Akkurat nå er 203 pålogget.

Enkel og sammensatt presens

Sammensatt tid på engelsk dannes av en form av to be, og det blir tilføyd en lang tilleggsform på verbet som kommer etterpå, på engelsk er det ing-formen. Alle engelsk verb har to former - sammensatt og enkel tid. 

De sammensatte tidene på engelsk kan brukes i flere sammenhenger. De brukes blant annet til å beskrive en igangværende handling eller noe som utspilte seg på et bestemt tidspunkt i fortiden:

  • It is raining again.
  • Peter is working late this week.
  • She was reading when I called.

En praktisk hjelperegel som legger seg opp etter dette er at hvis man på norsk sier enten "er igang med/ holder på å/ er i ferd med", skal det brukes sammensatt tid på engelsk.

I tillegg brukes sammensatt tid også når en handling er midlertidig, altså ikke igangværende eller på et bestemt tidspunkt:

  • My mother is staying with us for this week.

Sammensatt tid på engelsk brukes også til å beskrive en tilstand som ikke ses som igangsatt, men heller beskriver en utvikling eller en tendes som gjør seg gjeldende:

  • Comapnies are becoming more environmentally friendly.

Sammensatt tid på engelsk kan på samme måte betegne en handling som danner en ramme rundt en annen handling. Dette gjelder spesielt for sammensatt datid:

  • We were eating dinner when the doorbell rang.
  • was sleeping when someone stole my car.
  • Lisa was cooking dinner while Harry was working in the garden.

Forskjell på sammensatt tid og enkel tid

Utover sammensatt tid finnes det også enkel tid. Enkel tid på engelsk brukes i motsetning til sammensatt tid til når det beskrives en handling som gjentas eller er en vane, altså noe man gjør ofte eller i hverdagen. Det kan goså være noe som allerede er avsluttet i fortiden. Det brukes ikke former av to be og -ing form. Det finnes derimot adverb på engelsk som kan omdanne enkel til sammensatt tid:

  • He is always looking at me.