Akkurat nå er 280 pålogget.

Engelsk ordstilling

Hovedregelen for engelsk ordstilling er at subjektet kommer før verballeddet, og objektet kommer til sist. 

Ordstillingen er altså den samme som norske utsagnssetninger, men forskjellig fra norske spørresetninger. 

Eksempel:     

  • Neste uke skal jeg kjøpe ny datamaskin - Next week I will buy a new computer. 
  • Igår skrev jeg et dikt - Yesterday I wrote a poem
  • Imorgen skal David løpe maraton – Tomorrow David is running a marathon.

Omvendt ordstilling engelsk

Det finnes derimot noen unntak der man på engelsk bruker omvendt ordstilling. Dvs. at verbet kommer før subjektet.

Dette gjelder blant annet ved spørresetninger, setninger som innledes med et negativt adverb eller setninger med utelatt if.

Still spørsmål om engelsk i vårt Lekseforum

Eksempel:

  • Løp du maraton i går? – Did you run the marathon yesterday?
  • If I had gone home – Had I gone home
  • Jeg har aldri sett en så dårlig film - Never have I seen such a bad movie. 

Ved flere spørrende setninger bruker man omskriving med –do. Da kommer do/does/did først.

Do brukes ved alle tall og personer i nåtid, utenom tredjeperson entall. 

Did brukes for alle tall og personer i fortid. 

Does brukes om tredjeperson entall i nåtid.

Eksempel:

  • Do they all go to school together?
  • Did you see the movie last night?
  • Does it like bananas?

Kjenner man disse grunnreglene, er det en stor hjelp når man skal skrive godt engelsk.