Akkurat nå er 16 pålogget.

Tips til SWOT-analyse

SWOT-analysen blir bedt om i utallige oppgavesett, men noen ganger treffer man på en oppgave der det ikke blir bedt om. Da er det lurt å bruke SWOT-analysen, som oppsummering i slutten av oppgaven. I løpet av oppgaven har du sannsynligvis gjort et par av de nødvendige analysene. Derfor anbefales det at du gjør en SWOT-analyse som en oppsummering. Dette runder av oppgaven din på en god måte.  

I og med at SWOT-analysen er et oppsummeringsverktøy basert på en hel del andre analyser, er det fort gjort at den blir uoversiktlig. Derfor er det viktig at man kun inkluderer de mest relevante faktorene i den ferdige SWOT-analysen. 
En liten huskeregel er at man skal begrense seg til de fem viktigste faktorene som hører til hver del av matrisen- dvs. fem styrker, fem svakheter, fem muligheter og fem trusler. 
Deretter bør alle de forskjellige punktene stilles opp i en logisk prioriteringsrekkefølge,  her kan man bruke mulighet- og trusselmatriser. 

Når man setter opp en SWOT-analyse, er det normalt å gjøre dette punktvis. Dette er mest praktisk. Derfor er det viktig  å huske å skrive punktene utenfor modellen, slik at man ikke er i tvil om hvor informasjonen kommer fra og hvorfor punktene er plassert som de er. 

Og en siste gang: SWOT-modellen må ikke settes opp uten underliggende analyser!
Det kan være vanskelig å komme med påstander og antagelser om en bedrift kun med en SWOT-analyse. Det blir mye enklere hvis man setter opp de underliggende analysene kort. De gir et mer detaljert bilde av hvorvidt bedriften har problemer eller om den stiller sterkt.