Akkurat nå er 247 pålogget.

Eiendsomspronomen / eiendomsord / genitiv engelsk

Eiendomspronomen, eller genitiv, heter ‘the genitive’ på engelsk. Det ligger dermed tett opp til det norske ordet genitiv. Engelsk benytter den direkte oversettelsen fra latin, mens man på norsk bruker både genitiv fra latin og det norske uttrykket eiendomspronomen.

Eiendomspronomen og genitiv brukes som synonymer i denne artikkelen.

Genitiv på engelsk brukes for å angi et eierforhold eller tilhørsforhold i bred forstand.

Husk at du kan stille spørsmål i Skolediskusjon.no's Lekseforum hvis dette kompendiet i engelsk grammatikk ikke svarer på spørsmålet ditt.    

På engelsk dannes genitiv på to måter.

Man kan enten tilføye endelsen -’s, eller man kan bruke en omskriving med ordet of.

Apostrof-genitiv

Når man tilføyer endelsen -s i genitiv skal man alltid bruke en apostrof, -’s.

Hvis substantivet i forveien ender på -s eller en s-lyd (det kan både være et navneord som ender på -s, eller fordi navneordet står i flertall), tilføyer man en apostrof til sist.

Eksempel:

 • Johns døtre - John’s daughters.
   
 • Det er Max’ sønner - Those are Max’ sons.

Det er valgfritt om man vil bruke en apostrof når substantivet i forveien ender på -s eller om man vil tilføye -’s.

Eksempel:

 • Those are James’ clothes.
   
 • Those are James’s clothes.         

Begge måter er like korrekte, men både på norsk og i engelsk genitiv er det nok å sette på en apostrof og utelate den siste s, så det ser man mest benyttet.

Dette avhenger til dels også av hvilken sammenheng og kontekst man bruker eiendomspronomenet i.

Man bruker endelsen -s om personer, dyr, kjæledyr, tidsbetegnelser, båter, steder og bedrifter.

Eksempel:

 • I bought it at the butcher’s.
   
 • Let me have an hour’s rest.
   
 • That is Jenny’s boat.

Of-genitiv

Man benytter en omskriving med of om ting som skal være i genitiv på engelsk når navneordet har the foran. For eksempel ved årstider, måneder, datoer, mål og geografiske betegnelser.

Elver og innsjøer er unntakelser fra denne regelen. Her bruker man derfor ikke en omskriving med of.

Eksempel:

 • The content of the bottle.
   
 • The 11th of March.
   
 • A cup of coffee.
   
 • She is the daughter of the actor who won an Oscar.

For å gjøre det hele litt mer komplisert finnes det også en såkalt dobbelt genitiv. Det er setninger med både -’s og of.

Eksempel:

 • He is a friend of my father’s.
   
 • That movie was a favourite of my brother’s.

Genitiv av pronomener

De personlige pronomene (I, you, he/she/it, we, you, they) har også en genitivform. I denne formen kalles pronomenene possessive. Disse pronomenene finnes (med unntakelse av its) i to former avhengig av hvor de står i setningen:

Me, your, his/her/its, our, your, their

 • This is my hat.
   
 • This is their house.

Mine, yours, his/hers, ours, yours, theirs

 • This hat is mine.
   
 • That house is theirs.