Akkurat nå er 117 pålogget.

Komma på engelsk

Download Engelsk grammatikk

Komma på engelsk brukes for å skape naturlige pauser i setningen og for å dele opp en sekvens av handlinger.

Er det tre eller flere ting som skjer i en setning er det naturlig å skille dem med komma.

Eksempel: 

  • He ran to the shop, bought a coffee, and ran out again. 

Hvis det for eksempel er snakk om kombinasjoner, er det ikke alltid nødvendig med komma før and. 

Eksempel:

  • Macaroni and cheese 
  • Black and white.

Still spørsmål om engelsk i vårt Lekseforum

Eksempel:

  • I will paint my room black and white .

Som på norsk, skal man også bruke komma før et bindeord, for eksempel- butandforsoor.

Eksempel:     

  • He bought a coffee, and considered buying a donut as well. 
  • She ran through the park, but paused for a while by the fountain. 

Komma på engelsk ved utdypende informasjon

Hvis man legger til ekstra utdypende informasjon i en setning,  plasserer man komma før og etter.

Eksempel: 

  • The main post office, which is located in the town center, is an old, historical building. 

Det gjelder i hovedsak for informasjon som ikke er nødvendig for at setningen skal gi mening. Fjerner man den ekstra tilsatte informasjonen har setningen fremdeles samme hovedinnhold.

Eksempel:

  • The main post office is an old, historical building.

Komma på engelsk ved adskillelse

Komma benyttes også for å skille introduserende informasjon fra resten av innholdet i teksten.

Eksempel: 

  • Whilst he was walking through the park, he realized he had forgotten his wallet. 

Hvis man bruker flere adjektiv etter hverandre i en beskrivelse, skal man også skille disse med komma.

Eksempel:

  • The tall, ugly and angry troll was throwing boulders into the river. 

Det er viktig å passe på at man ikke «overbruker» komma og at ikke alle pauser i lesingen trenger å ha et komma. Er du i tvil, er det bare å forholde seg til de overnevnte reglene. Du kan og lese høyt for deg selv, da blir det enklere å høre hvor den naturlige pausen ligger.