Akkurat nå er 247 pålogget.

Engelsk pluskvamperfektum

Pluskvamperfektum er akkurat som perfektum en sammensatt tid, og skiller seg dermed fra nåtid og fortid. På norsk heter det pluskvamperfektum, mens på engelsk heter det past perfect. Da det er en sammensatt tid dannes pluskvamperfektum ved hjelp av verb. 

Eksempel pluskvamperfektum:

  • Jeg hadde spist
  • Jeg hadde begynt

Eksempel engelsk pluskvamperfektum

  • had eaten
  • had begun

På norsk kan man danne pluskvamperfektum ved hjelp av verbene å ha og å være. Dette gjelder ikke på engelsk, de har andre regler. Både pluskvamperfektum og perfektum på engelsk dannes kun ved å bruke verbet to have. Hovedverbet skal stå i perfektum, mens hjelpeverbet bøyes ut ifra det ordet det hører til. I engelsk pluskvamperfektum vil det alltid være had.

Bruk av pluskvamperfektum på engelsk

Pluskvamperfektum skiller seg fra fortid på engelsk ved at pluskvamperfektum brukes ved forhold som ligger før fortid. Man bruker pluskvamperfektum når man skal uttrykke en tilstand som fant sted før en annen stilstand i fortiden, og dette vil enten være nevnt eller innforstått i setningen:

  • He found out that I had lied to him.
  • She had just finished dressing the children when the phone rang.
  • had never seen such an ugly baby before.
  • She had never been to a football match before last night.

*Til å forklare pluskvamperfektum i disse eksemplene kan man ved å bruke det første eksempelet forklare rekkefølgen i tid ved: først løy jeg, og deretter fant han ut av det.

Pluskvamperfektum på engelsk brukes på samme måte når man uttrykke at noe startet i fortiden og fortsatte til et annen punkt i fortiden:

  • We had had that dog for eight years before it died.
  • By the time he finished his studies, he had been in Europe for over five years.