Akkurat nå er 141 pålogget.

Engelsk perfektum | Present Perfect

Perfektum på engelsk er en sammensatt tid. Engelsk perfektum skiller seg ut fra nåtid (present tense) og fortid (past tense) som fungerer som enkle tider ved at perfektum dannes ved å bruke hjelpeverb. Perfektum dannes slik:

Eksempel på norsk prefektum

 • Jeg har sett
 • Jeg har startet

Eksempel på perfektum på engelsk

 • have seen
 • have started

På norsk kan man danne perfektumved hjelp av verbene å ha samt å være. Dette gjelder ikke på engelsk, da det er andre regler som gjelder. Perfektum på engelsk dannes kun med to have. Hovedverbet skal stå i perfektum partisipp (seen), mens hjelpeverbet (have) bøyes ut ifra ordet den tilhører. (I - første persons ental).

Anvendelse av perfektum på engelsk

Perfektum på engelsk brukes til å forbinde nåtid og fortid. Engelsk perfektum brukes blant annet til å uttrykke noe som begynte i fortiden og fortsatte i nåtiden:

 • These companies have dominated the industry from the end of World War 2 until the present day. 
 • They have lived here for as long as I can remember.

Engelsk perfektum brukes også til å uttrykke noe som skjedde i fortiden som medfører et resultat av nåtiden:

 • We have raised ten thousand dollars so far.
 • The accident has left him disabled.

Perfektum på engelsk kan brukes i både positive og negative former og på samme måte som spørsmål:

Positiv form Negativ form Spørsmål
have been to Spain I have not been to Spain Have you been to Spain?

Engelsk perfektum adskilt fra fortid

Perfektum på engelsk skiller seg fra fortid ved at fortid brukes til å referere til noe som har skjedd på et bestemt tidspunkt eller i en spesifikk tidsperiode. Dette gjelder ikke for engelsk eprfektum. Man kan derfor ikek bruke perfektum hvis man konstruerer en setning ved å bruke ord som yesterdayone week agowhen I was younger etc. Det vil ikke være grammatisk korrekt å danne setningen "One year ago, I have been living in Greece", fordi det beskriver en tilstand som allerede har funnet sted på et spesifikt tidspunkt i fortiden. Man kan derimot godt bruke perfektum når man skal beskrive et ubestemt tidspunkt i fortiden:

 • have seen that movie many times
 • I think I have met him once before
 • There have been many blizzards in Norway
 • My car has broken down two times this week

Derfor kan vi konlkudere med at perfektum på engelsk brukes til å uttrykke handlinger fra fortiden som ikke er avsluttet enda, eller at resultatet av handlingen fremdeles er gjeldende. Perfektum på engelsk kan ikke brukes til å uttrykke noe som har skjedd på et bestemt tidspunkt, men kan fint brukes til ubestemte tidspunkt.