Akkurat nå er 328 pålogget.

Adverb engelsk

Download Engelsk grammatikk

Adverb er ord eller ledd som forteller oss noe om grad, tid, måte ,sted eller et helt utsagn. Adverb kan legge seg til tilleggsord, andre adverb, verb og hele setninger. 

Adverb brukes til å modifisere verb og adjektiv, samt si noe om adjektiv, andre adverb, verb og hele setninger.

Engelske adverb er ofte basert på adjektiv som har fått en – ly ending, og flere ord kan brukes både som adverb og adjektiv, for eksempel  beautiful.

Eksempel:

 • AdjektivBeautiful, more beautiful, most beautiful
 • Adverb: She sang beautifully
 • AdjektivQuickquickerquickest
 • Adverb: He ran quickly through the store. 

Adverb brukes til å forklare hvor, når, hvorfor eller under hvilke forhold noe har hendt. De beskriver omstendighetene i en setning og tydeliggjør innholdet. 

Still spørsmål om engelsk i vårt Lekseforum

Eksempel på bruk av adverb:

 •  He walked slowly – Hvordan gikk han?
  • Her legger adverbet slowly seg til verbet walked og beskriver dermed måten han gikk på.
    
 •  She was quite friendly – Hvor vennlig var hun?
  • Her legger adverbet quite seg til tilleggsordet friendly og beskriver dermed i hvilke grad hun var vennlig.

Adverb brukes altså til å utdype innholdet og for å beskrive forholdene rundt en handling.

Man plasserer dem avhengig av hva man skal beskrive. Skal man beskrive hvordan noe har foregått, plasserer man adverbet etter verb og objekt. 

Eksempel: 

 • We prepared the cake beautifully

Adverb som skal beskrive hyppighet eller grad, blir som regel plassert før verbet. 

Eksempel: 

 • They probably have some batteries at the shop.  

Man kan også bruke adverb for å forsterke, understreke eller tone ned budskapet eller innholdet i en setning. 

Eksempler på forskjellig bruk:

 • Understrekning:
  • really don’t think that’s the case
    
 • Forsterkning:
  • She completely rejected his marriage proposal 
    
 • Nedtoning:
  • He was sort of disappointed