Akkurat nå er 252 pålogget.

Adjektiv engelsk

Download Engelsk grammatikk

Adjektiver er beskrivende ord som forteller mer om substantivet eller pronomenet i setningen.

Adjektiv på engelsk plasseres som regel rett før det som skal beskrives. Engelske adjektiv kan forveksles med adverb, men adverb kan benyttes til mye mer. 

Eksempel:     

 • Norway is a rich country.
 • I have the biggest car in town. 

Ordet 'rich' legger til en beskrivelse av landets rikdom, akkurat som ordet 'biggest' gir en utdypende forklaring på bilens størrelse i byen. 

Still spørsmål om engelsk i vårt Lekseforum

Adjektiver kan gradbøyes

Adjektiver gradbøyes i positiv, komparativ og superlativ. Disse formene brukes for å bestemme graden av beskrivelsen. 

Eksempel på bøyning:

 • 1. grad: rich - fast
 • 2. grad: richer - faster
 • 3. grad: richest - fastest

Bøyningen brukes altså for å vise hvilke grad av beskrivelse, i det første tilfelle hvor rik en person er.

Hvis det bare er en stavelse i adjektivet, legger man som regel  til endingen –er, mens den superlative formen ender på -est.

 
Når det gjelder bøyning av engelske adjektiv er det også noen unntak, der ordet forandrer lyd i løpet av bøyningen. 
Dette kalles for uregelrett bøyning. Det er lurt å lære seg de vanligste unntakene, men i de fleste tilfeller kan man også høre om de er unntak eller ikke. 

Eksempel på irregulære adjektiver

 •     Good, better, best
 •     Bad, worse, worst
 •     Far, further, furthest

Det er også noen adjektiv som bøyes på en annen måte

Er det tre stavelser eller mer i adjektivet kan man i stedet bæye det med more og most, eller med less eller least i komparativ (2. grad) og superlativ (3. grad) form. 

Eksempel: 

 •     Beautiful - more beautiful - most beautiful
 •     Beautiful - less beautiful - least beautiful

 • He was the least handsome man there, but she was the most beautiful woman.

Det er viktig å huske på at du enten bøyer med –er/-est eller more/most, man skal aldri gjøre begge deler.

Eksempel på feil:

 •  More richer, most richest, more bigger, most biggest.

Man kan sette et par hovedregler for bøyning av tilleggsord på engelsk:

 • Er det èn stavelse i adjektivet, bøyer man det med -er/-est
 • Det samme gjelder hvis man har to stavelser som ender på –-y, -er, -ow eller en konsonant etterfulgt av –le

Eksempel:

 • Narrow, narrower, narrowest
 • Clever, cleverer, cleverest
 • Gentle, gentler, gentlest