Akkurat nå er 48 pålogget.

Terning

En terning er en figur i romgeometrien. Terninger har seks sider som er kvadrater. Det vil si at en terning har samme høyde, bredde og lengde.

h = b = l

En terning kan minne om en annen geometrisk figur, nemlig en kasse. Forskjellen er at bare terningen har kvadratiske sider.

Volumet av en terning

Fordi terningen kun har kvadratiske sider er det også veldig enkelt å beregne volumet av den. Det gjøres ved å bruke følgende formel:

V = h \cdot b \cdot l


Terning.

Du kan se et eksempel på hvordan å beregne volumet av en terning nederst i artikkelen.

Overflatearealet av en terning

Overflatearealet av en terning er summen av arealet av alle sidene til terningen. Fordi alle sidene er kvadrater, og dermed har samme størrelse, er det enkelt å beregne overflatearealet. Vi trenger kun å kjenne sidelengden for å beregne kvadratenes areal som er lik sidelengden opphøyd i andre. Når vi har arealet, trenger vi bare å gange det med antall sider som er lik seks.


Terning med sidelengden (l) markert.

Vi har altså følgende formel for overflatearealet av en terning:

Overflateareal = 6 \cdot l^2

Eksempel

Vi beregner volumet og deretter overflatearealet av en terning.


Terning med en sidelengde på 8 cm.

Når alle sidene per definisjon er like store, kan man enkelt beregne volumet av terningen med en sidelengde på l = 8:

V = 8 \cdot 8 \cdot 8 = 512

Dermed er volumet av denne terningen, målt i cm, lik 512 cm^3.

Vi setter inn sidelengden på 8 cm i formelen for overflatearealet av en terning:

Overflateareal = 6 \cdot 8^2 = 384

Terningen har dermed et overflateareal på 384 cm^2.