Akkurat nå er 39 pålogget.

Hva bruker man SWOT-analysen til?

Når bedriften har SWOT-analysen klar og har fått et overblikk over både den interne og eksterne delen, kan man ta i bruk de positive resultatene til å redusere de negative resultatene. 
Normalt sett vil man bruke resultatene på følgende måte:

  • Styrker skal utnyttes
  • Svakheter skal reduseres
  • Muligheter skal investeres i
  • Trusler skal identifiseres 100%

Følgende figur viser hvordan bedriftens styrker brukes til å utnytte muligheter og redusere svakheter:

Her kan man se at styrker bør benyttes til å forbedre den interne situasjonen og til å ta i bruk de mulighetene som er til rådighet. 
Når man har satt opp en SWOT-analyse, gir det virksomheten mulighet for å komme med anbefalinger, for eksempel: 

«Virksomheten bør utnytte at den har lave produksjonskostnader for å ta del av det voksende markedet for lavprisprodukter.»
På denne måten bruker bedriftens styrke for å benytte seg av en mulighet.