Akkurat nå er 41 pålogget.

Kondensator

Ordet kondensere kommer fra latin og betyr å trenge sammen, fortette. En kondensator er et apparat som kondenserer damp eller gass og får det til å gå over til flytende eller fast form og så lader det. Kondensatoren lar dampen eller gassen kondensere og fanger fortetningsvarmen med en form for avkjøling. Oftest kjøles kondensatoren ned med vann eller luft. Kondensatorer brukes i mange former for kraftverk og industri.

En annen type kondensator er en elektrisk komponent som kan lagre en liten mengde elektrisk energi i kort tid. Resten av denne artikkelen vil handle om elektriske kondensatorer.

Elektrisk kondensator

En elektrisk kondensator kan lagre en liten mengde energi over en kort periode. Den fungerer som et batteri, og ladningen kan brukes til å drive elektriske apparater. Men den kan ikke holde så mye energi som alminnelige batterier, og den kan heller ikke holde energien over lang tid. Kondensatorer brukes til å jevne ut eller filtrere signaler, og som tidsforsinker. Et eksempel på en kondensator er kupélyset i en bil.

En kondensator fungerer ved at to stykker ledende metall anbringes overfor hverandre med en form for isolering i mellom dem. De to stykkene tilsluttes et elektrisk system, og det vil bygges opp en forskjell i ladning på de to sidene av det isolerende materialet. Dette betyr at når strømmen avbrytes, vil ladningsforskjellen fortsatt være til stede i en liten stund, til den har seget gjennom det isolerende materialet. Kondensatoren kan lades opp igjen og igjen, men kan ikke holde så mye energi som alminnelige batterier.

Den elektriske kondensatoren er en uunnværlig komponent i de fleste elektriske systemer, og finnes i mange forskjellige typer og styrker. En kondensators evne til å holde på energi kalles kapasitans.

Kapasitans måles i enheten farad. Farad er en standardenhet for den ladning i coulomb en kondensator vil motta for at spenningen over den øker med 1 volt. 1 farad er definert til kapasiteten av en kondensator som lagrer en ladning på 1 coulomb med en spenning på 1 volt. Oftest har kondensatorer kapasitanser mellom 1 picofarad (10-9 farad) og 1 farad.

Superkondensator

En superkondensator er en form for elektrisk kondensator som har mye større kapasitans enn normale kondensatorer. Det blir forsket mye i å lage nye og mere effektive superkondensatorer, og mange mener at superkondensatorer kan komme til å ha en stor betydning for elbiler og andre elektriske maskiner som har bruk for å lagre strøm.

Man arbeider med å få utviklet en superkondensator som kan lagre like mye som regulære batterier, samtidig med at den har kondensatorens gode egenskaper, som for eksempel hurtig gjenoppladning og lite energitap.