Akkurat nå er 203 pålogget.

Fortid på engelsk

Fortid på engelsk (past tense) er en grammatisk tid. Engelsk fortid brukes til å bøye verb og brukes i de fleste tilfeller til å beskrive en tilstand av noe som allerede har skjedd i fortiden. De regelmessige verbene bøyes ved å tilføye endelsen -ed til verbets navneform. Dette gjelder ikke for de engelske uregelmessige verbene, her skal man kunne de enkelte ordenes endelser.

Fortid av regelmessige verb Fortid av uregelmessige verb
He arrived yesterday. She forgave him.
World War 2 ended in 1945. He left the house last night.
They planned the wedding last week. He bought a new car.
The game finished 1-1 last night. He ran 3 miles.

Engelsk fortid beskriver som tidligere nevnt en handling som har skjedd i fortiden. Derfor vil det typisk refereres til et bestemt tidspunkt tilbake i tiden som typisk vil nevnes (yesterday, last night), men kan også være underforstått i setningen (when my mother was alive).

Engelsk fortid kan også brukes i andre tilfeller enn å referere til noe som har skjedd i fortiden. Fortid på engelsk brukes også til å beskrive en ypotetisk mening, altså en antagelse som ikke er bevist og derfor tvilsom:

  • If he played football in England, he would score many goals.
  • If I had enough money, I would buy a new car. 

Engelsk fortid brukes i tilleggnår man uttaler seg på en høflig måte:

  • Could I use your phone for a minute?

Engelsk vs. norsk fortid

Fortid på engelsk brukes på samme måte som på norsk. På norsk bruker vi også fortid til å beskrive en tilstand av noe som har skjedd i fortiden (Andre verdenskrig sluttet i 1945), til å beskrive en hypotetisk mening (Hvis jeg hadde nok penger, ville jeg kjøpt en ny bil), og til å uttrykke seg høflig (Kunne jeg lånt telefonen din et øyeblikk?).