Akkurat nå er 24 pålogget.

Kategorisering av muligheter og trusler

For å kategorisere mulighetene og truslene, kan det utarbeides mulighets- og trusselmatriser. I disse matrisene deles mulighetene inn etter hvor attraktive/lønnsomme de er, samt etter hvor sannsynlig det er at de realiseres. Truslene deles inn etter hvor alvorlige de er og hvor sannsynlig det er at de inntreffer. 

På denne måten får man enda bedre overblikk over hva bedriften bør fokusere på. 
Hvis sannsynligheten for å realisere alle mulighetene er lav, bør bedriften legge fokus på de mest sannsynlige og skadelige truslene.