Akkurat nå er 43 pålogget.

Stråling

Stråling og bølger er veldig nært forbundet. Stråling er bølger, men bølger kan også være noe annet enn stråling.

Hva er stråling?

Stråling er kort sagt bølger av partikler. Det finnes flere forskjellige typer stråling med forskjellige egenskaper. Man kan grovt dele inn strålene etter hvilke partikler de består av. Enten fotoner, alfapartikler (2 protoner + 2 nøytroner), elektroner, nøytroner eller større kjerner.

Elektromagnetisk stråling består av fotoner. Eksempler på elektromagnetisk stråling er lys, gammastråler, radiobølger, mikrobølger og røntgenbølger. Alle beveger seg med lysets hastighet. Forskjellen på disse bølgene er at de har forskjellig frekvens og energi.

En høyere energi betyr at det skal mere til for å stoppe strålingens partikler, noe som betyr at de kan gjøre mere skade. Vi deler ofte elektromagnetisk stråling opp etter deres energi. Gammastråling har den høyeste energien, så kommer røntgenbølger, og deretter lysbølger, mikrobølger og radiobølger.

Noen av disse formene for elektromagnetisk stråling kan samtidig klassifiseres som ioniserende stråling, som vil si at de har nok energi til å ionisere de partiklene de støter inn i. Generelt er det kun gamma- og røntgenstråling som kan være ioniserende. Mye av den elektromagnetiske strålingen blir dannet ved radioaktivt henfall. Se artikkelen Gammastråling

Alfastråling er en form for radioaktiv stråling. Den består av alfapartikler som er bygget opp av to protoner og to nøytroner. Dette er det samme som helium-kjernen har, og derfor kalles alfapartikler ofte for heliumkjerner. Se artikkelen Alfastråling.

Betastråling er en annen form for radioaktiv stråling som består av elektroner. Se artikkelen Betastråling.

Det finnes også stråling bestående av nøytroner og større kjerner. Se artikkelen Ioniserende stråling.

Overalt på jorden er man utsatt for stråling, og i hele universet finnes det ikke ett eneste punkt hvor man ikke er utsatt for stråling. Vi kaller summen av alle de ulike former for stråling man blir utsatt for, for bakgrunnsstråling.

Les også om elektromagnetisk stråling i kompendiet om magnetisme.