Akkurat nå er 31 pålogget.

Amplitude

Amplitude er en verdi for bølger som beskriver hvor mye bølgen svinger vekk fra hvilestillingen. Amplituden sier altså noe om hvor stor en bølge er.

Amplitude kan beregnes på forskjellige måter. Man kan regne den såkalte spissverdien, som er lengden fra hvilestillingen til en bølgetopp eller bølgedal. Denne amplituden brukes stort sett for regulære bølger, oftest sinuskurver, som er symmetriske rundt hvilestillingen.

Man kan også regne ut spiss-til-spiss amplituden, som er lengden fra bølgedal til bølgetopp når man måler vinkelrett gjennom hvilestillingen. Spiss-til-spiss amplituden har den fordelen at den også kan anvendes for bølger som ikke er symmetriske rundt hvilestillingen.

Den siste formen for amplitude er den såkalte effektive verdien, som primært brukes til å måle vekselstrøm. Den effektive verdien betyr at man beregner den størrelsen som ville avgi den samme effekten hvis strømmen hadde vært likestrøm.


De tre formene for amplitude illustrert.

For en generell sinusbølge er den effektive verdien for amplituden lik spiss amplituden dividert med kvadratroten av 2:

A_{ev} = \frac{A_s}{\sqrt(2)}

Hvis man forestiller seg alle bølger som vannbølger, er amplituden altså avstanden fra bølgens høyeste punkt til det nivået vannet ville ha hvis det lå stille. Amplitude er derfor også et mål for bølgens energi. Hvis bølgens andre egenskaper forblir de samme, vil en høyere amplitude bety mere energi.