Akkurat nå er 18 pålogget.

Internasjonalisering

Før en virksomhet tar avgjørelsen om å bevege seg ut på mulige eksportmarkeder, må den foreta en rekke vurderinger som medvirker til at virksomheten velger de riktige markedene. I det følgende vil vi se nærmere på hvilke motiver som kan ligge bak virksomhetens ønske om å eksportere, hvilke barrierer virksomheten kan stå overfor i forbindelse med eksportvalget og hvorvidt selskapet har beredskap til å møte disse utfordringene. Videre vil vi gjennomgå tre typiske internasjonaliseringsprosesser som virksomheter vanligvis gjennomfører når de vurderer å eksportere. Til sist vil vi foreta en generell gjennomgang av de tre mest brukte metodene i forbindelse med utvelgelse av forskjellige eksportmarkeder.

Internasjonalisering modell

I forbindelse med oppgaveskriving vil man kunne bruke internasjonalisering i flere forskjellige sammenhenger. Man vil kunne benytte flere av disse modellene til å velge markeder for virksomheter, og også til å vurdere tidligere beslutninger virksomheter har tatt i forbindelse med valg av eksportmarkeder.

Eksempler på oppgaver kunne lyde som følger:

  • ”Utarbeid en oversikt som belyser hvorvidt virksomheten bør begynne å eksportere”
  • ”Vurder om beslutningen om å eksportere til Kina var hensiktsmessig for virksomheten”

På bakgrunn av hvilken type spørsmål man blir stilt, må man vurdere hvilken av de forskjellige modellene som er best egnet. Det behøver ikke nødvendigvis å være alle modellene vi tar for oss i det etterfølgende man skal benytte. For eksempel vil det første spørsmålet være mere rettet mot motiver, barrierer, beredskap og internasjonaliseringsprosessen, mens det andre eksempelet i større grad er rettet mot markedsutvelgelsesmetodene. Likevel vil man kunne trekke inn elementer fra begge modellene til begge oppgavene.