Akkurat nå er 45 pålogget.

Bølgelengde

I fysikk er en bølgelengde avstanden mellom et gitt punkt på en bølge frem til samme punkt på neste bølge. For en sinuskurve kan man si at det er avstanden mellom hver bølgetopp. Bølgelengde måles vanligvis i meter, men for mange bølger bruker man mindre størrelser som milli- og mikrometer. Bølgelengde angis ofte med tegnet λ, som er den greske bokstaven lambda.


Bølgelengde på en sinuskurve.

Vi kan beregne bølgelengden ut fra bølgens to andre fundamentale egenskaper; hastighet og frekvens. Den generelle ligningen for sammenhengen mellom bølgelengde, hastighet og frekvens sier at bølgens hastighet er lik bølgelengde ganger frekvens. Når vi vet dette, vet vi også at bølgelengde er lik hastighet dividert med frekvens, og vi får denne formelen for bølgelengde:

v = \lambda \cdot f, \;\;\; \lambda = \frac{v}{f}

Vi får altså bølgelengden av en bølge ved å dividere hastighet med frekvens.

Frekvens er omvendt proporsjonalt med bølgelengden, noe som betyr at jo høyere bølgelengden blir, desto lavere blir frekvensen og omvendt.

For elektromagnetisk stråling kan man dele de forskjellige former for stråling opp etter bølgelengde. De laveste bølgelengdene er gammastråling. Alminnelig synlig lys har en bølgelengde på omkring 0,5 mikrometer og radiobølger går fra noen få mikrometer til flere kilometer.

For lys er bølgens hastighet alltid fast. Derfor kan man finne bølgelengden ut fra frekvensen, og frekvensen ut fra bølgelengden, uten å måtte vite mer om systemet. Dette gjelder også for lydbølger, hvor lydens hastighet imidlertid varierer litt avhengig av luftfuktigheten.