Akkurat nå er 32 pålogget.

Segmentering

Segmenteringsanalyse, eller segmenteringsprosessen, er den underliggende analysen en virksomhet gjennomfører før den velger ut en eller flere forskjellige målgrupper som er dens potensielle kjøpere, og som danner grunnlaget for virksomhetens valg av markedsføringsprogram. Man kan benytte segmenteringsanalyse til å velge ut nye målgrupper, eller til å vurdere virksomhetens nåværende målgruppe.

Segmenteringsprosessen som vil bli gjennomgått i det følgende består av fem forskjellige faser. Hver fase snevrer inn antallet mulige forbrukere i målgruppen virksomheten vil fokusere på. Man starter med å velge en forbrukerenhet for virksomheten, og på bakgrunn av denne forbrukerenheten velger man en rekke segmenteringskriterier og segmenterer den valgte forbrukerenheten i mindre segmenter. Disse blir til slutt vurdert ved bruk av SMUK modellen, som hjelper virksomheten til å velge en eller flere målgrupper. Til slutt kan det velges en målgruppestrategi som kan hjelpe virksomheten med å fastlegge markedsføringsprogram til den eller de utvalgte målgruppene.