Akkurat nå er 15 pålogget.

Viskositet

Viskositet er et mål for hvor tyktflytende eller tyntflytende en væske eller gass er. Det er en av de egenskapene man kan bruke for å sammenligne væsker eller gasser. I denne artikkelen skal vi konsentrere oss om viskositet i væske.

Hva er viskositet?

Man kan si at viskositet er en væskes indre friksjon. Hvis en væske for eksempel inneholder en stor andel stoffer i fast tilstand, vil disse gi en høyere masse. Dette gjør at væskens molekyler vil bevege seg langsommere fordi de støter mot de faste stoffene. En større andel av faste stoffer vil altså bety høyere viskositet.

Høy viskositet behøver ikke å komme fra fremmede stoffer i en væske, de avhenger også av stoffet væsken består av. For eksempel består vannmolekyler av et oksygenatom og to hydrogenatomer, mens matolje består av lange organiske kjeder. Matolje har en større viskositet enn vann, fordi vannmolekyler kan bevege seg mye hurtigere og mere fritt enn de lange, tunge kjedene i matoljen.

Vi kan lett observere at matolje har en høyere viskositet enn vann ved å se på forskjellen mellom å helle olje og vann. Oljen er seigere og har en tendens til å flyte langsommere og henge mere sammen enn vann.

Viskositets måleenhet

Viskositet måles i enheten pascal · sekund (Pa · s). En væske med en viskositet på 1 pascal som er plassert mellom to plater, vil bruke 1 sekund på å bevege seg en distanse lik tykkelsen av laget mellom platene hvis platene blir skjøvet fra hverandre med et trykk på 1 pascal.

Vann har en viskositet på 0,89 millipascal · sekund (mPa · s) ved 25 grader celsius. Viskositet endrer seg i forhold til væskens temperatur, og når vann har en temperatur på 100 grader celsius, har det en viskositet på 0,28 millipascal.

Man kan måle viskositet av gasser på samme måte som man måler væsker. Det er vanskeligere å se direkte på en gass hvor høy viskositet den har, men det kan måles med samme enhet. Luft har en viskositet på 18,6 mikropascal ved en temperatur på 27 grader celsius.

Som nevnt ovenfor har matolje en høyere viskositet enn vann. Olivenolje har en viskositet på 81 millipascal ved 25 grader celsius.

Selv om vann generelt har lav viskositet sammenlignet med andre væsker, finnes det kjemikalier som har enda lavere viskositet, som for eksempel aceton. Aceton har en viskositet på 0,3 millipascal ved 25 grader celsius.

For både væsker og gasser gjelder det generelt at viskositet er uavhengig av trykk. Men temperatur påvirker væsker og gasser forskjellig, og mens væsker har en tendens til å få lavere viskositet ved høyere temperaturer, får gasser høyere viskositet når temperaturen stiger.