen samles inn med det formål å ivareta vår interesse i å kunne forhindre misbruk av tjenesten vår.

2.2.2
Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning, paragraf 6, første ledd, bokstav b, c og f.

2.3 Markedsføring
Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, samler vi inn opplysninger om ditt navn og din e-postadresse.

2.3.1
Formålet er å ivareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev til deg.

2.3.2
Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning paragraf 6, første ledd, bokstav f.

2.4
Når du registrerer deg på Skolediskusjon.no, blir du bedt om å oppgi f.eks. brukernavn, fornavn, utdanning og e-postadresse. I tillegg samler vi inn opplysninger under profilen din om hvordan du bruker vårt innhold.

2.4.1
Formålet er å kunne administrere profilen din, gi deg tjenester og fordeler tilknyttet profilen på Skolediskusjon.no, samt ivareta vår interesse i å kunne sende nyhetsbrev og foreta målrettet markedsføring.

2.4.2
Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning paragraf 6, første ledd, bokstav b og f. Ved registrering blir du bedt om å gi særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

3. Mottakere av personopplysninger

3.1
Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysningene på våre vegne. Vi benytter oss av eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift, bokføring, betalingshåndtering og forbedringer av hjemmesiden, samt til utsendelse av nyhetsbrev.

3.2

Fire av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC., Cloudflare Inc., Sendgrid Inc. og Zendesk Inc. er etablert i USA. Nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens overholdelse av EU-kommisjonens ”Standard Contractual Clauses” (SCC).

3.3
På Skolediskusjon.no vises det annonser. Disse annonsene leveres av Concept ApS, Bredgade 35, 1260 Copenhagen K. Concept er behandlingsansvarlig for de dataene de samler inn via annonsene. Vi sender ikke personopplysningene dine videre til Concept, og vi viser ikke annonser på de sidene (f.eks. Opprett profil, Rett profil) der du avgir dine personopplysninger til oss.

4. Dine rettigheter

4.1
Med henblikk på å skape åpenhet rundt behandlingen av dine opplysninger, skal vi, som behandlingsansvarlig, gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

4.2
Innsynsrett

4.2.1
Du har til enhver tid rett til å be oss om informasjon om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen skal oppfylle, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som eventuelt er aktuelle, samt informasjon om hvor opplysningene stammer fra.

4.2.2
Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, kan du sende en skriftlig forespørsel til [email protected]. Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.

4.3
Retten til korrigering

4.3.1
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det finnes feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordrer vi deg til å rette en skriftlig henvendelse til oss slik at opplysningene kan bli korrigert.

4.3.2
Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med din påmelding til Skolediskusjon.no, har du selv mulighet for å rette opp ved å logge deg på din brukerprofil.

4.4
Retten til sletting

4.4.1
I enkelte tilfeller har du rett til å få alle eller enkelte av dine personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du trekker tilbake ditt samtykke og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad det er nødvendig med en fortsatt behandling av dine opplysninger, f.eks. for at vi skal kunne overholde våre rettslige forpliktelser eller for at rettskrav skal kunne avgjøres, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

4.5
Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

4.5.1
I enkelte tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset til bare å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg, ikke er korrekte.

4.6
Retten til dataportabilitet

4.6.1
I enkelte tilfeller har du rett til å få personopplysninger som du selv har gitt til oss, utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesebart format, og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

4.7
Retten til innsigelse

4.7.1
Du har til enhver tid rett til å fremme innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profilering som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring.

4.7.2
Du har dessuten når som helst rett til, av årsaker knyttet til din personlige situasjon, å fremme innsigelser mot den behandlingen av dine personopplysninger som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser, jf. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8
Retten til å trekke tilbake samtykke

4.8.1
Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss for en bestemt behandling av personopplysninger, herunder for den profileringen som foretas av deg som bruker av Skolediskusjon.no. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss på [email protected]

4.9
Retten til å klage

4.9.1
Du har til enhver tid rett til å fremme en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vår behandling av dine personopplysninger. Klage kan blant annet fremmes på e-post til [email protected] eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletting av personopplysninger

5.1
Opplysninger innsamlet om din bruk av hjemmesiden, jf. pkt. 2.1., lagres ikke lenger enn det som er lovlig. Vi sletter dataene hvis du ber oss om det, og det ikke lenger er nødvendig for det opprinnelige behandlingsformålet, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke til videre behandling.

5.2
Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med din påmelding til våre nyhetsbrev, blir slettet når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for å behandle opplysningene.

5.3
Opplysninger du gir i forumet på Skolediskusjon.no, gis i henhold til betingelsene for å opprette foruminnlegg og vil ikke bli slettet. Du skal ikke oppgi personopplysninger (f.eks. navn eller kontaktopplysninger) i forumet. Hvis du ved en feil likevel har oppgitt personlige opplysninger, må du kontakte oss, og vi vil deretter fjerne opplysningene.

5.4
Brukernavnet ditt er offentlig tilgjengelig også etter at profilen din er slettet. Brukernavnet ditt må ikke kunne spores tilbake til person. Hvis du likevel velger å bruke et brukernavn som kan spores tilbake til person, og senere gjerne vil at denne informasjonen skal slettes, må du kontakte oss, og vi vil endre brukernavnet slik at det ikke kan spores tilbake til deg.

5.5
Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med opprettelsen av din profil, jf. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette a) dersom du ikke har logget på din brukerprofil på 5 år eller b) senest 3 år etter at du velger å slette profilen din via hjemmesiden.

6. Sikkerhet

6.1
Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger på hendelig eller ulovlig vis blir tilintetgjort, tapt, endret eller forringet, samt mot at de blir kjent for uvedkommende eller blir misbrukt.

6.2
Kun medarbeidere med et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å kunne utføre arbeidet sitt, har tilgang til disse.

7. Kontaktopplysninger

7.1
Skolediskusjon.no er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn via hjemmesiden.

7.2
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til disse personvernreglene eller ønsker å hevde en eller flere av dine rettigheter beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Skolediskusjon.no
Better Students ApS
Søren Frichs Vej 42P
8230 Åbyhøj
E-post: [email protected]

8. Endringer i personvernreglene

8.1
Dersom vi foretar endringer i personvernreglene, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på hjemmesiden.

9. Versjoner
9.1 Dette er versjon 1 av personvernreglene til Skolediskusjon.no, datert 22.5.2018

Regler for informasjonskapsler

1. Informasjonskapsler

1.1

Skolediskusjon.no bruker informasjonskapsler til følgende formål:

Tekniske informasjonskapsler – slik at vi kan huske innstillingene dine, og av sikkerhetsmessige årsaker
Trafikkmåling – slik at vi vet hvor mange som besøker nettstedet vårt.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler i henhold til formålene nevnt over. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din for å kunne gjenkjenne datamaskinen ved tilbakevendende besøk. Det finnes ingen personopplysninger som er lagret i informasjonskapslene våre, og de kan ikke inneholde virus.

1.2 Tekniske informasjonskapsler
Tekniske informasjonskapsler kreves for å kunne bruke nettstedet vårt. Tekniske informasjonskapsler brukes av sikkerhetsmessige årsaker, og for at du skal kunne logge deg inn på nettsiden.

1.3 Trafikkmåling – Google Analytics
Nettstedet bruker informasjonskapsler fra Google Analytics til å måle trafikken på nettstedet og optimalisere brukeropplevelsen. Vi ber Google om å anonymisere IP-adressen din og begrense samkjøring med andre Google-tjenester. Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.